SzűkítésKiválasztott Címke

tájékoztató

Minden Címke 302


Jelenleg 2 bejegyzés található tájékoztató cimkével

Ferencvárosi rendészeti fakultációs gimnazisták látogatása a Rendészettudományi Karon

    • gimisek 20170928 142617
    • gimisek 20170928 144143
    • gimisek 20170928 152724
  • Előző
  • Következő

A Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium rendészeti tagozatos tanulói ismerkedő látogatást tettek a Rendészettudományi Kar Oktatási épületében.

A tanulókat Viskiné Tornyos Gabriella rendezvényszervezési koordinátor fogadta, majd az egyetemen folyó közszolgálati és magánbiztonsági oktatásról tartott tájékoztatót dr. Kovács Sándor r. ezredes, mesteroktató, akitől megtudtuk azt is, hogy a gimnazisták többsége azt mondta: a rendészeti pályát élethivatásának szeretné választani. A vendégek bepillantást nyerhettek a dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok által vezetett szemináriumra. A diákokat elkísérte Jezerniczky András intézményvezető-helyettes és Szűcs Balázs ny. r. alezredes, szaktanár is.


A tanulmányi ösztöndíj mértékéről

osztondij

A tanulmányi ösztöndíjról a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat rendelkezik (http://uni-nke.hu/uploads/media_items/hallgatoi-teritesi-es-juttatasi-szabalyzat_-hataly-2015_-x_-3-tol.original.pdf), melynek megváltozott részletszabályairól dr. Verhóczki János r. ezredes, a Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztályának vezetője adott tájékoztatást.

Megtudtuk, hogy tanulmányi ösztöndíjban a nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben részt vevő hallgató részesülhet, mely egy tanulmányi félév időtartamára adható. A felsőoktatási intézménybe első alkalommal beiratkozó hallgató (a rendészeti ösztöndíjas hallgató kivételével) a beiratkozását követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. A rendészeti ösztöndíjasok esetében az ösztöndíjat a szerződést kötő rendvédelmi szerv folyósítja.

„A tanulmányi ösztöndíj kiszámításának alapja a rendészeti képzésben részt vevő közszolgálati ösztöndíjas hallgatók esetében a korrigált kreditindex, melynek számítása úgy történik, hogy a szemeszterenként teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett számot osztjuk a félévenként a mintatanterv szerint átlagosan teljesítendő kreditek számával.”

A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetőek és az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek. Az ösztöndíjkeret felosztása évfolyamonként és megrendelő szervenként (ORFK, NAV, BÁH, OKF) történik létszámarányosan. Az ösztöndíjra jogosultak névsorára és az ösztöndíj mértékére az EHÖK keretein belül működő Diákjóléti Bizottság tesz javaslatot azonos számítási mód szerint.

Lados Réka harmadéves hallgató, az RTK HÖK gazdasági- és szociális ügyekért felelős alelnöke elmondta, hogy ez a bonyolult számítási rendszer is arra ösztönzi a hallgatókat, hogy sikeres vizsgákat abszolváljanak. Hozzátette: „ha az adott félévben mégsem sikerül a tantárgyat teljesíteni, de a következő szemeszterben igen, a hallgatók több kreditet teljesítenek, ami arányosan megjelenik a tanulmányi ösztöndíj összegében.” Felhívta a figyelmet arra, hogy azok a hallgatók, akiknek az utóbbi két félévben kiemelkedő tanulmányi átlaguk volt, kiemelt tanulmányi ösztöndíjakra is pályázhatnak.

Cimkék: tájékoztató, 2015