SzűkítésKiválasztott Címke

szakmai nap

Minden Címke 302


Jelenleg 7 bejegyzés található szakmai nap cimkével

Önkormányzati rendészeti szakmai nap Budakeszin

  • mort 2
  • mort 1
  • mort 3
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszéke a biztonsági szakirány hallgatói részére önkormányzati rendészeti szakmai napot szervezett Budakeszire.

Az Erkel Ferenc Művelődési Központban megrendezett szakmai nap fő témája a regionális önkormányzati rendészet bemutatása volt, különös tekintettel a közbiztonság fenntartásában és a bűnmegelőzésben közreműködő állami, önkormányzati és civil szerzetek együttműködésére – tudtuk meg az esemény moderátorától,  dr. Kovács Sándor r. ezredes, mesteroktatótól. Megnyitójában dr. Pál Adrián r. alezredes, a Budaörsi Rendőrkapitányság mb. vezetője bemutatta a rendőrkapitányság működését, közbiztonsággal, bűnmegelőzéssel kapcsolatos eredményeit. Dr. Somogyi Farkas József, a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás munkatársa a Társulás létrehozásának szükségességét, feladatait és működését ismertette. Uzsoki Gábor, a Budakörnyéki Közterület-felügyelet intézményvezetője a regionális közterület-felügyelet gyakorlati működését mutatta be az egyetem hallgatói részére, majd Érdi Tamás, a Figye-Lő Őr Kft. ügyvezető igazgatója a Budakeszi Védelmi Centrum működtetésével kapcsolatban tájékoztatást adott arról, hogy egy személy- és vagyonvédelmi vállalkozás hogyan tud együttműködni az önkormányzattal egy település közbiztonságának javításában.

Az önkormányzati rendészet és a katasztrófavédelem/polgári védelem kapcsolatát, a polgármester és a jegyző feladatait, a helyi védelmi szervezet és az önkéntes szervezetek működését, feladatait Petró Tibor ny. pv. alezredes, Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének elnöke ismertette, Karvaly Nándor ny. r. alezredes pedig a polgárőrség működéséről, bűnmegelőzési tevékenységéről tartott élménydús előadást. A Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalának működéséről beszélt röviden dr. Szelenczy Gabriella, a hivatal vezetője, majd a védelmi igazgatás jelenlegi rendszeréről adott tájékoztatást. Szabó József ny. ezredes mindezt a honvédelmi kötelezettségről szóló tájékoztatóval egészítette ki. Molnár Tibor közterület-felügyelő az önkormányzati rendész szemszögéből ismertette a napi rendészeti feladatellátás rendszerét, és kihangsúlyozta a nagyvárosi és a kistelepülési közterület-felügyelői munka közötti különbségeket. A Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka, Braczkó Gábor r. őrnagy a rendőrség és az önkormányzatok közbiztonsággal kapcsolatos együttműködését mutatta be a szakmai napon részt vevő egyetemi hallgatóknak.

A rendezvényen elhangzottakat a Pest Megyei Polgárőr Szövetség képviseletében Kósa Attila titkár foglalta össze, kiemelve a polgárőrség bűnmegelőzéssel kapcsolatos szerepét. Az önkormányzati rendészeti szakmai nap dr. Kovács Sándor r. ezredes zárszavával fejeződött be, aki elmondta: köszönet illeti dr. Fekete Csaba r. dandártábornokot, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettesét azért a támogatásért, amit a rendezvény szakmai szempontból kiemelkedő színvonalú megtartásához nyújtott, lehetővé téve a rendőrség munkatársainak részvételét az eseményen.


Szakmai napok a biztonsági szakirányon

  • mort szakmai napok 20170419 100816
  • mort szakmai napok 20170419 100807
  • mort szakmai napok 20170419 100834
 • Előző
 • Következő

Háromnapos szakmai programon vettek részt április végén az RTK biztonsági szakirányos hallgatói és oktatói a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék szervezésében.

A résztvevők először ellátogattak Tatabányára, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr- főkapitányságra, ahol megismerkedtek a megyei rendőr-főkapitányság, a helyi önkormányzati rendészeti szerv és polgárőrség munkájával – számolt be a program részleteiről Balasi András tanszéki demonstrátor. Mint elmondta, a magánbiztonsági szektort a tatai székhelyű Derik Kft. képviselte. A társaságról az ügyvezető és az alapító cégvezető tartott előadást, bepillantást engedve egy sikeres családi vállalkozásként működő vagyonvédelmi cég fejlődésébe és mindennapjaiba.

A második napon az RTK-n található biztonságtechnikai szaktanteremben elsőként a Bosch Biztonságtechnika képviseletében Bárány Attila tartott előadást. Ismertette a Smart city koncepciót, majd pedig a Bosch biztonságtechnikai üzletág feladatait, kiemelve a technikai fejlesztések jelentőségét. Előadást tartott Fialka György, a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Szakmai Kamara nemrég megválasztott elnöke. Az elnök, aki maga is aktívan részt vesz a szakirányon folyó képzésben és a vizsgáztatásban, ismertette a magánbiztonság helyzetét és a Kamara jövőjére vonatkozó elképzeléseit. Előbbiek mellett még ugyanezen a napon Szabó István biztonsági vezető izgalmas előadása révén betekintést nyerhettek a Budapest Airport munkájába, különös tekintettel a repülőterek biztonsági kérdéseire. A biztonsági vezető segítségével áttekintették a jelenlegi utas- és légijármű-biztonsági szabályokat, illetve intézkedéseket, de konkrét jogesetek szemléltetésére és elemzésére is sor került.

A szakmai programsorozat harmadik napján a Terrorelhárítási Központ szakértő munkatársai tartottak előadásokat a terrorizmus történetéről, a napjainkban tapasztalható folyamatokról, jelenségekről, illetve a hallgatók bepillantást nyertek a jövőben várható tendenciákba is. Megtudták, hogy a jövő terroristái nem csak fegyverekkel és robbanóanyagokkal okozhatnak bonyodalmat életünkben, de egyre elterjedtebb lesz a cyberterrorizmus is.

A három nap tapasztalatait összegezve megállapíthatjuk – mondta Balasi András –, hogy rendkívül sokrétű és nagyon tartalmas, egyúttal hasznos programon vehettünk részt a tanszéknek és a felkért előadóknak köszönhetően.

Cimkék: szakmai nap, 2017

Szakmai napon a hallgatóink

  • bv szakmai nap
  • bv szakmai nap 1
  • bv szakmai nap 2
  • bv szakmai nap 3
  • bv szakmai nap 5
  • bv szakmai nap 4
 • Előző
 • Következő

Kiskunhalason, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Őr- és Kísérőőr Osztályára látogatottak a Rendészettudományi Kar másodéves hallgatói Dr. Farkas Johanna adjunktus és Pánczél Mátyás r. törzszászlós vezetésével.

„Huczek Tamás r. hadnagy, osztályvezető-helyettes érdekes élménybeszámolót tartott az őrzött szállásról és az ott megvalósuló feladatokról. Megtudtuk, hogyan történik egy illegális határátlépő csoport kiemelése és az ideiglenes tranzitállomásra szállítása. Betekinthettünk az őrzött szállás hétköznapjaiba, ahol – látogatásunkkor – nagyjából ötszáz fő tartózkodott” – hangsúlyozta az adjunktus. Majd hozzátette: „a Kelebia határátkelőnél létesített ideiglenes befogadó állomáson Hegyi Lajos r. őrnagy, az Idegenrendészeti Osztály Végrehajtási Alosztályvezetője kalauzolt el minket, és bevezetett a beléptető rendszer, az adatrögzítés, a kettes típusú ujjnyomatrögzítés, a meghallgatás, a távtolmácsolás, valamint a hőkamera működésének rejtelmeibe. Részletes ismereteket kaptunk a befogadó állomás egyik beosztottjától, Korbély Krisztián r. főtörzszászlóstól is, aki gyakorlati oldaláról mutatta be a határszolgálat mindennapjait. A határon jelentkező munkafolyamat teljes megismerése jegyében Versegi Erik, a BÁH munkatársa ismertette a regisztráció struktúráját. Végül ellátogattunk Kelebia Határrendészeti Kirendeltségre, ahol egykori hallgatónk, Zsákai Lénárd r. hadnagy tartott élménybeszámolót az eddigi szolgálati tapasztalatairól.”

