SzűkítésKiválasztott Címke

oklevél-átadás

Minden Címke 304


Jelenleg 5 bejegyzés található oklevél-átadás cimkével

Oklevelet kaptak a rendvédelmi szóvivők

  • fokep
  • dsc0954 2
  • dsc0973 2
  • dsc0981 2
  • dsc1095 2
  • dsc1097 2
  • dsc1101 2
  • dsc1117 2
 • Előző
 • Következő

Oklevelet vehettek át a rendvédelmi szóvivő szakirányú továbbképzési szak hallgatói a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. „Önök nagyon fontos szereplői a rendvédelmi szektornak. Önök jelenítenek meg minket, adnak számot a rendvédelemről a nagyközönség érdeklődésére számon tartott eseményekről. Ezért az Önök megjelenése, hitelessége és meggyőző ereje rendkívül fontos számunkra” – mondta Dr. Janza Frigyes, nyá. r. vezérőrnagy az NKE Fenntartó Testületének tagja a végzett hallgatóknak.

Az NKE Vezető-és Továbbképzési Intézete (VTKI) szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt indította útjára a rendvédelmi szóvivő képzés első évfolyamát, amely intenzív, médiakurzusokon túlmutató, minőségjavulást eredményező felkészítést biztosít a rendvédelmi szóvivők számára. A szak fő célja, hogy a rendvédelmi területen dolgozók olyan felkészítést kapjanak, amellyel lehetővé válik az elmúlt évtizedekben átalakult hazai hírszolgáltatáshoz, a rendvédelmi szervezetek belső és külső nyilvánosságigényéhez, a média nyelvéhez alkalmazkodni képes, szakszerű és minőségi közszolgálati információközlés. Az egyéni fejlesztési igényeket figyelembe vevő képzés a hallgatókat alkalmassá teszi a szervezeten belüli és azon kívüli szóvivői feladatok magas színvonalú ellátására, a hagyományos és az új médiafelületek párhuzamos használatára. A két féléves kurzuson nagy hangsúllyal jelenik a hallgatók kiscsoportos médiakommunikációs hatékonyság-fejlesztése és személyes kompetenciafejlesztése.

Janza Frigyes az első ünnepi beszédében megemlítette, hogy direkt kérvényezte azt, hogy a továbbképzési szak vizsgabizottságának tagja lehessen, ahol a hallgatók sikeres záróvizsgát teljesítettek. Külön megköszönte a hallgatói észrevételeket, amelyet a képzésfejlesztéssel kapcsolatban adtak. Végül köszönetet mondott a képzés támogató oktatóknak, szakfelelősöknek, majd a hallgatókhoz fordult: „Kívánom Önöknek, hogy legyenek sikeresek a pályájukon, hogy tudják biztosítani a rendvédelmi szervek számára azt, hogy továbbra is jól dolgozzunk. Ebben segítsenek minket, hogy minél eredményesebb legyen a bűnmegelőzés.”

Prof. Dr. Kis Norbert egy évvel ezelőtt is már köszönthette a hallgatókat, amikor a kurzus elindult.  Az NKE továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese mérlegelte az elmúlt évet. Véleménye szerint a rendvédelmi szervek kommunikációja egyre fontosabb lesz a jövőben, amely döntően azzal magyarázható, hogy a személyi biztonság kérdése folyamatosan felértékelődik. Kis Norbert kiemelte, hogy ez ma a politikában, valamint a médiában is egyre nagyobb szerepet kap. „Ebben a világban rendkívül fontos, hogy a rendvédelmi szervek kommunikációja korrekt legyen, hogy a szükségesnél jobban ne erősítse a félelmeket és az óvatosságot. Fontos, hogy próbálja meg egészséges szintre beállítani a biztonságérzetet, továbbá világos és közérthető legyen. Bízom abban, hogy ez a képzés hozzájárult ahhoz, hogy ezt a munkát így végezzék” – mondta.

Az ünnepségen 22 fő vehette át az oklevelét Kis Norbert rektorhelyettestől, amellyel közszolgálati életpályájukat rendvédelmi szóvivőként folytathatják.

Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


16 hallgató kapott oklevelet

  • 0204 diplomao 1
  • 0204 diplomao 2
  • 0204 diplomao 3
  • 0204 diplomao 4
  • 0204 diplomao 5
  • 0204 diplomao 6
 • Előző
 • Következő

Tizenhat végzett hallgató vette át az oklevelét a rendészeti-gazdasági szakirányú továbbképzési szakon, melyet a Rendészettudományi Karon megrendezett ünnepségen Lajtár József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese és Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán adott át. Az egyéves képzés negyedik alkalommal indult a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek gazdasági területein dolgozó szakemberei számára, mely a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karral szoros együttműködésben folyik. A következő – február 26-án induló - évfolyamra már felvételt nyert újabb 33 hallgató.

„Szükség van a Belügyminisztériumban olyan munkatársakra, akik tisztában vannak a modern gazdaság működésével, a gazdálkodás minden részletével és ezt a munkát hivatásuknak tekintik. Emlékezzenek arra: Önök vannak az állományért, mindenkor biztosítsák a működéshez szükséges gazdálkodási feltételeket és járandóságokat” - hangsúlyozta Lajtár József bv. vezérőrnagy.

