„Rendészet az Európai Unió tagállamaiban – a CEPOL szemináriumok kiemelt szerepe a képzésben (Policing int the  Member  States of the EU – important role of CEPOL seminars in training)”