Pánczél Mátyás úgy véli, a másodéves határrendészeti szakirányú hallgatók nagyon hasznosnak és élménydúsnak ítélték a szakmai látogatást, amely – elmondásuk szerint – nagyban segített megismerni a határszakaszon folyó határrendészeti munkát.


Bemutatták a Rendészeti Jelentés műhely eredményeit

  • jo allam dsc4772
  • jo allam dsc4790
  • jo allam dsc4797
  • jo allam dsc4806
  • jo allam dsc4808
  • jo allam dsc4824
  • jo allam dsc4826
  • jo allam dsc4832
  • jo allam dsc4833
 • Előző
 • Következő

A Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program Jó állam szakmai napok keretén belül a Prof. Dr. Sallai János tanszékvezető egyetemi tanár vezetésével megvalósuló Rendészeti Jelentés műhely kutatási eredményeit a Ludovikán mutatták be az RTK oktatói a jelenlévő rendőri vezetők és az érdeklődők számára.

Dr. Tihanyi Miklós PhD. r. őrnagy, tanársegéd a rendőrség működésének minőségét jelző indikátorok használatáról szóló felmérés tapasztalatairól fogalmazta meg gondolatait.  A bűnözés földrajzáról, a rendőri munka eredményességét befolyásoló tényezőkről Dr. Mátyás Szabolcs PhD. r. őrnagy, adjunktus beszélt, Dr. Vári Vince PhD. r. őrnagy, tanársegéd a rendőrség hatékonyságáról tartott előadást. Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy (nyá.), dékán a jelentés célkitűzéseit, Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes, levezető elnök pedig a hozzászólók javaslatait összegezte.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiemelten fontos feladatnak tartja, hogy karai, intézetei, doktori iskolái és kutatóhelyei interdiszciplináris megközelítéssel, objektív, kutatás-alapú tudásbázis kialakításával hozzájáruljanak a modern állam és a hatékony nemzeti közigazgatás feltételrendszerének és működésének kialakításához. A Jó Állam Kutatóműhely általános célja, hogy a Jó Állam működése, fejlesztése és folyamatos reformja érdekében egy autonóm, tudományosan megalapozott mérési, értékelési módszertant és adatbázist hozzon létre, ami sajátos, a magyar állam viszonyaira alkalmazható, ám nemzetközi téren is megismertethető és elfogadtatható.


Szakmai nap a biztonságért

  • mbizt szakmai nap 3
  • mbizt szakmai nap 4
  • mbizt szakmai nap 2
  • mbizt szakmai nap 1
 • Előző
 • Következő

A Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék szakmai napján a Dreher Sörgyár üzemébe látogattak a biztonsági szakirány hallgatói.

A helyszínbejárással egybekötött üzemlátogatáson Kovács György, a Justice Security Kft. tulajdonos-ügyvezetője a biztonsági szolgálat vagyonvédelmi és üzembiztonsági tevékenységére hívta fel a figyelmet.

„A biztonsági szakembereknek a létesítményekben zajló tevékenység teljes technológiai folyamatát meg kell ismerniük ahhoz, hogy a legsebezhetőbb pontjait is meg tudják védeni az objektumoknak” – hangsúlyozta Dr. Christián László egyetemi docens, a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti tanszék vezetője.   

A Zuglói Önkormányzati Rendészet feladatainak a tanulmányozása során Kardos Pál igazgató – a Budapesti Polgárőr Szövetség elnöke – a közbiztonság fenntartásában résztvevő szervezetek hatékony együttműködésére helyezte a fő hangsúlyt előadásában. „Az önkormányzati rendészet keretében egészséges munkamegosztást kell kialakítani a rendőrség, az önkormányzat a polgárőrség és a magánbiztonság szereplői között” – tette hozzá Christián László.

