SzűkítésKiválasztott Címke

továbbképzés

Minden Címke 302


Jelenleg 6 bejegyzés található továbbképzés cimkével

Robotzsaru bűnügyi mentorképzésen az RTK oktatói

  • mentor rzs img1
  • mentor rzs img3
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának érintett oktatói állománya külön meghívást kapott az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző-értékelő Főosztálya által szervezett, az ORFK Rendőrségi Igazgatási Központ Auditóriumában 2017. szeptember 6-án  megrendezett Robotzsaru bűnügyi mentorképzésre.

Karunkat Sánta Györgyné Huba Judit, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet Intézkedéstaktikai és Informatikai Csoportjának mesteroktatója, valamint a Kriminalisztikai Intézet oktatói, dr. Mátyás Szabolcs PhD r. őrnagy, adjunktus, dr. Frigyer László r. őrnagy, tanársegéd és Rucska András r. őrnagy, tanár képviselte.

A részvétel elsődleges célja az volt, hogy az oktatók – a hallgatók minél magasabb szintű képzése érdekében – megismerkedjenek a  Robotzsaru rendszer bűnügyi moduljának újdonságaival, illetőleg a rendszerhasználat során felmerült aktuális problémákkal és azok megoldásával. A képzés jó alkalom volt továbbá az ORFK-val kialakított szakmai kapcsolatok fenntartására és fejlesztésére is.


Nemzetközi mesterinstruktori képzés a Rendészettudományi Karon

  • taser 20170519 194121
  • taser img 20170518 171515
  • taser 20170518 164337
  • taser img 20170517 110125
  • taser img 20170518 103623
  • taser img 20170517 110745
 • Előző
 • Következő

Felkérés alapján karunk adott otthont a külföldi rendészeti szervezetek által elterjedten használt kényszerítő eszköz, a TASER nemzetközi mesterinstruktori képzésének. Az USA-ból, Németországból, Nagy-Britanniából, Spanyolországból és Olaszországból érkezett oktatók népes nemzetközi gárdának adtak emelt szintű továbbképzést a speciális elektromos sokkoló eszköz használatának mesterfogásaiból.

A képzés hallgatói Ausztria, Spanyolország, Portugália, Lengyelország, Ukrajna, Izrael, Nagy-Britannia és természetesen hazánk rendészeti és honvédelmi szervezeteinek, különleges egységeinek képviselői voltak. Magyarországon az eszközt eddig az Országgyűlési Őrség és a Terrorelhárítási Központ vette rendszerbe. A háromnapos, angol munkanyelven folytatott tréning során elméleti és gyakorlati oktatás útján sajátították el a hallgatók a speciális kényszerítő eszköz használatának kiképzési metodikáját. A képzést vizsga zárta, melynek során a hallgatóknak szóban, írásban és szituációs feladatok megoldásával kellett számot adniuk tudásukról. A tréning során a szervezők bemutatót tartottak az eszközről és annak rendészeti felhasználási tapasztalatairól az NKE Rendészettudományi Kar hallgatói számára. Mivel hazánkban ez volt az első ilyen tréning, ezért külön figyelemre méltó tény, hogy a sikeres vizsgát követően az NKE két oktatója, dr. Regényi Kund ezredes és dr. Gáspár Miklós r. alezredes is  mesterinstruktori minősítést nyert el, így mind a végfelhasználók, mind az instruktorok képzésére jogosulttá váltak. A szervezők, a tréning résztvevői és a kiképzők köszönetet mondtak az NKE Rendészettudományi Kar Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet munkatársainak (Oláh Attila r. hadnagynak, Száraz Mihály r. zászlósnak, Bánházi György r. főtörzsőrmesternek), akik a tréning előkészítésében és végrehajtásának logisztikai feladataiban részt vettek. Külön köszönetet mondtak a hallgatói segítői csoportnak, akik speciális védőfelszerelést viselve szerepjátékosként segítették a kényszerítő eszköz gyakorlati alkalmazására való felkészítést, illetve a vizsgát. Több ország képviselője külön kiemelte, hogy ritkán látott fegyelmezettséget és szakmai elkötelezettséget tapasztaltak karunk hallgatói és munkatársai részéről. A sikeres vizsgát követően ünnepélyes keretek között került sor a mesterinstruktori oklevelek átadására.

Dr. Gáspár Miklós


Módszertani képzés

  • tvsz konz

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény és egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet értelmében a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, az Elismerési, Kreditátviteli és Validációs Szabályzat egyes rendelkezései megváltoztak. A fontosabb módosításokat, a vizsgáztatás szabályait Dr. Verhóczki János r. ezredes, tanulmányi osztályvezető ismertette a Rendészettudományi Kar tanszéki oktatóival és adminisztrátoraival.

Cimkék: továbbképzés, 2015

Polgárőr vezetők továbbképzése

  • polgaror ak 1
  • polgaror ak 2
  • polgaror ak 3
  • polgaror ak 4
  • polgaror ak 5
  • polgaror ak 6
  • polgaror ak 7
  • polgaror ak 8
 • Előző
 • Következő

Az Országos Polgárőr Szövetség és a Rendészettudományi Kar közötti együttműködés keretében negyedik alkalommal rendezték meg a polgárőr egyesületi vezetők 5 napos, 40 órás továbbképzését. A Polgárőr Akadémia elnevezésű tanfolyam helyszíne ezúttal is a BV. Pilisszentkereszten található továbbképző központja volt.

