Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék

Rendészeti igazgatási – Migrációs szakirány szakgazda tanszéke
A szak a 2012/2013-es tanévtől indult

Telefon: 392-3527
BM: 19-219
E-mail:

Dr. Hautzinger Zoltán

Tanszékvezető:

Dr. Hautzinger Zoltán
intézetvezető, egyetemi docens
oktatási dékánhelyettes

E-mail: hautzinger.zoltan@uni-nke.hu
Telefon: 392-3500/19-355

Oktatott tantárgy:

 • Szakmatörténet
 • Szakmatörténet gyakorlat
 • Migrációelmélet
 • Migrációelmélet gyakorlat
 • Idegenjog
 • A katonai büntetőjog rendszertana
 • Az idegenjog bűnügyi és rendészeti vetületei
 • Idegenrendészet elmélete

Oktatók:

dr. Lőrincz Aranka
tanársegéd

E-mail:
Telefon: 392-3500/19-124

Oktatott tantárgy:

 • Idegenrendészet
 • Állampolgársági jog 1-2.
 • Idegenjog
 • Konzuli jog

Klenner Zoltán
tanársegéd

Telefon: 392-3500/19-248
E-mail:

Oktatott tantárgy:

 • Menekültügy
 • Idegenjog
 • A külföldiek integrációja hazánkban és az Európai Unióban
 • Migrációelmélet

dr. Szuhai Ilona
tanársegéd

Telefon: 392-3500/19-124
E-mail:

Oktatott tantárgy:

 • Idegenrendészet 1-4.
 • Idegenjog
 • Migráció Európa peremén

Vajkai Edina
tanársegéd

Telefon: 392-3500/19-227
E-mail:  

Oktatott tantárgy:

 • Szakmatörténet
 • Migrációelmélet
 • Idegenjog
 • Idegenrendészet 1.

dr. Parragi Mária óraadó

Telefon: 392-3500/19-219
E-mail:

Oktatott tantárgy:

 • Állampolgársági jog 1-2.

Molnár Gyula óraadó

Telefon: 392-3500/19-219
E-mail: 

Oktatott tantárgy:

 • Okmányismeret


Titkárságvezető:

Pállya Alexandra

Telefon: 392-3527; 392-3500/19-219
E-mail: