Szűkítés


Minden Címke 4

A hét könyve: Kodifikációs kölcsönhatások

  • kodifikacios kolcsonhatasok bor
  • 2017 9 kodifikacios kolcsonh
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Hack Péter – Horváth Georgina – Király Eszter
Kodifikációs kölcsönhatások: Tanulmányok Király Tibor tiszteletére
ELTE Eötvös Kiadó, 2016

„A kötet a jogalkotási folyamatokat úgy elemzi elméleti és gyakorlati szemszögből, hogy egyúttal tiszteleg Király Tibor munkássága előtt is. A Király Tibor tanítványai és tisztelői által írt tanulmányokat hét fejezetbe foglaltuk össze.”

- részlet az Előszóból -

A kötetben található tanulmányok:

     I. Jogpolitika és kriminológia

 • Tóth Mihály: Hol az igazság mostanában? – Szemelvények és reflexiók Király Tibor professzor tiszteletére
 • Korinek László: A viktimológia esélyei és veszélyei
 • Bárd Petra: Az európai büntetőpolitika hasznáról
 • Gönczöl Katalin: A kirekesztettek és vámszedőik

     II. Büntető eljárásjog

 • Erdei Árpád: Kodifikációs kölcsönhatások a tág értelmében vett büntetőjog területei között – szükségszerűek-e, s ha igen, akkor miért nem
 • Kadlót Erzsébet: Kényszeres kodifikáció
 • Herke Csongor: A büntetőeljárási alapelvek összehasonlító megközelítésben, különös tekintettel a legalitás elvére
 • Bárd Károly: A sértettek eljárási jogai a nemzetközi bíróságok gyakorlatában

     III. Büntetőjog

 • Gellér Balázs József: A tömeges bevándorlás kezelésének büntetőjogi vetülete Magyarországon büntetőjog-filozófiai és dogmatikai megfontolások visszfényében
 • Costopulos Orestis: Az új Btk. eddigi tanulságai és lehetséges hatásai a Be.-kodifikációra
 • Szomora Zsolt: Kodifikációs kölcsönhatások: az Alaptörvény 28. cikke és a Büntető Törvénykönyv értelmezése

     IV. Szabálysértési jog

 • Nagy Marianna: A kihágástól a kihágásig
 • Fekecs Beáta: Kodifikációs kölcsönhatások a szabálysértési jog és a büntetőjog területén
 • Hollán Miklós: A szabálysértési jog alapjogi korlátai

     V. Büntetés-végrehajtási jog

 • Pallo József: Új horizontok a büntetés-végrehajtási jogban
 • Mohácsi Barbara: A túlzsúfoltság problémájának nemzeti jogon túlmutató következményei
 • Végh Marianna: A feltételes szabadság és a reintegrációs őrizet mint a reintegráció elemei

     VI. Jogtörténet

 • Rácz Lajos: Reformatio et Libera Religio. A vallásszabadságról szóló 1608. évi (k.e.) I. tc. létrejöttéhez vezető út

     VII. Király Tibor pályája és munkássága

 • Márki Zoltán: A kétszáz éves könyv (laudáció)

Király Tibor életrajza

Válogatott publikációk Király Tibor munkásságáról

A kötet teljes szövege elérhető elektronikusan:

http://real.mtak.hu/46199/1/Hack_Kiraly-Tisztelekotet_web.pdf

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=421083

Cimkék: könyvajánló, 2017