SzűkítésKiválasztott Címke

tiszti gyűlés

Minden Címke 304


Jelenleg 3 bejegyzés található tiszti gyűlés cimkével

Tiszti gyűlés

  • tiszti 0325 en
  • tiszti 0325
  • tiszti 0325 1
  • tiszti 0325 2
  • tiszti 0325 3
  • tiszti 0325 4
  • tiszti 0325 5
  • tiszti 0325 6
  • tiszti 0325 7
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Karon megrendezett tiszti gyűlésen Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, dékán a tisztjelölti státusz bevezetéséről, az Egyetem Napja, valamint a Rendőr- és Tűzoltónap alkalmából megrendezendő ünnepségről adott tájékoztatást a hivatásos állomány számára. A dékánként eltöltött nyolc hónapos vezetői tapasztalatairól is megosztotta gondolatait  a kollégákkal. Dr. Boda József a június 26-i tisztavatóval és a Ludovikára költözéssel kapcsolatos legfontosabb szervezési feladatokról is beszélt. Elmondta, hogy az új oktatási épület építési munkálatai elkezdődtek.

Dr. Dsupin Ottó r. ezredes, a Rendészeti Oktatási és Kiképző Központ vezetője Papp Károly r. altábornagy, országos rendőr-főkapitány gondolatait tolmácsolta, aki színvonalasnak tartja a Karon folyó oktatást, a tiszti pályára felkészítést. Elmondta, hogy Bucsek Gábort, a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitányát Magyarország köztársasági elnöke előléptette rendőr vezérőrnaggyá. Majd a Rendőrség aktuális feladatairól adott tájékoztatást. Elmondta, hogy az országban lévő 95 pályaorientációs képzést folytató tanintézetek diákjai, tanárai is részt vesznek a Rendőr-és Tűzoltónapi rendezvényen a Városligetben. A befogadó ünnepség, a végzős tisztek júliusi, négyhetes vezetői-, parancsnoki továbbképzése és a szakmai gyakorlatok előkészítése is szervezés alatt áll. Köszönetét fejezte ki a Kar munkatársainak a rendvédelmi szóvivőképzés előkészítésében és lebonyolításában vállalt szerepükért.

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, tanszékvezető egyetemi tanár a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán Schmehl János vezérőrnagyi előléptetésről tett említést.

Dr. Szabó Andrea PhD püőr. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens elmondta, hogy a NAV-ot érintően a későbbiekben várhatóak szervezeti változások.

A közös modul záróeleméről, az 1100 fő hallgatót érintő Egyetemi Közös Közszolgálati Gyakorlatról Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes adott tájékoztatást, majd az egyetemi akkreditációt érintő legfontosabb kérdésekről, az óratartás szabályairól beszélt. Elmondta, hogy a Pályakezdő rendőrtisztek kézikönyve átdolgozás alatt van.

Végezetül a Rendőr- és Tűzoltónap alkalmából megrendezendő ünnepségek időpontjait osztotta meg a jelenlévőkkel Dr. Simon Attila r. ezredes, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: tiszti gyűlés, 2016

Tiszti gyűlés

  • 1 allomanygy
  • 2 allomanygy
  • 3 allomanygy
 • Előző
 • Következő

A Rendőrség évértékelő munkaértekezletének Kart érintő részleteiről tájékoztatta az állományt Dr. Dsupin Ottó r. ezredes a Rendészettudományi Karon megrendezett tiszti gyűlésen. Elmondta, hogy a Rendészeti Oktatási és Kiképző Központ is kiváló értékelést kapott. Felhívta a figyelmet arra, hogy továbbképzési feladatként jelenik meg a korrupcióellenes tevékenységgel kapcsolatos általános, valamint a Robotzsaru-rendszer kezelését, alkalmazását, a törzsek felkészítését érintő továbbképzés is. Beszélt  a szervezés alatt álló befogadó ünnepség, a négy hetes vezetői-parancsnoki felkészítés és a végzős hallgatók beosztásával kapcsolatos dokumentumok előkészítési munkálatairól. A Pályakezdő rendőrtisztek kézikönyvének az átdolgozása folyamatban van, ebbe a munkába a Kar oktatói is bekapcsolódtak. Biztosította az állomány tagjait arról, hogy minden feltételt biztosít a megrendelő szerv a közös cél eléréséhez, ahhoz, hogy felkészült, elkötelezett, hivatástudattal rendelkező rendvédelmi dolgozók szolgálhassanak a jövőben is.

Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, dékán tájékoztatta az állományt, hogy megalakult a Rendészettudományi Doktori Iskola. Az Egyetem Doktori Tanácsának Prof. Dr. Kerezsi Klára, a Doktori Iskola vezetője hivatalból lett a tagja,  Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, egyetemi tanár választás útján, hiszen kiemelkedő szerepe van abban, hogy a rendészettudományt, a rendészetelméletet elismerjék, számos publikációja született a témában.  Elmondta, hogy Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettesi pályázatát a Szenátus támogatta. Dr. Sivadó Máté és Dr. Vári Vince sikeresen megvédték a doktori értekezésüket, Dr. Nyeste Péter műhelyvitája sikeresen lezajlott a Karon. A Rendvédelmi Tagozat megalakítása, a tisztjelölti státusz bevezetése az egyik legfontosabb feladat. Hozzátette: Hagyományőrző Alegység jött létre Dr. Simon Attila r. ezredes vezetésével. Nyárra elkészül egy rendvédelmi emlékmű a Ludovikán, mely a központi megemlékezésekhez helyszínt biztosít majd. 45 évvel ezelőtt alakult meg a Rendőrtiszti Főiskola, ebből az alkalomból a dékáni vezetés két napos rendezvényt szervez ünnepi szenátusi üléssel, kiállítással, nemzetközi konferenciával. A tisztavatás előkészületei is megkezdődtek, melynek helyszínéül a Kapisztrán tér szolgál majd.

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok elmondta, hogy Csóti András bv. altábornagy, országos parancsnok kiválóra értékelte a Büntetés-végrehajtási Tanszék működését. A migrációval kapcsolatos ellátási feladatokról is beszélt: a migránsok élelmezése, az elhelyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ideiglenes táborok építése a fogvatartottak és a hivatásos állomány tagjainak a segítségével valósult meg.  

Dr. Magasvári Adrienn püőr. alezredes a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt érintő változásokról, a NAV Központi Irányításának az átalakításáról tájékoztatta a jelenlévőket. Elmondta, hogy a szervezet a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó Központi Hivatallá vált. A NAV jelenlegi létszáma 21320 fő.

Jogszabályi változásokra hívta fel a figyelmet Dr. Simon Attila r. ezredes, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője, majd beszélt a teljesítményértékelési rendszerről.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes


Tiszti gyűlés az RTK-n

  • tiszti
  • tiszti 2
  • tiszti 3
  • tiszti 4
  • tiszti 5
  • tiszti 6
  • tiszti 7
  • tiszti 8
  • tiszti 9
 • Előző
 • Következő

A Rendészettudományi Karon megrendezett tiszti gyűlésen Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, dékán elismerésben részesítette Dr. Szabó Andrea pénzügyőr ezredest soron kívüli előléptetése alkalmából és Dr. Szendi Antal ezredest a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál eltöltött harminc éves szolgálati jogviszonyáért, törzsgárdatagságáért.

A Rendőrség szervezeti, személyi változásairól, jogszabályi módosításokról adott tájékoztatást Dr. Simon Attila r. ezredes, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője.

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, tanszékvezető egyetemi tanár a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát érintő tábornoki kinevezésről tett említést. Elmondta, hogy Dr. Tari Ferenc bv. altábornagy, az RTK oktatója tárgyjutalomban részesült 70. életévének betöltése alkalmából.

Dr. Szabó Andrea PhD püőr. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens utalt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt érintő változásokra, majd szemléletes ábrákkal ismertette az átszervezéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókat.

Lőrincz Kornél r. százados a kari hivatásos állományú dolgozókra vonatkozó hatályos öltözködési szabályzatot ismertette a jelenlévőkkel.

Az RTK dékánja megköszönte az állománynak az egész évben végzett lelkiismeretes munkát, majd felhívta a figyelmet a példamutatás fontosságára.

Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes a külföldre utazással kapcsolatos bejelentési kötelezettség tartalmáról adott tájékoztatást.

Az állománygyűlés a hivatásos állomány alaki gyakorlatával zárult.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: tiszti gyűlés, 2015