SzűkítésKiválasztott Címke

tanévnyitó

Minden Címke 304


Jelenleg 5 bejegyzés található tanévnyitó cimkével

Megérkeztek a migrációs és a biztonsági szakirány hallgatói is

  • mig bizt bev 4860
  • mig bizt bev 4852
  • mig bizt bev 4848
  • mig bizt bev 4801
  • mig bizt bev 4846
  • mig bizt bev 4832
 • Előző
 • Következő

Hétfő reggel megérkeztek a Rendészettudományi Kar (RTK) elsőévesei közül a migrációs és a biztonsági szakirány hallgatói. Ezzel a nappali munkarend teljes első évfolyama megkezdte az alapfelkészítést, illetve tanulmányait.

A két szakirány hallgatói nem részesülnek rendészeti alapfelkészítésben, mint a múlt héten bevonult társaik, ezért érkezhettek egy héttel később. Az elsőévesek hallgatói fogadalomtétellel kezdték a napot, majd az RTK Tanulmányi Osztályának oktatási referense, Paplogó Edit adott számukra tájékoztatást a mindennapokban elengedhetetlen tudnivalókról. Az első nap már foglalkozásokkal, elsőként munkavédelmi oktatással folytatódott.

Az elsőéves migráció szakirányos hallgatók még három évet töltenek a karon alapképzésben, a négyéves képzés csak jövőre indul – tudtuk meg dr. Szuhai Ilonától, a Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék tanársegédjétől. Mint mondta, a hallgatókkal ösztöndíjszerződést köt a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, garantálva az elhelyezkedést a diploma megszerzését követően. A Hivatal szoros kapcsolatban áll a Tanszékkel, segítve a gyakorlatorientált képzést. Ez a kötelék megnyilvánul abban is, hogy szerdán az elsőéves hallgatók tanszéki nap keretében tanévnyitó rendezvényen vesznek részt a Hivatalban, ahol a szervezeti felépítésről és hallgatói kötelezettségeikről kapnak majd tájékoztatást.

A biztonsági szakirányos hallgatók szintén tájékozódással folytatják a hetet – mondta dr. Szabó Csaba PhD r. őrnagy, a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék tanársegédje. A szerdai tanszéki napon leendő oktatóiktól, demonstrátoroktól, a szakirány már végzett hallgatóitól, illetve a magánbiztonsági szakma elismert gyakorlati szakembereitől hallhatnak hasznos és érdekes információkat leendő szakmájukról. Dr. Szabó Csabától megtudtuk, hogy – az RTK-n egyedüliként – a biztonsági szakirányon a jövőben is hároméves marad a képzés.

Mára tehát teljessé vált az RTK első évfolyama. A múlt héten bevonult tisztjelöltek (leendő rendőr-, pénzügyőr- és tűzoltótisztek), valamint a hivatásos állományból nappali munkarendre felvételt nyert büntetés-végrehajtási szakirányos hallgatók mellé felsorakoztak a migrációs és a biztonsági szakirány elsőévesei is.

Suba László


1687 hallgató kezdte meg a tanulmányait

  • tanevkezdes 2016

A regisztrációs és tárgyfelvételi  időszak lezárultát követően 1687 hallgató iratkozott be az RTK-ra, illetve jelezte félévének aktív státuszát. Alapképzés nappali munkarendben az első évfolyamra 240 fő, a másodikra 239 és a harmadik évfolyamra 229 fő iratkozott be. Levelező tagozaton 224 első, 263 második és 282 harmadik évfolyamos kezdi meg a tanulmányait ebben a tanévben. Rendészeti vezető mesterképzésben 179, a rendészeti gazdasági szakirányú továbbképzési szakon 31 hallgató tanul tovább.

A tanév időbeosztására vonatkozó információk az alábbi linken érhetőek el:

http://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/a-tanev-beosztasa

Cimkék: tanévnyitó, 2016

Megkezdődött a tanév az NKE-n

  • dsc6578 2
  • dsc6412 2
  • dsc6491 2
  • dsc6501 2
  • dsc6503 2
  • dsc6510 2
  • dsc6516 2
  • dsc6523 2
  • dsc6527 2
  • dsc6551 2
  • dsc6565 2
  • dsc6376 2
  • dsc6584 2
  • dsc6625 2
 • Előző
 • Következő

Ötödik tanévét kezdte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amely szeptember 5-én tartotta tanévnyitó ünnepségét a Ludovika Főépület kápolnájában. Az állami és egyetemi vezetők részvételével megtartott rendezvényen az elsőéves hallgatók eskütétele mellett professor emeritusi címek átadására is sor került. Az idei tanévben több mint 1800 fiatal kezdi meg tanulmányait az intézményben.

Boross Péter volt miniszterelnök, Polt Péter legfőbb ügyész és Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. Néhányan azon volt és jelenlegi állami vezetők közül, akik megtisztelték jelenlétükkel az NKE immáron ötödik tanévnyitó ünnepségét.

Az államtudományi képzési területnek ez az első tanévnyitója - hangsúlyozta ünnepi beszédében Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora szerint ez magában foglalja az államtudományi és közigazgatási felsőoktatást, amely a köztisztviselői és kormánytisztviselői életpályára készít fel. Az intézmény képzési rendszerének emellett fontos oszlopai a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás. Utóbbi a közszolgálat nemzetközi feladatainak ellátására és diplomáciai feladatokra készíti fel a hallgatókat. A rektor elmondta, hogy az alap és mesterszakokon több mint 1800 új hallgató kezdi meg a tanévet, de hamarosan csatlakoznak hozzájuk a doktori és a posztgraduális képzésben résztvevők is.

Patyi András beszédében szólt arról is, hogy 180 évvel ezelőtt épült meg az NKE Ludovika Főépülete, amelyben csak később, 1872-ben kezdődött meg a honvéd tisztképzés. Ehhez ugyanis a magyar alkotmányos rend helyreállítására volt szükség- tette hozzá a rektor. Elhangzott, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a végrehajtó hatalommal foglalkozó felsőoktatási intézmény, amelynek képzései közvetlenül a haza szolgálatára készítik fel a hallgatókat. „Nekünk erről szól minden percünk”- fogalmazott az NKE rektora. Patyi András hangsúlyozta, hogy a végrehajtó hatalom működése és működtetése értékelvű és értékközpontú tevékenység, amelynek lényegét a törvények végrehajtása jelenti. Ez azonban Egyed István egykori jogtudós szavaival élve nem lehet gépies és sablonos. „A végrehajtás központi eleme a szolgálat, és az erre jelentkező hallgatók megbecsülése mindennél előrébb való”- mondta a rektor, aki szerint ez a fajta szolgálat egyáltalán nem népszerűtlen a fiatalok körében, amit jól mutatnak a felvételi statisztikák is.

Patyi András beszédében kitért arra, hogy az idei tanév a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) jegyében is telik az egyetemen. Az intézmény két nagy projektben önállóan, több projektben pedig konzorciumi partnerként vesz részt. „Olyan fejlesztéseket jelent ez, amely túlmutat az NKE határain” –fogalmazott Patyi András, aki hozzátette: a magyar állam, a magyar közszolgálat versenyképességének fejlesztését célzó programokhoz elsősorban a tudásvagyon gyarapításával tud az intézmény hozzájárulni.

„Salus universitatis suprema lex esto, azaz Az egyetem üdve legyen a legfőbb törvény!”- ezekkel a szavakkal nyitotta meg az NKE ötödik tanévét Patyi András rektor.

„Addig lehetünk magyar emberek, ameddig létezik magyar állam”- hangsúlyozta ünnepi beszédében Simicskó István. A honvédelmi miniszter szerint csak egy erős állam képes megtartani nemzeti értékeit. A tárcavezető úgy látja, a mai világban különösen fontos tisztában lennünk kultúránkkal, hagyományainkkal. Simicskó István küzdősportbeli múltját felidézve emlékeztetett arra, hogy mindig kell egy mester és legalább egy tanítvány ahhoz, hogy valami továbbéljen. „Ha ilyen sokan akarják a hazát szolgálni, mint ahányan tanulnak az NKE-n, akkor van értelme, hogy dolgozzunk és küzdjünk”- fogalmazott a miniszter. Simicskó István szerint, akik ezt az intézményt választották, bizonyságot tettek a haza iránti elkötelezettségükről, a magas fokú hazaszeretetükről. „Mindig, mindent adjunk oda a hazának, ez a legfontosabb tanítás”- fogalmazott a tárcavezető. Hozzátette, hogy Magyarország az európai keresztény civilizáció erős pillére és csak akkor van jövőnk, ha erős államot építünk. „Önök lesznek az erős magyar állam pillérei!”- fordult a jelenlévő hallgatókhoz a miniszter.

