SzűkítésKiválasztott Címke

pályázat

Minden Címke 304


Jelenleg 16 bejegyzés található pályázat cimkével

Új Nemzeti Kiválóság Program

  • nemzeti kivalosag 1 710 384 s

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram.

Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját. Az ÚNKP ösztönzi a kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet, a kiváló teljesítményt nyújtó, magyarországi felsőoktatási intézménynél kutatást és alkotó tevékenységet folytató – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, 40 év alatti oktató, kutatók támogatásával. Az ÚNKP a kutatói, alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

Az ÚNKP a kutatói életpálya egyes szakaszaiban nyújtott nemzetközi színvonalú támogatással a kutatás és innováció területén elősegíti a jövő nemzedék kutatói, művészeti életpályára vonzását, illetve a már pályán lévő kutatók, művészek kutatói, alkotói tevékenységének megvalósulását. A kiválóság támogatása serkenti a versenyt, a kutatói, alkotói korfa kiegyensúlyozottabbá válását, a felhalmozott tudás Magyarországon történő hasznosulását. Az ÚNKP közvetve erősíti a felsőoktatási alapkutatásokat, a kiemelkedő kutatói, alkotói munka támogatásával példaértékű mintát biztosít a kiválóság elismerésére, elősegíti, hogy a magyar intézményekben felhalmozódott szakmai ismeretek, kutatási, alkotói eredmények hozzáférhetővé és felhasználhatóvá váljanak a tudományos, művészi közösség számára.

A pályázat részleteiről az alábbi linken lehet informálódni:

http://uni-nke.hu/x/uj-nemzeti-kivalosag-program

Cimkék: pályázat, 2017

Középiskolások pályaműveit díjaztuk

  • dijazottak 1
  • dijazottak 2
  • dijazottak 3
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Kar dékánja, Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy pályázatot hirdetett a belügyi rendészeti fakultációkon résztvevő középiskolás hallgatók számára. Hat diák jelentkezett pályamunkával, a díjazottaknak az RTK dékánja ünnepélyes keretek között gratulált.

A következő címekkel volt lehetőség pályaműveket benyújtani:

 • Lakóhelyen lévő rendészeti, rendvédelmi szervezet története
 • Rendőrség, Csendőrség, Határőrség, Vám és pénzügyőrség története egy adott korszakban
 • Rendőrségi fegyverzet, felszerelés története
 • Szolgálati állatok alkalmazásának története
 • Egy szolgálati életút bemutatása
 • A rendőrség egyen ruházatának története
 • Rendőrségi szabályzatok, utasítások története
 • Rendőrségi kitüntetések története
 • Más a rendészet, rendőrség, rendvédelem történetéhez köthető szabadon választott téma feldolgozása, bemutatása

A pályaműveket Dr. Tóth Nikolett Ágnes PhD. r. őrnagy és Prof. Dr. Sallai János r. ezredes bírálta el. A bírálók egyértelmű véleménye az volt, hogy a benyújtott pályázatok rendkívül magas színvonalon íródtak, ami egyértelműen bizonyította a szerzők alapos tudását.

Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes Prof. Dr. Sallai János r. ezredes szavait tolmácsolta a jelenlévők számára: „A NKE RTK évek óta figyelemmel kíséri a rendészeti fakultáció hallgatói számára tartott egyéni és csapatversenyeket. A pályázat a rendészeti fakultáción tanulók és oktatók számára egyaránt lehetőséget biztosított egy rendészettörténeti tanulmány benyújtására.”

Takács Szilvia, a Kaposvári Szakképzési Centrum igazgató-helyettese elkísérte a hallgatóit a díjátadásra. Elmondta, hogy a hallgatóik körében a rendőri hivatás a legnépszerűbb, ezt a pályát rendkívül kiszámíthatónak tartják. Aki nem az RTK-ra jelentkezik, többnyire az NKE többi karára adja be a jelentkezését.

A pályázatok közül kiemelkedett a Dr. Bökönyi István életútját bemutató tanulmány, amely mind a személyes interjúkra, mind a könyvtári és levéltári forrásokra támaszkodva méltó emléket állított dolgozatában a tábornoknak. Ezzel a dolgozattal első helyezést ért el Havas Ottó, aki harmadéves középiskolásként Budapesten belügyi rendészeti ismereteket tanul.

