TÁJÉKOZTATÓ

A Fővárosi Törvényszék a 01-02-0008143. számon nyilvántartott Szent György Sportegyesület "végelszámolás alatt" (székhely: 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12., adószám: 18234110-1-43) elnevezésű szervezet végelszámolási ügyében 2017. május 03-án meghozta az alábbi

                                                                              v é g z é s t :

A bíróság elrendeli a szervezetnek a civil szervezetek nyilvántartásából való törlését.

A bíróság elrendeli a törlés tényének, a törlő határozat számának (119.Pk.60.313/1998/27) és a jogerő dátumának a nyilvántartásba történő bejegyzését.

Budapest, 2017. június 12.                                                                        Kissné Ferencz Éva végelszámoló

TÁJÉKOZTATÓ

A Szent György Sportegyesület (régi nevén Rendőrtiszti Főiskola Diák-Sportegyesület) 2015. október 26-án megtartott Rendkívüli Küldöttgyűlése az alábbi döntést hozta:

A Szent György SE feloszlással, végelszámolás útján, jogutód nélkül megszünteti tevékenységét.

A végelszámolás kezdő időpontjául 2015. november 1-t jelölte meg. Felmentette az egyesület elnökségét, és megválasztotta a volt ügyvezető elnököt, Kissné Ferencz Éva főtanácsost végelszámolónak.

Indoklás: Az NKE SE megalakulásával az a megegyezés született a három kar sportegyesületeivel, hogy addig tevékenykednek önállóan, amíg meg nem történik az összeköltözés. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesületének elnöksége azonban ez év tavaszán felkérte a Szent György SE elnökségét, hogy szakosztályait adja át, és tevékenységét a megbeszélt idő előtt fejezze be. Két szakosztály kivételével a tagság az elnökség hozzájárulásával már a 2015/16. tanév I. félévében átjelentkezett az NKE SE-be, és nem újította meg tagságát a Szent György Sportegyesületben. A Tájfutó-rekreációs, és a Kondícionáló szakosztály működtetése maradt egyesületünknél. Az egyesület – Alapszabályban megfogalmazott – céljait és kötelezettségeit eddig teljesítette, további céljainak megvalósítása lehetetlenné vált, nem fizetésképtelen, végleges feloszlása megtörténhet végelszámolás útján.

Az egyesület volt elnöksége nevében megköszönöm tagságunknak, az NKE RTK vezetőinek, dolgozóinak és hallgatóinak, valamint régi tagjainknak, hogy 17 éven át sporttevékenységükkel hozzájárultak a testnevelés és szabadidősport színvonalasabbá tételéhez, és öregbítették az egyesület hírnevét.

Budapest, 2015. november 24.

Kissné Ferencz Éva főtanácsos
végelszámoló

Szent György Sportegyesület


Telefon: 392-3557
BM: 19-370, 19-207, 19-263
E-mail: kissne.ferencz.eva@uni-nke.hu


Az Egyesület új megnevezése:

Szent György Sportegyesület


Az Egyesület régi megnevezése:
Rendőrtiszti Főiskola Diák-Sportegyesület

Alapítás éve 1998

A Fővárosi Bíróság 1998. június 17-én az Egyesületet a 8143. szám alatt nyilvántartásba vette, egyben közhasznú szervezetté minősítette.

Székhelye: 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
Adószáma: 18234110-1-43
Bankszámla-száma: 10100792 78398200 00000007 Budapest Bank
Elnöke: Prof. Dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár
Tiszteletbeli elnöke: Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár
Elnökhelyettese: Dr. Freyer Tamás Ph.D., főiskolai tanár
Ügyvezető elnöke: Kissné Ferencz Éva, főtanácsos


Az egyesület céljai

Az egyesület közhasznú tevékenységével lehetőséget kíván biztosítani:

 • a hivatásos szolgálathoz kapcsolódó szolgálati sportokhoz,
 • a szabadidő hasznos, kulturált eltöltéséhez,
 • az egészségmegőrzéshez,
 • a betegségmegelőzéshez,
 • testi-, szellemi képességfejlesztéshez,
 • a tömegsporthoz
 • és meghatározott körben a versenysporthoz,
 • és elkötelezett a környezetvédelem céljainak megvalósításában.


Szakosztályok

 • labdajátékokban,
 • önvédelmi sportokban,
 • erő-, ügyességi és futó sportágakban


Bérelhető létesítményeink

 • Tornacsarnok (kosárlabda-pálya méretű)
 • Küzdősportok terem (100 m2 tatami)
 • Kondicionáló terem (kétszintes)


Közhasznú szolgáltatásainkból tagjainkon kívül más is részesülhet!

Bővebb felvilágosítás a Testnevelési és Küzdősportok Tanszék telefonszámain.