A tanévnyitó ünnepségen fogadalmat tettek az elsőéves hallgatók, akik emlékszalagot kötöttek a kari és az egyetemi zászlókra. A rendezvényen professor emeritusi címet vehetett át Patyi András rektortól Prof. Dr. Bleszity János nyugállományú tűzoltó altábornagy, a Katasztrófavédelmi Intézet volt igazgatója, és Prof. Dr. Gazdag Ferenc, az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék oktatója.

Bleszity János a katasztrófavédelem szakterületének nemzetközileg elismert kutatója. A felsőoktatásban 1980-tól szolgál, egyik megteremtője a hazai felsőfokú tűzvédelmi szakemberképzésnek. Oktatói tevékenységében kiemelt szerepet játszott az új képzések alapítása és indítása. A rendészettudományok és a katonai műszaki tudományok meghatározó egyéniségének kutatási területe a katasztrófavédelem, a tűzvédelem. Gazdag Ferenc oktatói munkásságának kiemelt eredménye a biztonságpolitikai tanulmányok megalapozása. Oktatói és kutatói munkája több szálon is kötődik a politikatudományi és a hadtudományi kutatásokhoz. Kutatási területei az európai és magyar kül- és biztonságpolitika, az európai integráció, valamint Franciaország története.

Az NKE új professor emeritusaival a Bonum Publicum későbbi számaiban olvashatnak majd interjút.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: tanévnyitó, 2016

Negyedik tanévét kezdi meg az NKE

  • tanevnyito 2015 12 680 451 s
  • tanevnyito 2015 2 680 451 s
  • tanevnyito 2015 1 680 451 s
  • tanevnyito 2015 7 680 451 s
  • tanevnyito 2015 6 680 451 s
  • tanevnyito 2015 9 680 451 s
  • tanevnyito 2015 4 680 451 s
  • tanevnyito 2015 11 680 451 s
  • tanevnyito 2015 8 680 451 s
  • tanevnyito 2015 5 680 451 s
  • tanevnyito 2015 3 680 451 s
  • tanevnyito 2015 680 451 s
  • tanevnyito 2015 10 680 451 s
  • tanevnyito 2015 13 680 451 s
  • tanevnyito_8829 2 680 451 s
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem építésével a magyar államot hozzuk jobb állapotba - mondta tanévnyitó beszédében Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora. Az immáron negyedik tanévét megkezdő intézmény feladata, hogy hazájukat szerető, azért cselekvő embereket képezzen - hangsúlyozta a rendezvényen Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter. Az állami és egyetemi vezetők részvétele mellett megtartott ünnepségen sor került az első éves hallgatók fogadalomtételére is.

„Évtizedes hagyományok foglalata ez az intézmény és évszázados értékek szimbóluma a mögöttünk magasodó Ludovika Főépület”- kezdte ünnepi beszédét Patyi András, utalva ezzel arra, hogy az NKE képzéseinek évtizedekre visszamenő hagyományai vannak.

Az intézmény rektora szerint az ünnepet beárnyékolják a „kemény hétköznapok”, ahol a példátlan méretű, szervezetten zajló illegális bevándorlással szembesülő magyar közszolgálat minden egyes tagjának erejére és józan eszére szükség van.  

„Évnyitónk üzenete a mából a jövőbe szól” - hangsúlyozta Patyi András, aki szólt arról, hogy a Ludovika Campus fejlesztése tovább halad: a napokban adják át a 600 fős, modern kollégiumi létesítményt és hamarosan elindul az új oktatási épület kivitelezése is. Az állam több évtizedes elmaradását pótolja ezzel a beruházással - emelte ki beszédében az intézmény vezetője. 