A hallgatókat a tanulmányútra elkísérte dr. Kovács Sándor r. ezredes, mesteroktató, Dr. Szabó Csaba r. őrnagy és dr. Rottler Violetta r. őrnagy, a tanszék oktatói.


Hazánk biztonsága a legfontosabb

  • bat szakmainap 1
  • bat szakmainap 2
 • Előző
 • Következő

Hegyaljai Mátyás, a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár a Rendészettudományi Karon megrendezett Bevándorlási és állampolgársági szakmai napon nyitóelőadásában felidézte, hogy az RTK jogelőd intézményének, a Rendőrtiszti Főiskolának a hallgatója volt egykoron. A migráció formáinak számbavétele során elmondta, hogy Magyarország az illegális migrációt elutasítja, a legális migrációt elfogadja, ahogyan az Európai Unió is, hiszen védelemben kell részesíteni, akik védelemre szorulnak. 391 ezer fő lépte át illegálisan a határainkat, a tömeges bevándorlás az egész Európai Uniót érintette. Beszélt a határellenőrzésről, a Schengeni határokról, az Európai Migrációs Stratégiáról is.

„Magyarország és az állampolgárok biztonsága a legfontosabb a humanitárius célok figyelembevételével, segítünk mindazoknak, akik rászorulnak, akik a háború elől menekülnek” – jelentette ki a helyettes államtitkár.

Előadások hangzottak még el Migráció és alkotmányvédelem, Migráció és terrorizmus, valamint Migráció a szervezett bűnözésben címmel, a nap zárásaként a nemzetbiztonság megjelenésének részleteiről az államtudományi, katonai és rendészeti képzésben a Nemzetbiztonsági Intézet munkatársai beszéltek.

Cimkék: szakmai nap, 2016

Közbiztonsági Szakmai Nap

  • kozb szakmai nap 1
  • kozb szakmai nap 2
  • kozb szakmai nap 3
  • kozb szakmai nap 4
  • kozb szakmai nap 5
 • Előző
 • Következő

A Közbiztonsági Tanszék a Ludovikán szakmai napot tartott. A programon – melynek fő témája a sportrendezvények biztosítása, biztonsága volt – a nappali munkarend mindhárom évfolyam közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szakirány hallgatója részt vett.

A szakmai nap első előadója dr. Samu István r. vezérőrnagy, a Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Bizottságának elnöke, egyben a szervezet biztonsági igazgatója volt. Prezentációjában ismertette az MLSZ által kidolgozott új típusú biztonság koncepcióját és az ehhez szükséges biztonsági filozófia egyes elemeit.

Majd a BRFK. IX. ker. Rendőrkapitányság rendészeti osztályának vezetője, Fórizs Sándor r. százados követte. Az osztályvezető előadásában bemutatta a hallgatóságnak a kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvények rendőri biztosításának fő feladatait, valamint a kerületben található Groupama Aréna közbiztonságra gyakorolt veszélyforrásait.

Az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa, dr. Nagy László a sportrendezvényeken elkövetett szabálysértések és bűncselekmények törvényi tényállásairól beszélt, továbbá az esetleges elhatárolási problémákra világított rá.

A szakmai nap elméleti előadásait gyakorlati mozzanat zárta. A Fradi Secutity Kft. munkatársai a résztvevőknek bemutatták a Groupama Arénát, ahol mindenki meggyőződhetett a létesítményben kialakított biztonsági rendszer működéséről, hatékonyságáról, fontosságáról.

Vajda András r. alezredes, a Közbiztonsági Tanszék oktatója látta el a moderátori feladatokat. Külön köszönet illeti a szervezésben nyújtott segítségéért – fogalmazott Dr. Major Róbert r. alezredes, egyetemi docens, a Közbiztonsági Tanszék vezetője. Majd hozzátette: a minden évben más-más téma köré összpontosító szakmai nap megrendezése jelentősen hozzájárul a hallgatók gyakorlatias felkészültségéhez.

Cimkék: szakmai nap, 2015