RTK Kari Könyvtár

A Rendészettudományi Kar Kari Könyvtár az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár szervezetéhez tartozik.

Könyvtárigazgató:

Áts József

Telefon: 392-3500/19-166, 19-285,
E-mail:

Munkatársak:

Berta Bernadett
könyvtáros

Telefon: 392-3500/19-166
E-mail: 

Petényiné Szoó Györgyi
könyvtáros
Telefon: 06-1-392-3500/19-166
E-mail:


Wátzné György Margit
olvasószolgálatos könyvtáros

Telefon: 06-1-392-3500/19-285
E-mail:   

Elérhetőség:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
Kari Könyvtár
1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. főépület
Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf. 27.
Telefon: 06-1-392-3593

 

Küldetésnyilatkozat

A Rendészettudományi Kari Könyvtár – mint nyilvános könyvtár – célja, a karon folyó képzések és kutatások szakirodalmi és információs igényeinek színvonalas kielégítése és a felhasználók minőségi kiszolgálása. Ennek érdekében törekszünk a karon oktatott és kutatott tudományok hazai és nemzetközi irodalmát egyedülálló gyűjteménnyé rendezni, feltárni és rendelkezésre bocsátani a kar hallgatói, oktatói, munkatársai és az érdeklődők számára.

A Könyvtár oktató, nevelő, tudományos valamint tanulmányi munkát segítő szervezeti egység, amely szakirodalmi információs központként működik.