Az infrastruktúra bővítése mellett azonban tartalmi fejlesztésre is szükség van, ezeket uniós forrás segítségével, az úgynevezett  KÖFOP-programok (Közigazgatás-és Közszolgáltatás- fejlesztés Operatív Programok) keretében, a közeljövőben magasabb szinten tudja elvégezni az egyetem - jelezte Patyi András.

A rektor beszédében utalt arra, hogy vannak olyanok, akik nem nézik jó szemmel az intézmény fejlődését. „Fel nem adjuk, erősek maradunk. Erőnk a tudásban, a tudás és a szolgálat iránti alázatunkban van. És van remény, méghozzá a hallgatóinkban, akik eredményeikkel hitet tesznek missziónk mellett.” Hangsúlyozta, hogy ezekben az időkben sem felejtik el az egyetem misszióját: a jövő tisztjeinek, köztisztviselőinek, vezetőinek nevelését.

Patyi András elmondta azt is, hogy az NKE munkájára nagy szüksége van a jövőjét építő magyar közszolgálatnak, a nemzet mindenkori állapotára és kihívásaira válaszolni tudó magyar államnak. „Az egyetem építésével magát az államot hozzuk jobb állapotba” - hangsúlyozta az intézmény rektora.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem feladata, hogy hazájukat szerető, azért cselekvő embereket képezzen - ezt már Trócsányi László igazságügyi miniszter mondta ünnepi beszédében.

A tárcavezető beszédét három szó: a nemzeti, a közszolgálati és az egyetem szavak köré építette fel. Az NKE-n kutatóprofesszorként is dolgozó miniszter szerint a nemzeti elkötelezettség mellett fontos, hogy az itt tanulók nyitottak legyenek a világra, tanuljanak más nemzetektől. „Az intézmény nemzetközi kapcsolatainak hozzá kell járulnia ahhoz is, hogy gondolkodó fiatalok alkotó műhelye legyen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem” - mondta Trócsányi László. „A nemzeti intézményeknek, így az NKE-nek elsősorban a nemzeti érdek felismerése és képviselete a feladata, de szem előtt kell tartani a "nemzetközi közjót" is” - tette hozzá.

Az Európát sújtó migrációs helyzetre utalva azt mondta, nemzeti érdekünk az európai integráció egyik ékkövének, a schengeni rendszernek a megtartása, amely ma egyesek szerint veszélyben van. A miniszter szerint "nehéz időket élünk", hiszen azt láthatjuk, hogy az egyes országok eltérő válaszokat adnak ugyanarra a kérdésre, keresve a közös megoldás lehetőségét.

Az NKE elnevezésében szereplő közszolgálati jelzővel kapcsolatban közölte: aki a közszolgálatot tanulja, annak elsősorban valamilyen értékrendet kell elfogadnia, a többi között hinnie kell, hogy létezik a közérdek, a közjó - mondta.

Az igazságügyi miniszter történelmi visszatekintésében szólt a II. világháború előtti magyarországi viszonyokról, amikor a közszolgálat nagy becsületnek örvendett és rangot jelentett tisztviselőnek lenni. „Emlékszem az előttem járó generációk milyen büszkeséggel szóltak arról, hogy mit is jelentett egykor a köz szolgájának, azaz köztisztviselőnek lenni.” Trócsányi László emlékeztetett, hogy Magyarországon a II. világháború utáni idők (szemben a nyugat-európai stabilitással) negatív fordulatot hoztak. A rendszerváltás után azonban ismét feléledt a „haza érdeke”, vagy még inkább a „nemzeti érdek” fogalma - mondta a miniszter, aki szerint az NKE szlogenje, „ A Haza szolgálatában” is azt fejezi ki, hogy a közjó, a közszolgálat szinonimájává a haza, a nemzet java és ennek szolgálata válik.

