Szűkítés


Minden Címke 4

A hét könyve: Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya

  • unios magy jog b
  • unios magy jog borito
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya
Szerkesztette Tilk Péter
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016
.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 2014. december 19-én megrendezett ünnepi konferenciáján elhangzott előadások kötetté szerkesztett változatát egyik szerkesztője így ajánlja:

Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya c. kötet első hangzásra is ambiciózus. Ilyen kiadványnak, ha mondanivalója hű akar maradni a címéhez, számos jogterületet kell érintenie. …

E könyv szükségszerűen csak pillanatfelvétel lehet: az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonyának metszete, amelynek kapcsán meghatározó az év, amelyben íródott. Ilyen cím alatt egy évtizeddel korábban vagy később valószínűleg teljesen más tartalommal bíró tanulmányokat találnánk. Az uniós jogalkotás sebességét és intenzitását tekintve – amelyre az itt szereplő tanulmányok egy része is kitér – örökérvényűségről ugyanis szó sem lehet. Mindazonáltal ez nem holmi elrettentő, félelmetes dolog, hanem maga a jogászi hivatás szépsége. …” (Prof. Dr. Trócsányi László előszavából)

A jogterületetek között természetesen helyet kap a kötetben a bűnügyi tudományok területe is a kötet két záró tanulmány révén.

A könyvben található írások:

 • Trócsányi László: Előszó              
 • Kecskés László: A Kiadó előszava

Az uniós jog kulturális alapjai

 • Visegrády Antal: A magyar jogi kultúra az uniós tagállamok jogi kultúrájának rendszerében

Közjog

 • Cseportán Zsolt: A művészet szabadságának szabályozási modellje az uniós és hazai jogban
 • Drinóczi Tímea: Nemzeti és alkotmányos identitás az EU-ban és tagállamaiban
 • Fábián Adrián: EU-jog és a nemzeti közigazgatási (eljárás)jog viszonya
 • Horváth Zsuzsanna, Komanovics Adrienne, Pánovics Attila: Az Európai Unió környezeti jogának hazai végrehajtása
 • Kocsis Miklós: A művészeti igazgatás tagállami és hazai trendjei
 • Mohay Ágoston: Az uniós egyenlő bánásmód joganyag és implementációja a magyar jogban
 • Naszladi Georgina: A törvényes bíróhoz való jog értelmezése az Európai Unió Bíróságával összefüggésben
 • Petrétei József: Az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködésének szabályozásáról
 • Szilovics Csaba: A magyar adórendszer főbb elemeinek változásai az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk óta eltelt időszakban
 • Tilk Péter: Devizahitel-ügyek és egyes alkotmányos értékek védelme a magyar Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága gyakorlatában

Magánjog és eljárásjoga

 • Bankó Zoltán: A magyar és az európai munkajog: a jogharmonizáció eredményei és dilemmái
 • Benke József: Az új Ptk. hitelezővédelmi hatékonysága az Erste Bank-ügy fényében: a fedezetelvonó, közokiratban foglalt ügyletek közjegyzői záradékolása, mint a post-Lehman válsággal összefüggő hazai devizahitelezési krízis során kialakult új fedezetelvonási gyakorlat eleme
 • Bérces Zoltán: Az irányelvi jogharmonizáció újabb eredményei az EU szerzői jogában
 • Ferencz Barnabás: Az európai integrációs folyamat hatásai a magyar társasági jog szabályozására
 • Kecskés András: Európai jogi szabályozás és annak magyarországi implementációja a pénzügyi intézményeket érintő új kihívások területén
 • Kecskés László: A sportjogban egy évvel korábban történt Magyarország csatlakozása
 • Király Lilla: A bizonyítás felvételhez kapcsolódó szabályok a határon átnyúló polgári jogvitákban az európai és a nemzetközi magánjogi szabályozás keretében, a magyar Polgári perrendtartás megújítása céljából
 • Kovács Kolos: A versenyjogi jogsértésekre vonatkozó Kártérítési irányelv magyar jogra gyakorolt várható hatásairól
 • Nochta Tibor, Fabó Tibor: Az Európai Unió fogyasztói adásvételéről és a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló irányelveinek tükröződése polgári jogunkban

Bűnügyi tudományok

 • Gál István László, Tóth Mihály: Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya: büntető anyagi jogi jogharmonizáció
 • Herke Csongor: A büntetőeljárás szabályai egyes EU dokumentumok tükrében

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=414059

Cimkék: könyvajánló, 2017