Büntetés-végrehajtási Tanszék

A rendészeti igazgatási szak, büntetés-végrehajtási szakirány szakgazda tanszéke

ruzsonyi peter 200

Tanszékvezető:

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter c. bv. dandártábornok PhD
büntetés-végrehajtási főtanácsos
tanszékvezető egyetemi tanár

Telefon: 06-1-392-3528 BM: 19-121
Fax: 06-1-392-3526

E-mail: ruzsonyi.peter@uni-nke.hu

Tantárgyfelelős:

 • Bv. szervek felsőszintű irányítása (ML)
 • Bv. szervek gazdálkodása (ML)
 • Bv. szervek időszerű feladatai (ML)
 • Bv. szervek nemzetközi együttműködése (ML)
 • Kriminálpedagógia 1-2
 • Bv. Informatika
 • Bv. nevelés 1-4
 • Criminal-pedagogy 2

Oktatott tantárgyak:

 • Kriminálpedagógia 1. (nappali munkarend)

Titkárság:
X. épület. I. em. 12.
Telefon: 392-3526, 19-102
E-mail:

A tanszékvezető és az oktatók fogadóórája a tanszéki hirdetőtáblán megtalálható (bejelentkezés a titkárság telefonszámán).

Titkárnő:

Halász Krisztina

Telefon: 06-1-392-3526
Belső: 19-102
Fax: 06-1-392-3526
E-mail:

Oktatók:

Dr. Czenczer Orsolya PhD
bv. őrnagy, egyetemi docens

Tel: 392-3526
email:

Tantárgyfelelős:

 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodás 1-3
 • Büntetés-végrehajtási jog 1-5
 • Szabadon választható szakmai ismeretek 1. (Kompetenciafejlesztés a személyi állomány
 • körében)
 • Szabadon választható szakmai ismeretek 2. (Az emberölés lélektana)
 • The hungarian law enforcement system and its legal curiosities (Erasmus keretében)

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetés-végrehajtási jog 1-5
 • The hungarian law enforcement system and its legal curiosities (Erasmus keretében)


Sztodola Tibor bv. alezredes
szakoktató

Telefon: 392-3526
Belső: 19-206
E-mail:

Tantárgyfelelős:

 • Büntetés-végrehajtási biztonsági szolgálati ismeretek 1-6
 • Büntetés-végrehajtási intézkedéstaktika 1-3
 • Szakmai gyakorlat 1-3

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetés-végrehajtási biztonsági szolgálati ismeretek 1-6
 • Büntetés-végrehajtási intézkedéstaktika 1-3


Forgács Judit c. bv. alezredes
szaktanár

Telefon: 392-3526
Belső: 19-109
E-mail:

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetés-végrehajtási nevelés 1-4
 • Büntetés-végrehajtási nevelés módszertana 1-2
 • Kriminálpedagógia 1 (levelező munkarend)


Bönde Zsolt c. bv. alezredes
szakoktató

Telefon: 392-3526
Belső: 19-193

E-mail:

Tantárgyfelelős:

 • Büntetés-végrehajtási igazgatás 1-3
 • Szabadon választható ismeretek 1

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetés-végrehajtási igazgatás 1-3
 • Szabadon választható ismeretek 1


Lehoczki Ágnes bv. őrnagy
tanár

Telefon: 392-3526
Belső: 19-109
E-mail:

Oktatott tantárgyak:

 • Az emberölés lélektana
 • Büntetés-végrehajtási pszichológia 1-6


Külső oktatók:

Kovács Kálmán bv. alezredes
bv. tanácsos, osztályvezető

Munkahely: BVOP Illetmény-számfejtési Osztály
Telefon: 301-8430
E-mail:

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodás 1-3.
 • Bv. szervek gazdálkodása (ML)

Prisznyák Szabolcs bv. alezredes
bv. tanácsos, főosztályvezető

Munkahely: BVOP Informatikai Főosztály
Telefon: 301-8411
E-mail:

Oktatott tantárgy:

 • Büntetés-végrehajtási informatika

Ragó Ferenc bv. alezredes
igazgató helyettes

Munkahely: BV Holding Kft.
Telefon: 301-8481
E-mail:

Oktatott tantárgy:

 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodás 1-3.
 • Bv. szervek gazdálkodása (ML)