A képzeletbeli dobogó második fokára Volcsányi Nikolett állhatott fel, aki A magyar királyi Csendőrség szabályzatainak különleges pontjai címmel írta meg dolgozatát. Nikolett bűnügyi nyomozó szeretne lenni, ezért az RTK nyílt napján az alkalmassági követelményekről érdeklődött, hiszen jövőre felvételizik az intézménybe.

Tárgyjutalomban és elismerő oklevélben részesült: Vida Veronika: A magyar királyi Csendőrség története, Hujber Bálint: Egy rendőr érzelmes élete, Forgács Kitti: Rendőri kitüntetések története és Kővári Bettina: Egy rendőr élete című pályaművével.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: pályázat, 2017

Hamarosan indul az Erasmus+ pályázati időszak: külföldi ösztöndíj hallgatóknak és munkatársaknak

img 0466

Számos lehetőség kínálkozik a hallgatóknak, oktatóknak és munkatársaknak az őszi Erasmus+ pályázati fordulóban, hogy külföldi tevékenységeikhez ösztöndíjban részesüljenek. A programmal nem csupán európai országokba, de az Egyetem ázsiai és afrikai partnerintézményeihez is eljuthatnak a szerencsés pályázók, így többek között Kínába, Azerbajdzsánba vagy Dél-Afrikába.

Pályázni az Erasmus+ Pályázati Portálon keresztül lehet
szeptember 19. – október 4. között.


Hallgatói mobilitás

A hallgatók körében a tanulmányi mobilitás, vagyis az egyetem partnerintézményeinél eltöltött szemeszter a legkedveltebb mobilitási típus. A cserehallgatók tandíjfizetés nélkül folytathatnak tanulmányokat az elnyert intézményben, új szemszögből ismerhetik meg tudományterületük sajátosságait, a tisztjelöltek pedig egészen speciális képzési módszereket tapasztalhatnak meg.

szakmai gyakorlati mobilitás során a kiválasztott hallgatók jellemzően 2-3 hónapot tölthetnek valamely európai intézménynél, amely elismertethető kötelező szakmai gyakorlatként is. Ez az ösztöndíjtípus felsőbb éves, főként mester vagy végzős alapszakos hallgatók számára javasolt, mivel ekkor jobban tudják kamatoztatni már megszerzett tudásukat, illetve a szakmai gyakorlat a diploma megszerzését követő egy évben is elvégezhető.

Időtartam: minimum 2 (szakmai gyakorlati) vagy 3 (tanulmányi) hónap

Támogatás:havi ösztöndíj, Európán kívül + utazási támogatás

Utazás- és programszervezés: önállóan, tanulmányi mobilitás esetén az Egyetem veszi fel a kapcsolatot az elnyert intézménnyel


Munkatársi mobilitás

A munkatársak számára szintén változatos lehetőségek állnak rendelkezésre. Az oktatók körében már ismert az oktatási célú mobilitás, amely során valamely partnerintézménynél tarthatnak előadásokat a programban résztvevők. Az oktatási mobilitás kiemelt jelentőséggel bírhat az intézmények közötti kapcsolatok ápolásában, de emellett jelentősen befolyásolhatja az intézmények közötti hallgatói mobilitások alakulását, miután számos kutatás kimutatta, hogy a hallgatók sok esetben tanári motivációra választanak partnerintézményt.

Az előadók mellett az adminisztratív munkakörben dolgozók is pályázhatnak néhány napos vagy egy-két hetes programokra. Bármely szakterületen szakterület képviselői jelentkezhetnek a tanulmányi ügyintézőktől a pénzügyi referensekig, az egyetlen kitétel az intézményhez fűződő munkaviszony. Az érdeklődők rövidebb nyelvi képzéseken, ún. international week rendezvényeken, workshopokon, networking eseményeken vagy egyszerű intézményi látogatásokon is részt vehetnek. Az ún.képzési célú mobilitás során a kiutazó munkatársnak kell kiválasztania a számára megfelelő programok, illetve felvennie a kapcsolatot a célintézménnyel. Európai országok esetén nem szükséges az intézmények közötti megállapodás, csupán az intézmény fogadókészségére van szükség. Az international week programok egy gyűjtőoldalon keresztül is elérhetőek:http://staffmobility.eu/staff-week-search

Időtartam: átlagosan 2-14 nap

Támogatás: napidíj+utazási támogatás

Utazás- és programszervezés: önállóan


Pályázati felhívás és bővebb információ:

A hallgatók és munkatársak egyaránt kereshetik a kari Erasmus+ koordinátorokat bővebb tájékoztatásért. Elérhetőségek és további részletek: http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hirek


Díjazzák a jó tanuló-jó sportoló hallgatókat

  • jo tanulo jo sportolo

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem idén is megjutalmazza azon hallgatóit, akik a tanulásban és a sportban is kiváló eredményeket érnek el. A díj elnyeréséhez a hallgatóknak pályázniuk kell.

