Az egyetemi minőségbiztosítás kari szervezete

Kari minőségügyi vezető (KMV)

Dr. Hautzinger Zoltán
tanszékvezető, egyetemi docens
oktatási dékánhelyettes
telefon: 392-3508, BM: 19-188

Kari minőségügyi megbízott (KMMB)

Dr. Hegedűs Judit egyetemi docens
NKE RTK Rendészeti Magatartástudományi Intézet
Telefon: 392-3546, BM: 19-151