SzűkítésKiválasztott Címke

törzsvezetési gyakorlat

Minden Címke 304


Jelenleg 1 bejegyzés található törzsvezetési gyakorlat cimkével

Törzsvezetési gyakorlat az RTK-n

    • torzsvez ma 2
    • torzsvez ma 1
    • torzsvez ma 3
  • Előző
  • Következő

Komplex törzsvezetési gyakorlaton vett részt a Rendészettudományi Karon a rendészeti vezető mesterképzés 71 hallgatója, valamint a KTK, a HHK és a NETK meghívott végzős hallgatói, melyet a Határrendészeti Tanszék a Rendészeti Vezetéstudományi Tanszékkel közösen szervezett. A gyakorlat elöljárója Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy úr a Fenntartói Testület tagja, címzetes egyetemi tanár volt.

  • A gyakorlat tárgya a közrendet és az államhatár rendjét veszélyeztető konfliktus, és tömeges méretű migrációs hullám kezelésére vonatkozó tervek végrehajtásának gyakorlása volt. A célunk olyan beállított, a valóságos szituációkhoz hasonló szakmai helyzet modellezése volt, amelyben valamennyi, a mesterképzésben tanuló kolléga számot adhatott a képzés és a korábbi évek munkatapasztalata során elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteiről. Minden résztvevőnek alkalma nyílt a tapasztalatok hasznosítására, a valós szituációkban működő rendszerek és eljárások alkalmazására, továbbfejlesztésére. A gyakorlat egyúttal megteremtette annak lehetőségét is, hogy az egységes közszolgálati szemléletet tovább erősítve a közszolgálat különböző alrendszereinek harmonizálása is kézzelfoghatóvá válhasson - hangsúlyozta Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, a gyakorlat vezetője.

Balassa Bence r. őrnagy, a Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék oktatója elmondta, hogy a beállított helyzetben, a komplex vezetési gyakorlat négy fő fázisában bontakoztak ki az események, a „közlések” előre meghatározott ütemben, számítógépen érkeztek a munkacsoportok vezetőihez; amelynek során hazánk déli határszakasza került egyre erősödő migrációs nyomás alá. A tömeges migráció kezelésével összefüggő hazai és nemzetközi-koordinációs, valamint közrendvédelmi, bűnügyi, védelem-igazgatási, határrendészeti feladatok összehangolására, a hallgatókból két azonos feladatot feldolgozó műveleti törzs alakult, amelyek a lehetőségekhez képest élethűen szimulálták a törzsmunka minden elemét. A hírösszeköttetést EDR rádiók, az információáramlást pedig személyi számítógépek biztosították. A két törzset két tapasztalt főtiszt hallgató, Csizner Zoltán r. ezredes és Király Richárd r. alezredes vezette. A különböző gyakorló beosztásokban szereplő hallgatók tevékenységét döntnökök figyelték és értékelték. Ide osztottuk be az RTK Határrendészeti, a Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék, valamint a HHK, a KTK és a NETK oktatóit, illetve az ORFK, a Bács-Kiskun MRFK és a Csongrád MRFK vezető beosztású jelen lévő tisztjeit.

Valamennyi, a rendészeti vezető mesterképzésben tanuló végzős hallgató aktív, jó teljesítményt nyújtva látta el feladatát. A komplex törzsvezetési gyakorlat összegzett értékeléssel zárult, amelynek során Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, a gyakorlat vezetője, megelégedettségéről biztosította a résztvevőket, a gyakorlatot összességében jóra értékelte.