A pályázaton azok a II., III., és IV. évfolyamos, nappali tagozatos hallgatók vehetnek részt, akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez kapcsolódó szakosztályok valamelyikében igazolható sporttevékenységet végeznek, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség, a Belügyminisztérium, és a Honvédelmi Minisztérium bajnokságainak versenyein eredményesen szerepelnek, valamint az utolsó két aktív félév lezárásakor tanulmányi átlaguk számtani középértéke elérte a 3,99- et.

Egyetemi szinten egy, karonként egy-egy, a karközi intézetek esetében pedig egy közös díjat ítél oda a pályázati bizottság. A jó tanuló- jó sportoló díj összege bruttó 100 ezer Ft, ami mellé még egy 50 ezer Ft értékű sportruházat csomag is jár a legjobbaknak.

A pályázatok elbírálásánál a tanulmányi eredményt és a sportversenyeken elért eredményeket veszi figyelembe a bizottság, amely minimális elvárásként fogalmazza meg a nemzetközi-, vagy az országos versenyen elért helyezést.

A pályázatokat június 10-én (péntek) 16.30-óráig a Kari Dékáni Hivatalokban vagy az Oktatási Rektorhelyettesi Irodában (Ludovika Főépület, Ludovika tér 2. ,118. iroda) adhatják le a hallgatók.

A pályázattal kapcsolatos további részletek és a pályázati adatlap itt érhető el:

http://uni-nke.hu/nke-a-sportos-egyetem/sportosztondijak

Cimkék: pályázat, sport, 2016

Pályázati felhívás

rendorsegi tudomanyos tanacs

A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2015-ben közreadott pályázata közös gondolkodásra hívja a rendészet művelőit, a rendvédelmi szervek valamennyi jelenlegi és egykori munkatársát, a rendészettudomány kutatóit, mindazokat a szakembereket, akik tudásukat egy biztonságosabb társadalom szolgálatába kívánják állítani.

A Rendőrség Tudományos Tanácsa az állomány tagjainak szakmai ismeretei és értékes gyakorlati tapasztalatai felhasználása, valamint a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak megismerése érdekében, a megadott témakeretben hirdet pályázatot rövid tanulmányok, értekezések, értékelések, leírások, tervek, témadokumentációk, felvetések, megoldások, innovációs javaslatok megírására.

A pályázati felhívás az alábbi csatolt dokumentumban található:

Cimkék: pályázat, 2015

Pályázati Felhívás PhD hallgatóknak

A Belügyi Tudományos Tanács és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF) vezetője pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára

Az ösztöndíj célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás elősegítése PhD (doktori) cím elnyerésére való felkészülés támogatásával.

A pályázat benyújtásának határideje 2015. augusztus 5.

A pályázattal kapcsolatos további információt Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára a titkar@bm-tt.hu e-mail címen ad.

Cimkék: pályázat, 2015

"Emberiesség, empátia, közös felelősségvállalás szükséges"

  • migra hor
  • migra hor 2
  • migra hor 3
  • migra hor 5
  • migra hor 4
 • Előző
 • Következő

Szakmai konferencia a tömeges méretű illegális migrációról az RTK-n.

 • Az illegális migráció nem csupán Magyarország és az Európai Unió, hanem a Föld minden országát nyomasztó probléma - hangsúlyozta Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány helyettese, rendészeti főigazgató A tömeges méretű illegális migráció című tudományos, szakmai konferencián, a Rendőrség Tudományos Tanácsának, az RTK határrendészeti Tanszékének és a Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának a szervezésében a Rendészettudományi Karon, melynek levezető elnöke Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, c. egyetemi tanár, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára, az NKE Fenntartói Testületének a tagja volt.

