SzűkítésKiválasztott Címke

tisztjelölti jogállás

Minden Címke 304


Jelenleg 1 bejegyzés található tisztjelölti jogállás cimkével

Tisztjelölti jogállásban tanulnak a hallgatók

  • 1 tisztjelolti
  • 2 tisztjelolti
  • 3 tisztjelolti
  • 4 tisztjelolti
  • 5 tisztjelolti
  • 6 tisztjelolti
 • Előző
 • Következő

A rendészeti alapfelkészítés intenzív, öthetes szakaszának első napján Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán az első évfolyam nappali munkarendű hallgatói számára feladatokat és elvárásokat fogalmazott meg.

Elmondta, hogy a rendészeti szervezetfejlesztés idén jelentős állomáshoz érkezett: július elsején megalakult a Rendészettudományi Karon a Rendvédelmi Tagozat, amelynek alapfeladata, hogy biztosítsa a döntéshozói képességekkel, alkalmazkodóképességgel, intellektuális fegyelemmel rendelkező, a tiszti etikát és viselkedést ismerő, azt alkalmazni tudó, önmagukkal és a környezetükkel szemben egyaránt igényes tisztjelöltek nevelését. A Rendvédelmi Tagozat megalakulása történelmi jelentőségű pillanat a Kar életében, a rendészeti kiképzők mindig is nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a hallgatók elsajátítsák és magukénak vallják a rendvédelmi szervek tisztjeitől elvárt magasabb erkölcsi értékeket, magatartásformákat. 

A Rendvédelmi Tagozat kiképzőinek a feladata lesz még a gyakorlati képzés, a rendészeti alapfelkészítés megszervezése és végrehajtása, a szervezeti kultúra megismertetése, a fizikai-kondicionális felkészítés, a rendőri intézkedések gyakorlati elsajátíttatása, az alaki képzés, a lövészeti kiképzés, az informatikai felkészítés.

Idén szeptembertől a rendészeti képzésben részt vevő hallgatók tisztjelölti jogállásban kezdik meg tanulmányaikat. Ez elsősorban a tiszti pályára való felkészülést, a tanulást, másodsorban pedig a törvényben meghatározott szolgálati feladatok teljesítését jelenti. A hivatásos pályára készülő hallgatók már a képzési időszakban is szorosabb kapcsolatban állnak az őket foglalkoztatni kívánó rendvédelmi szervekkel, már ekkor kialakul a hivatásos életpálya iránti elköteleződés, a hivatással együtt járó életviszonyok elfogadása és az azokkal való azonosulás.

A Rendészettudományi Kar hallgatói tisztában vannak azzal, hogy nem szakmát, hanem hivatást választanak és életpályájuk során szolgálatot fognak ellátni. A hivatásra illetve a szolgálatra való felkészülés megköveteli, hogy elsajátítsák azokat a sajátos szolgálati- és életviszonyokat, melyek a rendvédelmet jellemzik. A Kar oktatói állománya mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a hallgatók elsajátítsák a rendészeti szervek tisztjeitől elvárt magasabb erkölcsi értékeket, magatartásformákat, és azokat magukénak vallják.