SzűkítésKiválasztott Címke

tehetséggondozás

Minden Címke 301


Jelenleg 3 bejegyzés található tehetséggondozás cimkével

Bemutatkoztak a jövő tudósai

  • dsc2536 2 680 454 s

A hazai felsőoktatási tehetséggondozás legnagyobb szabású seregszemléjén, a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián 16 tudományterületi szekcióban, 9 város (Budapest, Debrecen, Dunaújváros, Győr, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Pécs, Szeged, Veszprém) felsőoktatási intézményében négy héten át, 2-4 napos szekcióülések keretében versenyeztek a fiatal tudósjelöltek.

A Had- és Rendészettudományi Szekciónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett megmérettetésén 12 felsőoktatási intézmény mintegy 200 hallgatója vett részt.

„A hadtudománynak és a rendészettudománynak számos olyan aspektusa van, amelynek kutatásával foglalkozhatnak más felsőoktatási intézmények hallgatói is. A jogi karok, a bölcsészettudományi, a társadalomtudományi vagy éppen a műszaki képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatói – akár még az orvostanhallgatók is – könnyedén találhatnak kapcsolódási pontokat saját kutatási területükön szekciónk diszciplínáival” - hangsúlyozta Dr. Mészáros Bence PhD r. ezredes egyetemi docens, tanszékvezető, mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció ügyvezető titkára. Majd hozzátette: „A szekció minél szélesebb körű nyitásával szeretnénk bevonni a magyarországi és határon túli magyar egyetemek interdiszciplináris tudományterületeken tanulmányokat folytató hallgatóit a had- és rendészettudományok területén folyó kutatásokba. Az idei verseny jó tendenciát jelez ezen a téren, hiszen saját hallgatóink mellett a versenyzők közt köszönthettük a Miskolci Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Szent István Egyetem valamint a Partiumi Keresztény Egyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatóit is.”


Különdíjban részesült négy tehetséges hallgatónk

  • tehetseggondozas 1
  • tehetseggondozas 2
  • tehetseggondozas 3
 • Előző
 • Következő

Az NKE RTK Kari Tudományos Diákköri Tanács soron következő ülésén Dr. Mészáros Bence PhD, r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnökének a vezetésével szó volt a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció szervezési kérdéseiről, a XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció kari kvótájának feltöltéséről és A magyar tehetségek érvényesülési lehetőségei című konferenciáról.

A Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért Alapítvány Kuratóriumának az elnöke, Szabó Lajos különdíjat ajánlott fel négy tehetséges hallgatónknak. Rigó Gábor, Pintér Csilla, Mohácsi Henriett és Havas Virág TDK- dolgozatát a REMOK elnöksége hiánypótlónak találta. Az elnök a díjak átadása után elmondta, hogy a honlapukon keresztül elérhető szakmai könyvtárban helyet biztosítanak a diákok dolgozatainak az elérésére.

„Mindig felemelő érzés érdeklődő hallgatókkal találkozni” – hangsúlyozta Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes, aki gratulált a díjazottaknak és további kutatásra buzdította őket.


Műhelymunka a tehetséggondozásért

  • szentgyorgy szakkoli muhelymunka 3
  • szentgyorgy szakkoli muhelymunka 1
  • szentgyorgy szakkoli muhelymunka 2
  • szentgyorgy szakkoli muhelymunka
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar tehetséggondozó szervezete, a hallgatói önszerveződésén alapuló közösség, a Szent György Szakkollégium az új tanévben bővítette tagjai körét, így taglétszáma huszonegy főre emelkedett. A vezetőség háromnapos módszertani workshopot szervezett számukra, mely az NKE támogatásával a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj ócsai kiképzőbázisán valósult meg.

A rendezvényen tanulás-módszertani, kutatás-módszertani, szervezetfejlesztési és kommunikációs előadásokat tartott a szervezetben mentori, vezetői feladatokat ellátó Lantos Mihály r. őrnagy, dr. Amberg Erzsébet r. őrnagy és Bezsenyi Tamás r. főhadnagy, mellyel hozzájárultak a hallgatók egyéni és közösségi fejlődéséhez.

„Elengedhetetlenül fontos, hogy tagjaink jól ismerjék egymást, a szakkollégiumi szervezetet, a feladatrendszerünket, valamint elsajátítsák a közös munkához szükséges kommunikációs és együttműködési technikákat” – hangsúlyozta Koller Marco hallgatói igazgató. A Szakkollégium felsőbb éves tagjai a műhelymunka keretén belül bemutatták kutatási tevékenységük eredményeit, átadva diáktársaiknak a tudományos munka során szerzett tapasztalataikat. Majd a Kari Tudományos Diákköri Konferenciára készülő diákok ismertették TDK kutatásuk aktuális állását.

A workshopon tekintélyes számban képviseltették magukat a Szent György Szakkollégium senior tagjai, aki megosztották a jelenlévőkkel a rendészeti oktatásban, kutatásban és a szakmájuk területén szerzett tapasztalataikat.

A hallgatói igazgató elmondta, hogy az esemény alkalmas volt azon általános kompetenciák fejlesztésére, amelyeket a felsőoktatási rendszer támaszt a diákokkal szemben, inspirálta a hallgatók tudományos érdeklődését, hozzájárult a kutatómunka színvonalának emeléséhez, biztosította a szervezeten belüli kommunikáció és feladatmegosztás minőségének javítását, valamint ösztönözte a szakmai hálózatépítést.