Majd így folytatta: A Magyar Rendőrség az Európai Unió szárazföldi határainak tíz százalékát védi. 2014-ben a szárazföldön érkező illegális migránsok hetven százaléka az Európai Unió területére érkezett, 2015-ben 1600 migráns elfogása történt meg egy nap alatt, a tömegesség mértéke egyre inkább szembeötlő. Ha reálisan nézzük a jövőt, Magyarországnak és az Európai Uniónak fel kell arra készülnie, hogy ez a helyzet romlani fog. Emberiesség, empátia, közös felelősségvállalás szükséges a probléma kezelése során. A válaszokat a tudomány és a szakma képviselőinek kell kiművelniük, hogy a hiteles válaszok megtalálásában segíteni tudják a döntéshozókat.

Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese elmondta, hogy ez a rendkívül időszerű téma, a tömeges méretű illegális migráció kezelése volt az NKE szervezésében a napokban végrehajtott egyetemi közös közszolgálati gyakorlat egyik eleme.

 • Magyarország a Schengeni Térség külső határáért felelősséget vállal, melynek keleti határa a migráció fő iránya. Tranzitország vagyunk, a migránsok Svájcba, Svédországba és Németországba szeretnének eljutni a jobb megélhetés reményében - ezekkel a gondolatokkal kezdte előadását Dr. Vas Gizella r. ezredes, az ORFK Határrendészeti Főosztályának vezetője. Majd a migráció kiváltó okait ismertette a résztvevőkkel, melyek - többek között - a szíriai válság elhúzódása, az ISIS létrejötte, Koszovó gazdasági és munkaerőpiaci helyzete, az afrikai válsággócok, a Boko Haram térnyerése Nigériában, a mélyszegénység és a kilátástalanság.

Éberhardt Gábor r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, a Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság Szeged Határrendészeti Kirendeltség vezetője számadatokkal szolgált: 2010-ben 11771 határsértő elfogása történt meg, ez a szám 2014-re elérte a 35439-et. Az elmúlt évben a tömeges migrációs mozgás kibocsátó bázisa Szerbia volt.   - Ahol átkelőhely van, ott az illegális migráció megjelenik. A jelenséggel összefüggésben a legfontosabb feladatunk a közbiztonság, köznyugalom, közrend fenntartása- fejezte be gondolatait Éberhardt Gábor.

 • A külső határok, a magyar-szerb határ szerepe felértékelődött. Az elmúlt években növekvő tendencia figyelhető meg az elfogott migránsok számának vonatkozásában. 2013-tól vált igazán dinamikussá a növekedés, megtízszereződött a menedéket kérők aránya 2010-hez képest. Ez a jelenség évtizedekre meg fogja határozni Európa jövőjét - fogalmazott Dávid Károly r. dandártábornok, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya.

Boross Zoltán r. alezredes, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Migrációs Osztályának a vezetője elmondta, hogy a szervezett bűnözői körök a be- és átutaztatásban is közreműködnek.

 • Az embercsempészés és szervezett bűnözés összefüggése egyértelmű. A bűnszervezetek főbb jellemzői: magas fokú szervezettség, kihasználják a kiszolgáltatott helyzetben élő személyek rossz életkörülményeit, méterre pontosan felosztják egymás között a területet, céljuk az extraprofit szervezése, sajátosan ötvözik a terrorista módszereket és a korrupció eszközeit. Éjjellátó készülékekkel felszereltek, hívásblokkolókat alkalmaznak, számos vezetőjük magasan iskolázott. Földön, vízen, levegőben közlekednek, már sárkányrepülővel is érkeztek és gyakran alkalmazzák az úgynevezett "telekocsis módszert". Felgyorsult az elkövetési idő, fokozott konspiráció jellemző az elkövetők részéről, a szervezők többsége nem lép be hazánk területére, kintről irányít, kombinált kapcsolattartást alkalmaz, nő az érdekházasságok száma, a korrupciós fenyegetettség és az országon belüli illegális mozgások felerősödtek - hangsúlyozta Boross Zoltán.

Elmondta, hogy a legfőbb cél a bűnügyi hírszerzés által támogatott határrendészeti tevékenység elérése. A bűnszervezetek ellen folyamatos és totális háborút, felderítő tevékenységet, kockázatelemzést szükséges folytatni, fontos lenne még jobban kiaknázni a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségeket.

Dr. Seres József a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Dél- Alföldi Regionális Igazgatóság vezetője az illegális migráció útvonalairól beszélt. A nagyszámú illegális migráció menekültügyi kihívásai: a kérelmezők száma, állampolgársági összetétele, befogadó, feldolgozó kapacitás, a migráció tranzit-jellege. 2013-tól elkezdett növekedni az illegális migránsok száma, megszűnt a menedéket kérők őrizetbe vétele. 2015-ben 42 ezer fő kért menedéket.

