SzűkítésKiválasztott Címke

projekt

Minden Címke 304


Jelenleg 2 bejegyzés található projekt cimkével

A Karvasy Kutatóműhely projektindító értekezlete

  • karvasy fokep
  • karvasy dsc5575 2
  • karvasy dsc5587 2
  • karvasy dsc5569 2
 • Előző
 • Következő

Karvasy Ágoston közgazdász, egyetemi tanár, 1846-tól az MTA levelező tagja a névadója a Karvasy Kutatóműhelynek, ami 2017. augusztus 1-jén kezdte meg működését. A projektindító értekezletre szeptember 5-én került sor.

Prof. dr. Sallai János r. ezredes, egyetemi tanár az eseményt megnyitva elsőként Karvasy Ágoston munkásságáról emlékezett meg. Karvasy professzor 1862-ben kiadott A közrendészeti tudomány című művében így határozta meg a közrendészet-tudomány fogalmát: „A közrendészeti tudomány (Polizeywissenschaft) azon elveknek foglalatja, melyeknek alkalmazása által az államban a fenyegetődző veszélyek és háborítások közvetlenül elháríttatnak, azoknak káros következtetései megszüntettetnek vagy enyhíttetnek, és az emberek finomabb szükségletei, melyeket a magasabb míveltség kíván, kielégíttetnek. A veszélyek és a háborítások, melyeknek elhárítása a közrendészeti tudomány tárgyát képezi, származhatnak vagy az emberek gonosz akaratából, vagy azoknak vigyázatlanságából, vagy a természeti elemektől, azaz az emberi akarattól független eseményektől.”

A kutatóműhely vezetője elmondta: a fő cél olyan tudományos igényű kiadványok létrehozása, amelyek a rendészettudomány művelői számára hosszú távon haszonnal forgathatók majd. Ezek közül a fő vállalkozás a Rendészettudományi lexikon megalkotása, de emellett könyv készül például a rendészeti szervezetek vezetési folyamatairól, a magyar rendészet történetéről, illetve a magyar határőrizet történetéről – olyan elismert szerzők tollából, mint dr. habil. Kovács Gábor, prof. dr. Sallai János, prof. dr. Finszter Géza, prof. dr. Kozáry Andrea, dr. Parádi József. Mint a professzor fogalmazott, a kutatóműhely kiváló keretet biztosít műhelyviták rendezésére, de – már jövő tavasszal – konferenciákat és külföldi tanulmányutakat is szerveznek. Utóbbiak úti célja Pozsony, Münster és Lübeck lesz.

Suba László

Fotó: Szilágyi Dénes


A fogvatartottak és mindannyiunk érdekében – napirenden a CITI-VAL projekt

  • p5024021 citi val
  • p5024028 citi val
  • p5024135 citi val
  • p5024070 citi val
  • p5024048 citi val
  • p5024090 citi val
  • p5024162 citi val
  • p5024018 citi val
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magatartástudományi és Módszertani Tanszéke a Foresee Kutatócsoporttal közösen egy Erasmus+ pályázathoz kapcsolódóan külföldi vendégeket fogadott május 1-4. között.

A 2016-1-FR01-KA204-023961 számon nyilvántartott CITI-VAL  projekt kiindulópontja az volt, hogy a fogvatartottak könnyen elsodródhatnak a radikalizálódás irányába, ezért nagyon fontos lenne, hogy állampolgári ismereteket oktassunk nekik, annak érdekében, hogy ne váljanak nyitottá a szélsőségek irányába, sem a börtönben töltött idejük során, sem később. A projektben Magyarország részéről a Foresee Kutatócsoport felkérésére dr. Hegedűs Judit mint szakmai vezető, Fekete Márta mint projektkoordinátor és kutató, dr. Farkas Johanna mint tag vesznek részt. A partnerországok (Franciaország, Németország, Spanyolország és Törökország) képviselői számára szerveztük azt a háromnapos programot, melynek kiemelkedő eleme volt a május 2-án megtartott nemzetközi konferencia.

A projekthez kapcsolódó konferenciát mintegy 80 fő részvételével a Rendészettudományi Karon tartottuk. A megjelenteket prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Büntetés-végrehajtási Tanszék vezetője és prof. dr. Kerezsi Klára, a Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője köszöntötte. Előadóink között üdvözölhettük Juhász Attila bv. ezredest, aki a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet reintegrációs munkájáról beszélt, míg dr. Fliegauf Gergely az OPCAT Bizottság tevékenységét mutatta be. Prof. dr. Ruzsonyi Péter a büntetés-végrehajtási tisztek neveléséről, képzéséről tartotta meg előadását. A délután folyamán Fekete Márta és Somoskői Dániel számolt be arról a kutatásról, melynek célja a jó gyakorlatok összegyűjtése és elemzése volt. A Váltósáv Alapítvány reingetrációs tevékenységét Lindner Lídia ismertette, míg Negrea Vidia a resztoratív technikák alkalmazásának lehetőségeiről szólt. A konferencia programját színesítette az Oláh Attila r. hadnagy által vezetett intézkedéstaktikai bemutató.

Május 3-án külföldi vendégeinkkel a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetébe tettünk szakmai látogatást, ahol Pesti Ferenc bv. ezredes, parancsnok és munkatársai segítségével kaphattunk árnyalt képet az intézet működéséről, az itt zajló pedagógiai munkáról. E látogatás jó kiindulópontul szolgált a projekt során elkészítendő pilotprogramhoz, melynek kidolgozásában a Magatartástudományi és Módszertani Tanszék oktatói is részt vállalnak.

Dr. Hegedűs Judit

Cimkék: konferencia, projekt, 2017