A negyedik kurzus különlegessége, hogy felügyelőbizottsági elnökök és tagok vettek részt rajta, így a pénzügyi-számviteli és jogi kérdéskörök emelt óraszámban kerültek oktatásra.

A képzés végén a Kar dékánjának, Dr. habil. Boda József vezérőrnagynak a képviseletében, Dr. Major Róbert r. ezredes, egyetemi docenstől, a Közbiztonsági Tanszék vezetőjétől vehették át a polgárőr vezetők a tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítványokat.

Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke a köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Polgárőrség a társadalmi bűnmegelőzés és rendfenntartás terén egyaránt megkerülhetetlen szervezetté vált. „A Polgárőr Akadémia, mint legfelsőbb szintű képzés ötlete már régi, de megvalósítására a Rendészettudományi Karral összefogva csak az elmúlt évben került sor. Megkezdődhetett a megyei vezetők magas szintű továbbképzése. Jelen különleges, speciális képzésre azért került sor, mert a felügyelőbizottságok munkája rendkívüli felelősséggel jár, melyhez magas szintű szakértelemre van szükség. A jövőben továbbra is évi két-három tanfolyamot szeretnénk indítani” – fogalmazott Túrós András, hozzátéve, hogy mind a hallgatóság, mind az OPSZ vezetősége ismét rendkívül elégedettek voltak a képzés színvonalával és szervezettségével.

A képzési programban szerepelt – többek között – a rendészet rendszerének közjogi reformja, az egyesületek jogállásának aktuális kérdései, az önkormányzati rendészet, büntetőjog, bűnmegelőzés, kommunikáció, valamint a Polgárőrség szervezetét, működését és gazdálkodását érintő egyéb témák is.

Dr. Major Róbert, a Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszékének a vezetője, mint a Polgárőr Akadémia lebonyolításáért felelős vezető hangsúlyozta, hogy az OPSZ és az NKE együttműködése révén minden feltétel adott, hogy az Akadémia hosszú távon sok polgárőr vezetőt vértezzen fel naprakész tudással.


A rendészeti felsőoktatás módszertana

  • p8272062
  • p8272064
  • p8272067
  • p8272075
  • p8272081
  • p8272091
  • p8272143 1
 • Előző
 • Következő

Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja a példamutatás fontosságára hívta fel a figyelmet, személyügyi kérdésekről, az új szolgálati törvény hatályba lépéséről tájékoztatta az állományt a rendészeti felsőoktatás módszertana témában megrendezett kétnapos szakmai továbbképzés megnyitóján az RTK-n. Elmondta, hogy tizenkét fős létszámemeléssel a két új intézet, a Kriminalisztikai és a Magatartástudományi Intézet megerősítése megtörtént, az új tanszékek szeptember elsejével alakulnak meg. „Az RTK feladata, hogy a Jó Állam Jelentésben mérhető mutatókkal ábrázoljuk a rendészeti szervek működését és a közbiztonság helyzetét. 2017-ben az OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának és 2016-ban a 45 éves rendőrtisztképzés alkalmából megrendezendő konferencia előkészítése fontos feladatunk” - hangsúlyozta. Majd értékelte a karon folyó oktatási és kutatási tevékenységet.

Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, az NKE oktatási rektorhelyettese fontosnak tartja ebben a tanévben is a karok közötti átjárhatóság növelését, az egyetemi szervezetfejlesztés és a nemzetköziesítés folytatását, megtisztelőnek a CEPOL mesterképzési programban való egyetemi részvétel lehetőségét.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület tagja a szakképzési rendszer átalakításáról, a rendészeti felsőoktatás fejlesztési lehetőségeiről, a képzési stratégia közép- és hosszú távú feladatairól beszélt. Elmondta, hogy a továbbra is a modern rendvédelmi szervek tiszti állományának képzése a cél. A miniszteri feladatszabás értelmében új feladatként jelentkezik a tisztjelölti státusz bevezetésével kapcsolatos kidolgozó munka.

„Az RTK a megrendelő szervek igényeit a képzés során figyelembe véve évről évre megfelelő kompetenciákkal rendelkező tiszteket készít fel” – fogalmazott Dr. Dsupin Ottó r. ezredes, címzetes egyetemi docens, a Rendőrség Oktatási és Kiképző Központjának (ROKK) igazgatója. Elmondta, hogy az oktatás és kiképzés feladatainak egy szervezeti rendszerbe történő integrálása, a szakirányítás egységes rendszerének kialakítása volt a központ létrehozásának a legfőbb célja. Ismertette a ROKK szervezetrendszerét, szervezeti elemeinek telephelyeit, helyét, szerepét a Rendőrség szervezetében. Részletesen ismertette a Rendőrség személyi állományának képzési rendszerét, mely felsőfokú és középfokú képzésekkel, szaktanfolyamokkal valósul meg.