Trócsányi László szerint a köz szolgálata létérdeke Magyarországnak, ezért az egyetemről kikerülőktől joggal várhatja el az állam a szakmai tudást, a műveltséget és az erkölcsös magatartást. „Mindezért úgy gondolom, hogy a közszolgálatban dolgozók a kiszámítható, biztos megélhetést garantáló életpálya lehetőségét érdemlik, amit a kormány biztosít is” - hangsúlyozta a tárcavezető.

A rendezvényt követő fogadáson Molnár Zoltán igazságügyi közigazgatási államtitkár mondott pohárköszöntőt. Az intézmény Fenntartói Testületének ügyvivője bízik abban, hogy a következő időszakban az NKE fejlődését segítő döntéseket hoznak majd a fenntartók.

A tanévnyitó ünnepségen közreműködött az NKE Bartók Táncegyüttes, a múzeumban pedig a folytatás előtt álló Ludovika Campus beruházás képeiből látható fotókiállítás mától.

Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter beszéde itt olvasható el teljes egészében.

Szöveg: Szöőr Ádám

Cimkék: tanévnyitó, 2015

"Minden elsős tarsolyában ott van a marsallbot."

  • tanevnyito 2014 680 451 s
  • tanevnyito 2014 1 680 451 s
  • tanevnyito 2014 2 680 451 s
  • tanevnyito 2014 3 680 451 s
  • tanevnyito 2014 4 680 451 s
  • tanevnyito 2014 5 680 451 s
  • tanevnyito 2014 6 680 451 s
  • tanevnyito 2014 7 680 451 s
  • tanevnyito 2014 8 680 451 s
  • tanevnyito 2014 9 680 451 s
  • tanevnyito 2014 10 680 451 s
 • Előző
 • Következő

Jövő év elejétől önálló karon folytatódnak a nemzetközi képzések, ez a Nemzeti Közszolgálati Egyetem most induló, harmadik teljes tanévének egyik legnagyobb újdonsága. A 2012. január 1-én létrejött intézményben több, mint 2200 hallgató kezdi meg tanulmányait, összesen pedig mintegy 7000-en vesznek részt a most kezdődő tanévben az egyetem képzésein. 

A marsallbot mindannyiuk tarsolyában ott van - szólt az elsősökhöz Prof. Dr. Patyi András rektor, az egyetem szeptember 8-i tanévnyitó ünnepségén. A tanulmányaikat most megkezdők tarsolyába értékeket és tudást szeretne helyezni az egyetem - folytatta Patyi András. "A tarsolyt kinyitni azonban csak önök tudják" - tette hozzá. Az innen kikerülő szakemberek életpályája záloga lesz az állam ügyei jó intézésének - mondta ünnepi beszédében a rektor, aki Démokritosz ókori filozófus szavait idézte: “az államügyeket kell legfontosabbnak tartani minden egyéb között, hogy jól intéztessenek (…). Hiszen a jól kormányzott állam a legnagyobb mentsvár, s ebben minden benne van: ha ez egészséges, akkor minden egészséges – ha viszont ez tönkremegy, minden tönkremegy.”

Patyi András emlékeztetett: az államszervező erő hazánkban 2010-ig "lankadni látszott". Az állam szerepének és működésének újragondolásában megnyilvánuló építkezés egyik lépcsőfokaként jött létre az államtudományok komplex művelésére alapított Nemzeti Közszolgálati Egyetem. "Lakjuk, használjuk és szeretjük" a Ludovikát, de egy épület önmagában még soha, sehol nem termett egyetemet - utalt a rektor az intézmény idén tavasszal birtokba vett központjára. Az egyetem szellem, tudás és erények ésszerűen elosztott és szervezett halmaza. Az egyetem feladata megfelelni a mai kor legnagyobb kihívásának, mely a rektor szerint nem más, mint a nemzetközi dimenziók helyes kezelése és megértése. A nyitott gazdaságú, nyersanyagszegény, külpolitika-függő Magyarország számára olyan tudás megszerzése, mely az államot és a nemzetet segíti abban, hogy helyt álljon - jelölte meg az intézmény legfőbb feladatát Patyi András.

