SzűkítésKiválasztott Címke

mobilitás

Minden Címke 302


Jelenleg 1 bejegyzés található mobilitás cimkével

„A Rendészettudományi Kar a fejlődés útján”

    • Dr. Joseph Giordmaina
    • Dr. Joseph Giordmaina
    • Dr. Joseph Giordmaina
  • Előző
  • Következő

Dr. Joseph Giordmaina, a Máltai Egyetem Pedagógiai Karának oktatója 2014. szeptember 15. és 19. között az ERASMUS oktatói mobilitási program keretében a Rendészettudományi Karon büntetés-végrehajtással kapcsolatos témákban tartott előadásokat a szakirányon tanuló hallgatók számára, a Közigazgatás-tudományi Kar Ostrakon Szakkollégiumában a börtön felelősségéről és szerepéről osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Kutatási területéről, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tapasztalt benyomásairól, élményeiről kérdeztük.

  • Érdeklődési területem a kritikus és kreatív gondolkodás fejlesztése, a reflektív gondolkodási készség kialakítása, amely az oktatás különböző részeiben alkalmazható. A Máltai Egyetem Pedagógiai Karán a felnőttoktatás keretében különösen a börtönben lévő felnőttek kérdésével foglalkozom. A számomra legérdekesebb terület a börtön Pozitív Tanulási Környezetté történő alakítása. Ez egyben annak a programnak is a témája, amelyet a Pedagógia Karon koordinálok. Karunkon a leendő általános iskolai és középiskolai tanárokat, illetve azokat a leendő tanárokat oktatom, akik a 16. életévüket betöltött fiatalokat tanítják majd. Szakdolgozati konzulense vagyok az MA képzési program keretében a börtönoktatás, valamint a különböző társadalmi kihívásokkal küzdő felnőttek oktatásával kapcsolatos kérdések témájában készült dolgozatoknak- hangsúlyozta Dr. Joseph Giordmaina.

Elmondta, hogy kutatási témája a fogvatartottak társadalomba történő visszaintegrálása a szabadulásukat követően. Véleménye szerint a büntetés-végrehajtási intézményeknek erre az első naptól kezdve fel kell készíteniük az intézménybe bekerülő, szabadságvesztése letöltését megkezdő elítélteket. A programnak egy pedagógiai terv is a része, amelynek nemcsak a formális, hanem az informális oktatásra is ki kell terjednie, ennek során kialakul a másokkal történő munkavégzés készsége is.  A szakmai képzés fontos része a börtönben folyó oktatásnak. A hosszú szabadságvesztésüket töltők esetében is fontos az oktatás, mivel ez is egy elfoglaltság számukra, amelynek révén jobban megbirkóznak a börtönbéli élettel- fogalmazott az egyetemi oktató.

  • Nem először látogattam a Rendészettudományi Karra. Megpróbálok évente visszalátogatni, mert nagy megelégedésemre szolgál a magyar büntetés-végrehajtási tisztek képzésében történő közreműködés. Kevés országban tulajdonítanak ilyen nagy jelentőséget a büntetés-végrehajtási tisztek képzésének. A Rendészettudományi Kar felismerte, hogy a büntetés-végrehajtási tiszti szakma speciális ismereteket igényel, ezért diplomás képzés keretében készíti fel a hallgatóit. A szak oktatói nagyon elmélyült ismeretekkel rendelkeznek, és mindig öröm számomra a kötetlen beszélgetés, amikor a közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitatjuk meg. Tapasztalom a Kar fejlődését, nemzetköziesedését. A Rendészettudományi Kart jól ismerik külföldön és a hallgatók örömmel szereznek tapasztalatokat Magyarországon az Erasmus csereprogram keretében. Szeretek olyan hallgatókkal dolgozni, akik már rendelkeznek szakmai tapasztalatokkal a börtönöket illetően. Sikerült számos kérdést megtárgyalnunk, összevetettük a két ország között meglévő hasonlóságokat és különbségeket. Tartottam órát az Erasmus hallgatóknak is. Öröm nézni a diákoknak a tanáraik irányába megnyilvánuló formális és informális tiszteletét. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a Rendészettudományi Kar Dékánjának, aki az itt tartózkodásomat lehetővé tette, és számos módon segítette oktatási mobilitásomat. A köszönet a Kar dolgozóinak is kijár, akik számos esetben felajánlották segítségüket, a Kar Erasmus koordinátorának, aki mindig segítőkész volt velem, és a hallgatóknak, akikkel találkoztam, és sokat tanultam, nem csak a börtönökről és a fogvatartottakról, hanem a magyar emberekről és a magyar kultúráról is - zárta gondolatait Dr. Joseph Giordmaina, a Máltai Egyetem oktatója.
Cimkék: interjú, mobilitás, 2014