SzűkítésKiválasztott Címke

levelező

Minden Címke 304


Jelenleg 3 bejegyzés található levelező cimkével

Diplomát szerzett az RTK levelező tagozata

  • fokep
  • dsc6732 2
  • dsc6733 2
  • dsc6737 2
  • dsc6739 2
  • dsc6741 2
  • dsc7101 2
  • dsc7150 2
  • dsc7591 2
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar csütörtökön két diplomaosztót is ünnepelt, levelezős alap- és mesterképzéses hallgatók vehették át oklevelüket a Ludovika Campus Szent László Kápolnájában. A diplomaosztók során 37 fő bűnügyi igazgatási, valamint 76 fő rendészeti igazgatási alapképzési szakos hallgató, továbbá 72 fő rendészeti vezető mesterképzési szakos hallgató vehette át oklevelét és a végzettséget igazoló jelvényt. Az ünnepség alkalmával idézték dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminiszterének intelmeit, amelyet a rendvédelmi tiszti kar frissdiplomás hallgatóihoz intézett a 2017. július 1-én megtartott tisztavatáson: „Legyenek bátrak és kitartóak, helytállásukra számít a haza!”

Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora a hallgatókhoz intézett beszédeiben kifejtette, hogy a diplomaosztó alkalmával sok mindent ünnepelhetünk: a tanulást, a megszerzett tudást, a sokrétű rendészeti munkát. Kiemelte, hogy a hallgatók által tanult és végzett rendészeti feladatok középpontjában a veszélyek megelőzése és elhárítása áll. Ezek a veszélyek sokféleképp osztályozhatók, ahogy a képzés szakirányú differenciálása is mutatja. „Tisztelettel köszönöm Önöknek az egyetem nevében, hogy nálunk tanultak.” A rektor rávilágított, hogy bár bizonyos hallgatókat parancsban utasítottak a továbbképzésre, a diploma megszerzéséhez szükséges több szemeszteren át tartó gondolkodásra, tudásgyarapításra nem lehet utasítani az embert. „Ehhez kell a belső elhatározás is” – mondta. Patyi András nemcsak mint rektor, hanem mint állampolgár is köszönetet mondott a diplomásoknak, hogy rendészeti ismereteiket gyarapították. Emellett köszönetet mondott a támogató családoknak, oktatóknak, valamint az NKE Fenntartói Testületének.

„Az RTK az egyik alappillérévé vált az egyetemnek” – világított rá a rektor. Ismertette, hogy a karnak sok lépcsőfokot kellett megmásznia, hogy szakfőiskolából egyetemi intézménnyé váljon. Az RTK rengeteget fejlődött: „Az RTK teljes oktatói és kutatói állomány folyamatosan arra törekszik, hogy a kar értékét növelje” – mondta, majd ismertette, hogy új tanszékekkel bővült a kar képzési portfóliója, amellyel új tudományterületeket tud lefedni. A tanítás mellett így a feladat az, hogy gyűjtse, rendszerezze és igazolja a tudományos ismereteket, amit át kell adni a hallgatóknak. Rávilágított, hogy az egyetemi képzés során az elméleti oktatás mellett aktívan részt vettek a rendészeti szervek a gyakorlati oktatásban. Végül Patyi András útravalóul az egyik hallgató példamutató mondását mondta a diplomásoknak: "Hazámat szolgálom, hűséggel, becsülettel - legyen ez mindenki jelmondata.”

Pohárköszöntőjében Dr. Janza Frigyes ny.á. rendőr vezérőrnagy, az NKE Fenntartói Testületének tagja elmondta, hogy mindig külön öröm számára, ha levelezős képzésben részt vett hallgatók végeznek. Ők azok, akik elkezdték a szolgálatot és megtapasztalták, hogy milyenek a hétköznapok. „Emellett is szeretnének továbbtanulni és fejlődni. Önök közül igazi gyöngyszemek kerülnek ki” – emelte ki. Janza Frigyes kifejtette, hogy a diplomásoknak a tiszti erényekre kell törekedni. Elismerését fejezte ki, hogy a hallgatók munka mellett végezték el az egyetemet. „Önök be tudták bizonyítani azt, ha akarják, el tudják érni céljaikat. Az Önök akarására és elkötelezettségükre ürítsük poharunkat!” – mondta.