 • A jelenlegi jogi eszközök nem alkalmasak a nagyszámú migráció kezelésére. Növelni kell a befogadó kapacitást, biztosítani szükséges a nagy létszámú toloncolást - összegezte gondolatait az igazgató.
 • A "Balkáni-útvonal" végállomására 76 országból érkeztek már illegális határátlépők - fogalmazott Dr. Báró Lívia, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság alosztályvezető főorvosa. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az Egészségügyi Áteresztő Ponton mintegy hétszáz beteget láttak már el és több mint ötven embert gondoztak fertőző betegséggel ebben az évben. A kormeghatározás az idegenrendészeti eljárás időtartama alatt nehézséget okoz, hiszen a valós életkor eltérése nagyon gyakori a biológiai kortól és a röntgenvizsgálatokkal meghatározott csontkortól.
 • A határrendészeti tevékenység a média kiemelt figyelmét élvezi. 2009-ben az ötven fő elfogásáról szóló hírt is nagy érdeklődés övezte, 2013 júliusában már a tízezredik illegális migráns elfogása volt a vezető sajtóhír - fogalmazott Szabóné Csontos Stefánia r. ezredes, az ORFK Kommunikációs Szolgálat vezetője.

Uzonyi Attila r. alezredes, a Terrorelhárítási Központ Szegedi Regionális Felderítő Főosztály vezetője az illegális migráció és a terrorfenyegetettség összefüggéseit elemezte. Elmondta, hogy rakétatervrajzot, ideológiai propagandaanyagot is találtak már a migránsoknál.

Dr. habil. Varga János ny. hőr. ezredes, az RTK Határrendészeti Tanszékének a vezetője a tömeges méretű illegális migráció rendészeti kezelésére való, RTK-n zajló felkészítését mutatta be a résztvevők számára.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes
Fotó: Németh Tamás

Dékáni pályázat támogatása

  • dekan 1
  • dekan 2
  • dekan 3
 • Előző
 • Következő

Az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékáni beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredményeként a Kari Tanács támogatta Dr. habil. Boda József r. vezérőrnagy pályázatát.

Cimkék: pályázat, 2015

Pályázat PhD képzési ösztöndíj elnyerésére

A Belügyi Tudományos Tanács és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF) vezetője pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára PhD (doktori) képzési ösztöndíj elnyerésére
a 2015/16-os tanévre

Az ösztöndíj célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás elősegítése PhD (doktori) cím elnyerésére való felkészülés támogatásával.

Az ösztöndíjra pályázhat a Belügyminisztérium, valamint a belügyi szervek állományában lévő (hivatásos állományú, kormánytisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló) az a személy, aki:

 • felvételt nyert az NKE egyéni felkészüléses vagy szervezett önköltséges doktori (PhD) képzésére;
 • I. évfolyamra beiratkozottak hallgató esetén a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig az 45. életévét még nem töltötte be, II. évfolyamra beiratkozott hallgató esetén a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig az 55. életévét még nem töltötte be, valamint
 • vállalja, hogy a KSZF-fel együttműködési megállapodást köt.

Pályázat nyújtható be a Hadtudományok, a Katonai Műszaki Tudományok, valamint a Közigazgatás-tudományok tudományágakban.

Cimkék: pályázat, 2015

Pályázati felhívás Erasmus+ munkatársi mobilitásra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet oktatói és képzési célú mobilitásra a 2015/2016 tanév mindkét félévére az Egyetem minden munkatársa számára.

Pályázati időszak: 2015. március 16 – 2015. április 15.


Pályázhatnak:

 • oktatási célú mobilitásra az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának hatálya alá tartozó oktatói,
 • képzési célú mobilitásra pedig az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának hatálya alá tartozó oktató és nem oktató munkatársai.

Egyéb pályázati feltételek:

 • A fogadó intézmény, vállalkozás nem lehet a pályázó lakóhelye szerinti országban.
 • A megpályázott tevékenységnek 2015. június 1. és 2016. szeptember 30. között kell megvalósulnia.

Pályázás menete:

 • A pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik.
 • A pályázáshoz szükséges a pályázó közvetlen felettesének hozzájárulása, amelyre külön formanyomtatvány áll rendelkezésre. Ez a dokumentum a pályázáskor feltölthető.
 • A pályázás során csatolandó egy fényképes szakmai önéletrajz, valamint egy Nyilatkozat a pályázási feltételek elfogadásáról.