Krauzer Ernő c. r. ezredes, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság főigazgató-helyettese, továbbképzési igazgatója a szervezet tevékenységét, a szervezeti egységeket, a tehetséggondozás és a továbbképzés rendszerét mutatta be a jelenlévők számára.

„A nemzetköziesítésnek, az oktatói, hallgatói mobilitásnak, mint fő feladatunknak eleget tettünk, fogadjuk a külső megkereséseket, építjük a nemzetközi kapcsolatokat”- hangsúlyozta Dr. Nagy Judit r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes. Az Erasmus +, a CEPOL-csereprogramban rejlő lehetőségekről, az AEPC nemzetközi konferenciáról, tudományszervezési feladatokról, a Szent György Szakkollégium munkájáról tájékoztatta az állományt. Végezetül Konrad Lorenzet idézte: „Az emberi tudásnak megvannak a határai, de nem tudjuk, hogy hol.”

Dr. Verhóczki János r. ezredes, a Tanulmányi Osztály vezetője a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat változásairól, a legfontosabb oktatói feladatokról beszélt. Beszámolt a záróvizsga-időszak tapasztalatairól, a jelentkezések számáról. Idén 6200 jelentkezést bíráltak el, mely az egyetemi jelentkezések hatvan százalékát teszi ki.

„Az alapkiképzés rendszere 2013-ban megváltozott, fontos pillére lett az egységes belügyi alapismereti modul ismeretanyagának elsajátítása. Az alapkiképzés intenzív szakasza négy-öt héten keresztül, szigorú napirend szerint zajlik, melynek során a hallgatók elsajátítják a szervezeti kultúra ismeretanyagát” - hangoztatta Dr. Simon Attila r. ezredes, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője.

Dr. Hautzinger Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, mb. oktatási dékánhelyettes az oktatókat érintő legfontosabb követelményrendszerről tájékoztatta a résztvevőket. Az új intézetek karon belül elfoglalt helyéről, szerepéről beszélt. A tudományos munka, a publikációs tevékenység, az oktatás és a kutatás egységének fontosságára hívta fel a figyelmet.

A második képzési napon az oktatói állomány a rendészeti felsőoktatás módszertana előadássorozat keretén belül kooperatív technikák, a hallgatók mentális segítése, konfliktusok, IKT eszközök az oktatásban témában Dr. Hegedűs Judit tanszékvezető egyetemi docens és Dr. Papp Danka Adrienn, az ELTE PPK oktatója  előadásait hallgathatták meg a jelenlévők és részesei lehettek a Magatartástudományi Tanszék oktatói, Kováts Daniella tanársegéd, Dr. Farkas Johanna PhD adjunktus és Sipos Szandra tanár  által szervezett  műhelymunkának.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: továbbképzés, 2015

Oktatói továbbképzés az RTK-n

  • oktatoi tvbk
  • oktatoi tvbk 2
  • oktatoi tvbk 9
  • oktatoi tvbk 1
  • oktatoi tvbk 7
  • oktatoi tvbk 6
  • oktatoi tvbk 3
  • oktatoi tvbk 5
  • oktatoi tvbk 4
 • Előző
 • Következő
 • Az európai lakosság 25%-a küzd lelki betegséggel, a magyar lakosság lelki egészsége közismerten rossz állapotban van. Idült stressz minden ötödik munkavállalót, komoly feszültség minden második dolgozót érint. A lelki egészségzavarok költsége Európában meghaladja a 240 milliárd Eurót - hangzott el a Rendészettudományi Kar oktatói állományának a továbbképzésén.

Boros Imre klinikai szakpszichológus a munkahelyi konfliktusokról és mentálhigiéniáról szóló előadásában elmondta, hogy mitől stresszelnek a magyar munkavállalók. A gyors munkatempó, a mennyiségi elvárások, az igazságosság és tisztelet alacsony mértéke a magas stressz-terhelés oka, mely alvászavart, szív- és érrendszeri megbetegedést, fejfájást, étkezési zavarokat, krónikus fáradságot, szorongást, depressziót, pánikot, dühkitöréseket és romló koncentrációt okozhat.

 • A boldogságfokozó gyakorlatok hatását empirikusan igazolták, így mindenképpen fontos a hála kifejezése, a pozitív gondolkodás, a jó cselekedetek és a megbocsátás gyakorlása.

Dr. Hegedűs Judit egyetemi docens, a Magatartástudományi Tanszék vezetője a generációk változásáról, a csoportmunka előnyeiről, a digitális kommunikációról, a kommunikáció hatékonyságáról, a korlátokról és a megoldási lehetőségekről beszélt. Elmondta, hogy a tanulás és a jegyzetelés technikájának a megtanítása is fontos feladata az oktatóknak.

A Fenntartói elvárásokat és az aktuális feladatokat Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület tagja és Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja fogalmazta meg a jelenlévők számára.

A rendezvény levezető elnöke Prof. Dr. Blaskó Béla ny.r.vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese volt.
 

Cimkék: továbbképzés, 2015