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


MA oklevél-átadási ünnepség

  • MA oklevél-átadó_1
  • MA oklevél-átadó_2
  • MA oklevél-átadó_3
  • MA oklevél-átadó_4
 • Előző
 • Következő

- A végzett hallgatók megszerezték mindazt a tudást, jártasságot, képességet, amelyek segítségével jó vezetőkké válhatnak, képesek tervezni, szervezni, irányítani, ellenőrizni és értékelni, egy szóval vezetni - hangsúlyozta Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábonok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese, az ünnepség elöljárója a mesterképzés levelező munkarendben és a kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók oklevél-átadási ünnepségén. Dr. Kovács Gábor Márai Sándor író szavaival búcsúzott: „Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöröd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulattal, és az udvariassággal – tehát az ünneppel.”

2014-ben a mesterképzés levelező munkarendű képzésben 43 hallgató kapott diplomát a Rendészettudományi Karon. A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon 18 fő kapott oklevelet: fegyverszakértő (2 fő), írásszakértő (12 fő) és nyomszakértő (4 fő).


Oklevél átadási ünnepség a levelező munkarendben végzetteknek

  • oklevel_levelezo_1
  • oklevel_levelezo_2
  • oklevel_levelezo_3
  • oklevel_levelezo_4
  • oklevel_levelezo_5
  • oklevel_levelezo_6
  • oklevel_levelezo_7
 • Előző
 • Következő

- A jól képzett, szakszerűen eljáró, pontos, fegyelmezett munkaerő nagy kincs. A rendészeti szerveknek szükségük van a kiválóan felkészített szakemberekre, a szigorú, empatikus vezetőkre - fogalmazott Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábonok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese, az ünnepség elöljárója a levelező munkarendben végzett hallgatók oklevél-átadási ünnepségén. - Tanulmányaik során találkoztak a stratégiai gondolkodásmóddal. Tűzzenek ki célokat maguk elé, a kedvezőbbnek tűnő lehetőségek ellenére se térjenek le a kitűzött útról, legyenek kitartóak és állhatatosak - fejezte be ünnepi gondolatait Dr. Kovács Gábor.  

2014-ben, a levelező munkarendű képzésben 63 hallgató kapott diplomát a Rendészettudományi Karon, akik az alábbi szakirányokon végeztek: bűnügyi nyomozó (6 fő), gazdaságvédelmi nyomozó (5 fő), közlekedésrendészeti (7 fő), közrendvédelmi (15 fő), pénzügyi nyomozó (2 fő), büntetés-végrehajtási (3 fő), vám- és jövedéki igazgatási (8 fő) és katasztrófavédelmi (3 fő). A biztonsági szakirányon 14 fő kapott oklevelet.

- A tiszti beosztás példamutatást, visszafogott magatartás tanúsítását követeli meg. A végzős hallgatók legyenek a tiszti kar méltó képviselői a jövőben- hangoztatta Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület ügyvivője. Köszöntőjében elmondta, hogy az egyetem Fenntartói Testületébe a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium mellé - a megszűnt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyére -  új fenntartók is beléptek: a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium is delegál egy-egy tagot a Testületbe.

A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Dr. Danku Csaba, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára; Dr. Pozsgai Zsolt, r. dandártábornok, az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője; Bucsek Gábor r. dandártábornok, a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya; Schmehl János, bv. dandártábornok, a BVOP országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese; Dr. Góra Zoltán tű. dandártábornok, a BM OKF főigazgató helyettese; Dr. Gubicza József tű. ezredes, a BM OKF Humán Szolgálat Oktatási és Kiképzési Főosztály vezetője; Szabó Károly püőr. dandártábornok, a NAV szakmai főigazgatója és Prof. Dr. Szendi István ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatási dékánhelyettese.

Fotó: Szilágyi Dénes