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a munkatársak, akik még nem vettek részt külföldi mobilitási programban.

Pályázati felület:

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/erasmus-palyazati-portal

Bővebb információ elérhető az egyetem központi honlapján:

Erasmus+ programról általában

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus

Munkatársi mobilitás

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/oktatoi-mobilitas

Cimkék: Erasmus, pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar bérbeadás útján hasznosításra kínálja a 1121 Budapest, Farkasvölgyi út. 12. sz. alatti objektum területén elhelyezkedő főző- és tálaló konyha üzemegységét határozott időtartamra 2015. február 1-től – 2017. június 30-ig.

A pályázatok beadási határideje: 2015. január 22. A pályázati dokumentáció térítésmentesen átvehető: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar; 1121. Budapest. Farkasvölgyi út. 12. VIII. számú épület, üzemeltetési osztály; Flórián-Szentesi Mónika r. hadnagy osztályvezetőnél vagy Halmai Gábor főelőadónál. Telefon: 061 392-35-66.

Cimkék: pályázat, 2015

Doktoranduszok munkájának támogatására

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a doktoranduszok munkájának támogatására pályázati felhívást tesz közzé.

A pályázat tárgya az Egyetem külsős – azaz az Egyetemmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 13. §-a szerinti, továbbá munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló – önköltséges képzésben részt vevő doktoranduszai számára 50%-os csökkentett önköltségű doktoranduszi helyek biztosítása a 2014-15-ös tanév két szemeszterére, legfeljebb 20 fő részére.

A pályázat benyújtásának feltételei:

-          a pályázó az Egyetemmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 13. §-a szerinti, továbbá munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem áll, valamint

-          a pályázó az Egyetem valamely doktori iskolájának (Hadtudományi Doktori Iskola, Katonai Műszaki Doktori Iskola, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola) önköltséges képzésben részt vevő hallgatója.

A pályázathoz mellékelni kell:

-          rövid szakmai önéletrajz,

-          közvetlen vezető ajánlása,

-          amennyiben a pályázó már megkezdte doktori tanulmányait, publikációs jegyzék, konferencia-előadások adatai,

-          motivációs levél, amelyben a pályázó bemutatja a választott kutatási témáját, és kifejti elképzeléseit tudományos terveiről, a pályázat időtartamára vállalt tudományos tevékenységéről, létrehozandó tudományos eredményeiről (legalább egy, „B” kategóriás lapban megjelent cikk, egyéb cikkek, publikációk).

A pályázat benyújtási határideje: 2014. szeptember 19. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati határidő meghosszabbítására.

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a közigazgatási, rendészeti, illetve katonai hivatásrendben szolgálatot teljesítő pályázók.

A pályázatokat a rektor a Rektori Tanács véleményének birtokában bírálja el. A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 24. A sikeres pályázókkal az Egyetem a pályázat időtartamára a felek jogait és kötelezettségeit rögzítő megállapodást köt.

A pályázatot zárt borítékban, "Külsős doktorandusz pályázat" megjelöléssel, két nyomtatott példányban kell benyújtani az Egyetemi Tudományszervező Központnál (1083 Budapest, Ludovika tér 2.).

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Besenyei Mónika, mb. központvezető (besenyei.monika@uni-nke.hu, (1) 432 9000/29-799-es mellék) nyújt.   

Budapest, 2014. szeptember 15.

                                                                                                                   Prof. Dr. Patyi András

                                                                                                                                rektor

Cimkék: pályázat, 2014

A közösségi tevékenységet díjazzák

  • kozeleti palyazathoz

Havi 100 ezer forintos ösztöndíjra írt ki pályázatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem azon oktatóinak, kutatóinak és egyéb munkatársainak támogatására, akik oktatási, kutatási és adminisztratív feladataik mellett az egyetem alaprendeltetéséből fakadó funkcióinak ellátása, illetve hírnevének öregbítése érdekében végeznek kiemelkedő közösségi tevékenységet.