Az ünnepségen felszólaló Hende Csaba honvédelmi miniszter arról beszélt az elsősöknek, hogy aki a bűvös kockát profin ki tudja rakni, az egyetlen pillantással felméri nemcsak a játék adott pillanatban elfoglalt helyzetét, de előre látja a következő nyolc forgatást is. Így azok, akik jól értik az állam működését, egy-egy intézkedés hatását nemcsak a saját területükön, de másutt is, sok lépéssel előre, meglehetős pontossággal meg tudják tervezni. Fontos - tette hozzá a miniszter -, hogy amikor majd "egyszerre kell mozdulni", mindenki pontosan tudja a helyét és szerepét abban a nagy rendszerben, amit közszolgálatnak nevezünk. Korunk egyik legbonyolultabb Rubik kockája az ukrán válság kérdésköre – értékelt Hende Csaba. 

Az elsősökhöz szólva elmondta: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóira nehezebb feladat vár, mint más egyetemre járó társaikra. Az NKE hallgatói ugyanis részt fognak venni a szakirányuk által elvárt szocializációs folyamatokban is. Hende Csaba megköszönte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre járó hallgatóknak, hogy egy egész nemzet szolgálatára szegődtek. A Ludovika szellemisége alkalmas arra - tette hozzá -, hogy minden, a magyar közszolgálatban dolgozó ember vezérelve legyen: a hazáért mindhalálig. 

A tanévnyitón az elsős hallgatók ünnepélyes fogadalmat tettek, majd elismerések átadására is sor került. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyűrűje kitüntetést Simonné dr. Berta Krisztina, a Belügyminisztérium európai és nemzetközi helyettes államtitkára vehette át. Az Egyetemért Emlékérem elismerésben részesült Prof. Dr. Gazdag Ferenc, tanszékvezető egyetemi tanár, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Nemzetközi- és Biztonsági Tanulmányok Intézetének vezetője. Magántanári címet kapott Bába Iván és Babos Tibor ezredes. A tanévnyitón adták át az Egyetem jó tanulója, jó sportolója címet is. Ezt idén Sárfi Tamás hadnagy, harcművész, idén végzett had-és biztonságtechnikai mérnök szakos hallgató vehette át. 

A 2014-15-ös tanév egyik legfontosabb újdonsága, hogy az eddig karközi szervezetként működő Nemzetközi Intézetből önálló kar születik, ide csoportosítanak át minden nemzetközi képzést. A 2015. február elején induló új kar a diplomataképzésnek is helyt fog adni a tervek szerint. A Ludovika Campus fejlesztésének részeként nemrégiben elkezdődött egy hatszáz fős kollégium építése, és tervben van egy új oktatási épület létrehozása, valamint egy sportközpont kialakítása is, ahol sportcsarnok, uszoda, lőtér és kültéri sportpályák is lesznek. Patyi András a Magyar Távirati Irodának nyilatkozva az induló tanévvel kapcsolatban arról is beszélt, hogy hosszútávon a Ludovika nehezen képzelhető el katonák nélkül, a későbbiekben ezért a honvédtisztjelöltek képzése is újra a Ludovika Akadémián folytatódhatna. Ehhez azonban néhány technikai problémát még meg kell oldani, hiszen a honvédtisztek képzésének speciális követelményei vannak, melyek egyelőre még csak az egyetem Hungária körúti kampuszán, a Zrínyi Laktanyában állnak rendelkezésre.

Az idei tanév újdonsága a nemzetközi közszolgálati mesterszak, amely az állammal kapcsolatos nemzetközi munkakörök mesterszintű ellátására készít fel, valamint most startol az új közigazgatás-szervező szak is. Ezek mellett a továbbképzési palettán is több új szakirány jelenik meg. Ilyen például a közmédia vezetőinek bevonásával kidolgozott közszolgálati média és kommunikáció szak, amely jövő februárban, valamint a protokoll és közszolgálati kommunikáció szakirányú szak, amely már most októberben indul.

Az MTI által, a tanévkezdés kapcsán készített cikket itt olvashatja:

http://www.hirado.hu/2014/09/08/patyi-tudatosan-fejlesztett-egyetem-az-nke/

Cimkék: tanévnyitó, 2014