Dr. habil. Kiss Norbert, az NKE továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese pohárköszöntőjében elmondta, hogy a szolgálat magas szintű ellátásához hatékony, eredményes, gazdaságos és etikus munkavégzés szükséges, mint ahogyan a rendvédelmi szervek is működnek, irántuk a bizalom az elmúlt években jelentősen megnőtt.

A rendezvény levezető elnökeként Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, a továbbképzési szak felelőse működött közre.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


Oklevélátadó ünnepség

  • diplomaoszto 1
  • diplomaoszto 2
  • diplomaoszto 12
  • diplomaoszto 3
  • diplomaoszto 4
  • diplomaoszto 5
  • diplomaoszto 6
  • diplomaoszto 7
  • diplomaoszto 8
  • diplomaoszto 9
  • diplomaoszto 11
  • diplomaoszto 10
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 162 végzős hallgatója kapott oklevelet a Ludovika Kápolnájában. A Rendészettudományi Karról idén 103 tiszt kerül a rendőrséghez, akik bűnügyi nyomozó (34 fő), gazdaságvédelmi nyomozó (12 fő), igazgatásrendészeti (13 fő), közlekedésrendészeti (14 fő), közrendvédelmi (13 fő) és határrendészeti (17 fő) szakirányokon végeztek. A többi végzős a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (24 fő), a Büntetés-végrehajtási Szervezet (12 fő) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (11 fő) tisztje lesz. Első alkalommal kaptak oklevelet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal számára felkészített szakemberek. A migrációs szakirányon 11, a biztonsági szakirányon 1 fő kapott oklevelet. Nyolc hallgató kiváló eredménnyel fejezte be tanulmányait. Prof. Dr. Patyi András rektor, Dr. habil Boda József vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja és a rendvédelmi szervek képviselői adták át az okleveleket és a kinevezési okiratokat.

„185 évvel ezelőtt azzal a céllal tették le e szent hely alapkövét, hogy Magyarország fiait és utódait felkészítsék arra, hogy ne csak erővel, hanem annál hathatósabban, tudománnyal is tudjanak a hazáért, az ősi alkotmányért és a felséges uralkodó házért harcolni. Mindezek tudatában nincs is méltóbb helyszíne a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek arra, hogy a Rendészettudományi Kar diplomára érdemes hallgatóit ünnepélyes keretek között köszöntse” – hangoztatta Dr. Hautzinger Zoltán, mb. oktatási dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens, a rendezvény levezető elnöke.

„Jó érzés ilyen sok tiszta, nyílt, bátor, értelmes és tiszta tekintetet látni. A jelenlévő végzősök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre iratkoztak be, ebben az épületben kezdték el a tanulmányaikat, mint első Ludovikás évfolyam”- fogalmazott Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, az ünnepség elöljárója a diplomák és a kinevezési okmányok átadása után. Majd hozzátette: „az egyetem oktatói azon dolgoztak, hogy életük célja helyes legyen. A köz és a nemzet szolgálata, a rend védelme a leghelyesebb célok közé tartozik. Bízom benne, hogy a Kápolnában található két szent király, Szent  István és Szent László képe bizalmat és hitet is kölcsönöz jövendő karrierjükhöz” – fejezte be ünnepi gondolatait Prof. Dr. Patyi András.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékánja, dr. habil Boda József vezérőrnagy az Egyetem oktatóinak és hallgatóinak javaslatát figyelembe véve, a tanévben végzett kimagasló munkája, példamutató magatartása, szakmai eredményei és tudományos tevékenysége elismeréséül, mellyel hozzájárult a kar és az egyetem hírnevének öregbítéséhez, a KAR KIVÁLÓ OKTATÓJA címet adományozta Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagynak.

Majd átadta A „Rendészettudományi Kar Kratochwill Ferenc – díjas szakasza” elismerést a rendészeti igazgatási szak katasztrófavédelmi szakirány III./13. számú szakaszának képviselőinek, Joó Bálintnak, a szakasz osztályfőnökének és Takács Barbara hallgatónak, a szakasz parancsnokának.

Dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, a katasztrófák elleni védekezés, a tűz elleni védekezés, a tűzoltó, polgári védelmi és iparbiztonsági felsőoktatás területén kiemelkedő munkát végző oktatók, oktatásszervezők, tudományos kutatók és a kiváló eredménnyel végzett hallgatók legjobbjainak elismerésére oklevelet és „Dr. Vitéz Roncsik Jenő” emlékplakettet adományozott.  Az emlékplakett bronz fokozatú elismerésében részesítette Tatorján Anna tű. századost, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelőjét és Takács Barbarát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet közszolgálati ösztöndíjas hallgatóját.

Az emlékplakett ezüst fokozatú elismerésében részesítette Varga Ferenc tű. dandártábornokot, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját és Fülep Zoltán tű. ezredest, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági Főosztály főosztályvezetőjét.

Az emlékplakett arany fokozatú elismerésében részesítette Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagyot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet igazgatóját és Diriczi Miklós tű. ezredest, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ oktatási igazgató-helyettesét.

Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány dr. Győri László r. őrnagyot a rendvédelmi szerveknél eltöltött 15 év, Dr. Budaházi Árpádot 10 év alkalmazási jogviszonyban eltöltött idő alatt kifejtett eredményes tevékenységük elismeréséül dicséretben és jutalomban részesítette.

A Rendészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke, Sass Vivien Egyetemi Szakmai Díjat adott át Felegyi Júlia Zsuzsanna hallgatónak. A Pro Juventute Díjat Vesszős Gergely, az Egyetemi Közösségi Díjat Lipták Ferenc érdemelte ki. Mindhárman kitartó munkájukkal és odaadásukkal hozzájárultak a közösségi értékek megőrzéséhez.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület tagja pohárköszöntőjében hangsúlyozta: a tekintetek arról árulkodnak, hogy a tisztjelöltek megtanultak szembenézni az élet bármely kihívásával, a kézfogásuk akaratot, erőt jelzett. Majd ezeket a gondolatokat adta útravalóul: „a rendvédelmi szervek tisztjeiként embertársaik érdekében törvényesen, igazságosan, méltányosan és célszerűen intézkedjenek, esküjükhöz és fogadalmukhoz maradjanak hűek életük végéig.”

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


MA oklevél-átadási ünnepség

  • MA oklevél-átadó_1
  • MA oklevél-átadó_2
  • MA oklevél-átadó_3
  • MA oklevél-átadó_4
 • Előző
 • Következő

- A végzett hallgatók megszerezték mindazt a tudást, jártasságot, képességet, amelyek segítségével jó vezetőkké válhatnak, képesek tervezni, szervezni, irányítani, ellenőrizni és értékelni, egy szóval vezetni - hangsúlyozta Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábonok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese, az ünnepség elöljárója a mesterképzés levelező munkarendben és a kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók oklevél-átadási ünnepségén. Dr. Kovács Gábor Márai Sándor író szavaival búcsúzott: „Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöröd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulattal, és az udvariassággal – tehát az ünneppel.”

2014-ben a mesterképzés levelező munkarendű képzésben 43 hallgató kapott diplomát a Rendészettudományi Karon. A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon 18 fő kapott oklevelet: fegyverszakértő (2 fő), írásszakértő (12 fő) és nyomszakértő (4 fő).


Oklevél átadási ünnepség a levelező munkarendben végzetteknek

  • oklevel_levelezo_1
  • oklevel_levelezo_2
  • oklevel_levelezo_3
  • oklevel_levelezo_4
  • oklevel_levelezo_5
  • oklevel_levelezo_6
  • oklevel_levelezo_7
 • Előző
 • Következő

- A jól képzett, szakszerűen eljáró, pontos, fegyelmezett munkaerő nagy kincs. A rendészeti szerveknek szükségük van a kiválóan felkészített szakemberekre, a szigorú, empatikus vezetőkre - fogalmazott Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábonok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese, az ünnepség elöljárója a levelező munkarendben végzett hallgatók oklevél-átadási ünnepségén. - Tanulmányaik során találkoztak a stratégiai gondolkodásmóddal. Tűzzenek ki célokat maguk elé, a kedvezőbbnek tűnő lehetőségek ellenére se térjenek le a kitűzött útról, legyenek kitartóak és állhatatosak - fejezte be ünnepi gondolatait Dr. Kovács Gábor.  

2014-ben, a levelező munkarendű képzésben 63 hallgató kapott diplomát a Rendészettudományi Karon, akik az alábbi szakirányokon végeztek: bűnügyi nyomozó (6 fő), gazdaságvédelmi nyomozó (5 fő), közlekedésrendészeti (7 fő), közrendvédelmi (15 fő), pénzügyi nyomozó (2 fő), büntetés-végrehajtási (3 fő), vám- és jövedéki igazgatási (8 fő) és katasztrófavédelmi (3 fő). A biztonsági szakirányon 14 fő kapott oklevelet.

- A tiszti beosztás példamutatást, visszafogott magatartás tanúsítását követeli meg. A végzős hallgatók legyenek a tiszti kar méltó képviselői a jövőben- hangoztatta Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület ügyvivője. Köszöntőjében elmondta, hogy az egyetem Fenntartói Testületébe a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium mellé - a megszűnt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyére -  új fenntartók is beléptek: a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium is delegál egy-egy tagot a Testületbe.

A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Dr. Danku Csaba, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára; Dr. Pozsgai Zsolt, r. dandártábornok, az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője; Bucsek Gábor r. dandártábornok, a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya; Schmehl János, bv. dandártábornok, a BVOP országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese; Dr. Góra Zoltán tű. dandártábornok, a BM OKF főigazgató helyettese; Dr. Gubicza József tű. ezredes, a BM OKF Humán Szolgálat Oktatási és Kiképzési Főosztály vezetője; Szabó Károly püőr. dandártábornok, a NAV szakmai főigazgatója és Prof. Dr. Szendi István ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatási dékánhelyettese.

Fotó: Szilágyi Dénes