SzűkítésMinden Címke 304


Jelenleg 1 bejegyzés található rendészeti-gazdasági továbbképzési szak cimkével

32 hallgató kapott oklevelet

  • diplomaoszto tvbk 2
  • diplomaoszto tvbk 1
  • diplomaoszto tvbk 3
  • diplomaoszto tvbk 4
  • diplomaoszto tvbk 5
  • diplomaoszto tvbk 6
  • diplomaoszto tvbk 7
  • diplomaoszto tvbk 8
  • diplomaoszto tvbk 9
  • diplomaoszto tvbk 10
  • diplomaoszto tvbk 11
 • Előző
 • Következő

Harminckét végzett hallgató vette át az oklevelét a rendészeti-gazdasági szakirányú továbbképzési szakon, melyet a Rendészettudományi Karon megrendezett ünnepségen Lajtár József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese és Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán adott át. Az egyéves képzés ötödik alkalommal indult a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek gazdasági területein dolgozó szakemberei számára, mely a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karral szoros együttműködésben folyt.

Lajtár József bv. vezérőrnagy ünnepi köszöntőjében felidézte az elmúlt egy év pillanatait, elismerően szólt a hallgatókról. „A rendvédelmi pálya egész embert követel, a munkánk során a jogszerűség és az igazság megszilárdítása a legfőbb célunk” - hangsúlyozta a vezérőrnagy. Majd hozzátette: „ A képzés során a gondolkodásmód fejlesztésére törekedtünk, arra, hogy a rendvédelmi szervek gazdasági területének a megújulásához segítséget tudjanak nyújtani a végzett hallgatók. Nekünk mindenkor biztosítani kell a működéshez szükséges gazdálkodási feltételeket és járandóságokat, tisztában kell lennünk a modern gazdaság működésével, a gazdálkodás minden részletével.” Végezetül köszönetet mondott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetésének és a Rendészettudományi Kar szakembereinek az oktatás színvonaláért és azért, hogy hittek abban, hogy erre a képzésre szükség van.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy pohárköszöntőjében kiemelte, hogy a rendvédelem számára a gazdasági-pénzügyi tudásanyag a legfontosabb generális ismeretek közé tartozik. „Nem lehet eredményes egy parancsnok, ha a gazdálkodás alapvető szabályaival nincs tisztában” - hangsúlyozta Janza Frigyes.

A rendezvény levezető elnökeként Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes működött közre.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes