Szűkítés


Minden Címke 4

A hét könyve: Alkotmánybíráskodás Magyarországon 2010 után

  • 2017 19 jog es politika bor
  • 2017 19 jog es politika mo
 • Előző
 • Következő

A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója:

Jog és politika határán: Alkotmánybíráskodás Magyarországon 2010 után
Szerkesztette: Gárdos-Orosz Fruzsina, Szente Zoltán
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015

A kötet szerzői:

 • Balázs Zoltán (Corvinus, MTA PTI)
 • Csink Lóránt (PPKE ÁJTK)
 • Drinóczi Tímea (PTE ÁJTK)
 • Erdős Csaba (SZE ÁJTK, NKE KTK)
 • Fleck Zoltán (ELTE ÁJTK)
 • Gárdos-Orosz Fruzsina (NKE KTK, MTA JTI)
 • Halmai Gábor (Princeton)
 • Kovács Ágnes (DE ÁJTK)
 • Ligeti Miklós (Transparency International)
 • Naszladi Georgina (PT ÁJK)
 • Pócza Kálmán (MTA PTI)
 • Szente Zoltán (NKE KTK, MTA JTI)
 • Szentpéteri Nagy Richárd (NKE KTK)
 • Takács Albert (NKE KTK)
 • Takács Péter (SZE ÁJTK)
 • Tilk Péter (PTE ÁJK)
 • Tordai Csaba (ügyvéd)
 • Varga Csaba (MTA JTI)
 • Vissy Beatrix (ELTE ÁJTK)


„A 2010. évi parlamenti választások utáni magyarországi közjogi változások elemzéséről, megítéléséről gazdag szakirodalom született az elmúlt években. Mostani vállalkozásunk azonban csak közvetve kapcsolódik ehhez a diskurzushoz, mert közvetlen célja nem az, hogy a hazai alkotmányos változások irányait összevesse a modern alkotmányosság követelményeivel, vagy normatív alapon értékelje a teljes magyar közjogi rendszert, vagy akár csak annak valamely részét érintő átalakításokat. Ennek a kötetnek az írásai elsősorban azt a kérdést járják körül, hogy a rendszerváltás utáni magyar politikai rendszerben meghatározó jelentőségű intézményt, az Alkotmánybíróságot érintő közjogi változások milyen következményekkel jártak e szerv tevékenységére nézve. Könyvünk mindenekelőtt azokkal a folyamatokkal foglalkozik, amelyek az Alkotmánybíróság politikai befolyásolására irányultak, illetve ilyen hatással jártak. Más szóval arra vagyunk kíváncsiak, hogy az eleve a politika és a jog határmezsgyéjén elhelyezkedő Alkotmánybíróság helye, szerepe hogyan változott az elmúlt időszakban.”

– Részlet az előszóból –

A Kar könyvtárában megtalálható példány elérhetőségi adatai a könyvtári katalógusban:

https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=details.glu&loid=423660&rs=181106

Cimkék: könyvajánló, 2017