Pályázni elsősorban az egyetem szervezeti egységeinek, testületeinek és bizottságainak körében, illetve az intézmény által alapított, vagy az NKE tevékenységéhez kapcsolódó társadalmi szervezetek keretében végzett olyan tevékenységgel lehet, amelyért a pályázó rendszeres anyagi ellenszolgáltatásban nem részesül

A pályázat 5 hónapra nyerhető el, de egy személy többször is megkaphatja azt. Időszakonként összesen három ösztöndíjat ítél oda a Rektori Tanács javaslatára az intézmény rektora. Pályázatot nyújthatnak be az NKE főállású oktatói, kutatói és adminisztratív munkatársai. A pályázóknak a szakmai önéletrajzon kívül be kell számolniuk közösségi tevékenységükről, ez utóbbit dokumentumokkal is igazolniuk kell. A pályázathoz szükséges az egyetem egy stratégiai vezetőjének támogatása is. A pályázatot szeptember 22.-kén, hétfőn 14 óráig kell benyújtani a stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes titkárságára.

A pályázati kiírás teljes szövege itt olvasható:

Cimkék: pályázat, 2014

Határok nélkül: Erasmus+

  • e2 hatarok nelkul
  • e hatarok nelkul
 • Előző
 • Következő

Az Erasmus+ az Európai Unió méltán híres mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte. A hallgatóknak lehetőséget ad félév-áthallgatásra, illetve szakmai gyakorlat folytatására, az oktatók és egyéb munkatársak számára pedig rövidebb oktatási és tanulmányutak folytatására. A program méltán népszerű a diákok körében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói a segítségével életre szóló élményeket és tapasztalatokat szerezhetnek.

Erről a nagyszerű lehetőségről tartott tájékoztatót a Rendészettudományi Karon Tózsa Réka, a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda vezetője.

Prezentáció: http://prezi.com/okr8wkd_8u_e/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

További információ a programról itt: http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hirek_-felhivasok

A Rendészettudományi Kar partnerintézményei:

1

RTK

Bulgária

Szófia

Academy of Ministry of Interior (BG)

2

RTK

Belgium

Kortrijk

KATHO University College

3

RTK

Ciprus

Nicosia

University of Nicosia

4

RTK

Egyesült Királyság

Lancashire

University of Central Lancashire

5

RTK

Észtország

Tallin

Estonian Academy of Security Sciences

6

RTK

Franciaország

Párizs

University of Paris X-Nanterre

7

RTK

Lengyelország

Szczytno

Police Academy in Szczytno

8

RTK/KVI

Lengyelország

Varsó

The Main School of Fire Service (Warsawa, Poland)

9

RTK

Málta

Msida

The University of Malta

10

RTK

Németország

Potsdam

Police Academy of the State of Brandenburg

11

RTK

Németország

Hann. Münden

Polizeiakademie Niedersachsen (Police Academy Lower Saxony)

12

RTK

Németország

Bochum

Ruhr-Universität Bochum

13

RTK

Németország

Berlin

The Berlin School of Economics and Law

14

RTK

Szlovákia

Pozsony

Academy of the Police Force in Bratislava

15

RTK/KVI

Szlovákia

Zólyom

Technical University in Zvolen

16

RTK

Szlovénia

Ljubljana

University of Maribor / Faculty of Criminal Justice and Security

17

RTK

Törökország

Ankara

Turkish National Police Academy

Cimkék: pályázat, 2014

Rendőrség Tudományos Tanácsa Pályázati Felhívása

Pályázni lehet az alábbi témákban:

 • a rendőri életpályamodell kialakítása, felépítése;
 • a rendőrségi korrupció-ellenes tevékenység hatékonyságának erősítése;
 • a közterületi intézkedéskultúra;
 • az illegális migráció kezelése;
 • a bűnügyi orvoslás, igazságügyi szakértés;
 • a bűnügyi hírszerzés és a tömegdemonstrációk viszonya.

Pályázhatnak: természetes személyek.

Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, illetve egy, vagy több művel is lehet.

Pályaműként eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott dolgozatot, tanulmányt lehet csak beküldeni.

a Részletes pályázati kiírás itt és a Pályázatok címszó alatt

Cimkék: pályázat, 2014

Campus Hungary ösztöndíj lehetőségek 2014

A Campus Hungary hallgatók számára négy kategóriában hirdet ösztöndíjakat:

http://www.campushungary.hu/palyazoknak/hallgatoknak#.UueUmfuCvt4

 1. Rövid tanulmányút
 2. Csoportos tanulmányút
 3. Szakmai gyakorlat
 4. Féléves részképzés

A pályázat határideje és beadásának módja:

A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2014. január 20-tól. A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2014. március 3. (hétfő) 12:00.

Cimkék: pályázat, 2014