varga janos 200

Határrendészeti Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. habil Varga János ny. hőr. ezredes 
PhD főiskolai tanár, egyetemi docens
határőrségi főtanácsos
Telefon: 392-3529, 392-3531, 19-209
Fax: 19-410
E-mail:  varga.janos@uni-nke.hu

A rendészeti igazgatási szak, határrendészeti szakirány szakgazda tanszéke

Titkárság:

Orvosi ép. I. em. 106.
Telefon: 392–3531, 19-208
Telefon: 392-3529, 19-208, Fax: 19-410
E-mail: RTK_Hatarrendeszeti_Tanszek@uni-nke.hu

Oláh Norbertné közalkalmazott
tanszéki ügyviteli ügyintéző

A tanszékvezető és az oktatók fogadóórája a tanszéki hirdetőtáblán megtalálható.

A Tanszék oktatói, dolgozói 

Dr. habil Varga János ny. hőr. ezredes
határőrségi főtanácsos,
tanszékvezető főiskolai tanár, egyetemi docens
Telefon: 392-3529, 392-3531, 19-209
Fax: 19-410
E-mail:    

Oktatott tantárgyak:

 • Határrendészeti általános ismeretek
 • Határellenőrzés
 • Határrendészeti alapismeretek
 • Szakmatörténet
 • Integrált határigazgatás


Kiss Lajos r. alezredes
rendőrségi főtanácsos, főiskolai docens
Telefon: 392-3531, 19-115
E-mail: 

Oktatott tantárgyak:

 • Bevetési ismeretek
 • Határellenőrzés
 • Határrendészeti alapismeretek
 • Határrendészeti általános ismeretek


Molnár Ákos r. őrnagy
tanársegéd
rendőrségi főtanácsos
Telefon: 392-3531, 19-114
E-mail: 

Oktatott tantárgy:

 • Határrendészeti igazgatás
 • Határellenőrzés
 • Határrendészeti alapismeretek


dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy
tanársegéd
Telefon: 392-3531, 19-242
E-mail:

Oktatott tantárgyak:

 • Bevetési ismeretek
 • Határrendészeti alapismeretek
 • Határellenőrzés
 • Határrendészeti igazgatás

Dr. Balla József r. alezredes
rendőrségi főtanácsos, egyetemi docens

Telefon: 392-3531, 19-232
Email:

Oktatott tantárgyak:

 • Határellenőrzés 2.
 • Határellenőrzés 3.
 • Határrendészeti igazgatás
 • Határrendészeti szervek időszerű feladatai
 • Úti okmányok vizsgálata

Kui László c. r. alezredes
tanársegéd

Telefon: 392-3531. 19-115
E-mail:

Oktatott tantárgyak:

 • Határellenőrzés
 • Határrendészeti általános ismeretek,
 • Határrendészeti és igazgatási ismeretek,
 • Mélységi ellenőrzés,
 • Úti okmányok vizsgálata,
 • Integrált és speciális rendészeti műveletek,
 • Integrált határigazgatás.

Lukács Dalma
PhD hallgató, Rendészettudományi Doktori Iskola 1. éves hallgató
E-mail:


Oláh Norbertné közalkalmazott
tanszéki ügyviteli ügyintéző
Telefon: 392-3531, 19-208
Fax: 19-410
E-mail:

A Határrendészeti Tanszék állományában dolgozó kollégák 1992–2012. között

Balla József határőr őrnagy

Barkó József határőr őrnagy

Dr. Boros Zsuzsanna határőr alezredes

Dr. Cseh József határőr alezredes

Dr. Csentes Zoltán határőr ezredes

Dörner Péter határőr őrnagy

Dr. Dunavölgyi Szilveszterné közalkalmazott

Dr. Dzsupin Ottó határőr alezredes

Ecet Pál határőr százados

Dr. Farkas János határőr alezredes

Dr. Fórizs Sándor határőr ezredes

Gál Rozália közalkalmazott

Gönczi Andrea közalkalmazott

Hanuska Miklós határőr százados

Heller László határőr alezredes

Hollós Tamás rendőr főhadnagy

Horváth Péterné közalkalmazott

Juhos Katalin közalkalmazott

 Kajári István határőr főtörzszászlós

Kis Attila határőr alezredes

Kiss Lajos határőr alezredes

Korda András határőr törzsőrmester

Lakatos Gábor határőr százados

Lovas Attila határőr alezredes

Makay Aladárné közalkalmazott

Molnár Ákos határőr őrnagy

 Nagy Gábor határőr alezredes

Nagyházi Linda közalkalmazott

Simon Ferenc határőr százados

Szarvas János határőr alezredes

 Szádvári László határőr alezredes

Dr. Székelyhidi István határőr alezredes

Székely Jánosné közalkalmazott

Székely Kornél határőr százados

Szücs János határőr alezredes

Török Sándor határőr alezredes

Vájlok László határőr százados

dr. Vajta István határőr alezredes

Varga Béla határőr alezredes

Dr. habil. Varga János határőr alezredes

Vass Ferenc határőr alezredes

dr. Verhóczki János határőr alezredes

Virág Róbert határőr zászlós

Dr. Virányi Gergely határőr ezredes

Tripponné Gyárfás Emese közalkalmazott