Kriminalisztikai Intézet

Dr. Hautzinger Zoltán (220*332)

intézetvezető:

Dr. habil. Hautzinger Zoltán
tanszékvezető, egyetemi docens
oktatási dékánhelyettes

Iroda: főépület I. em. 106.
Telefon: 392-3508
Fax: 19-401
BM: 19-188
E-mail: hautzinger.zoltan@uni-nke.hu


Titkárság:

Iroda: V. épület fszt. 5.
Telefon:  392-3525
BM: 19-325
E-mail: Kellnerne.Brandl.Noemi@uni-nke.hu

Kellnerné Brandl Noémi
ügyviteli ügyintéző

Bűnügyi Stratégiai Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Mészáros Bence r. ezredes PhD
tanszékvezető egyetemi docens

Iroda: IX. épület I. em. 3. szoba
Telefon: 392-35-38
Fax: 19-247
BM: 19- 436
E-mail:

Oktatók:

Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy PhD
adjunktus

Dr. Frigyer László r. őrnagy
tanársegéd

Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes PhD
rendőrségi főtanácsos, egyetemi docens

Iroda: Főép. II. em. 249. szoba
Telefon: 392-35-38
BM: 19- 164, Fax: 19-247
E-mail:

Munkatársak:

Szöllősi Anita
tanszéki ügyviteli ügyintéző

Iroda: Főép. II. em. 248. szoba
Telefon: 392-35-38
BM: 19- 190, Fax: 19-247
E-mail:

Barna Éva
tanár

dr. Istvanovszki László r. ezredes
tanár

dr. Gáspár Miklós c. r. alezredes
tanár

Hauber György
tanársegéd

Juhász Zoltán ny. r. ezredes
rendőrségi főtanácsos, tanár

Lantos Mihály r. őrnagy 
rendőrségi tanácsos, tanár

Dr. Nyeste Péter r. őrnagy
tanársegéd

dr. Simon Béla r. őrnagy
rendőrségi tanácsos, tanársegéd

Szűcs Bálint r. alezredes
tanár

Oktatóink megbízási jogviszonyban:

Dr. Faggyas Zoltán PhD 
címzetes egyetemi docens
belügyi gazdasági szakértő

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin PhD
főiskolai docens

Lajtár József bv. vezérőrnagy
címzetes egyetemi docens

Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék

Dr. med. Angyal Miklós r. ezredes PhD
tanszékvezető, egyetemi docens

Iroda: IX. épület I. em. 1. szoba
Telefon: 392-3525
BM: 19- 433
E-mail:

Oktatók:

dr. Bói László r. őrnagy
tanár

Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy
tanár

Girhiny Kornél r. őrnagy
tanár

dr. Nyitrai Endre r. őrnagy
tanár

dr. Tirts Tibor r. őrnagy
tanár

Bezsenyi Tamás r. őrnagy
tanársegéd

Krimináltechnikai Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Balláné Prof. habil. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes
rendőrségi főtanácsos, egyetemi tanár

Iroda: V. épület fszt. 6.
Telefon: 392-35-25
BM: 19-325
E-mail:

Titkárság: V. épület fszt. 5.
Telefon:  392-3525
BM: 19-325
E-mail:

Kellnerné Brandl Noémi
ügyviteli ügyintéző

Oktatók:

Dr. jur. Vigh András PhD r. alezredes
egyetemi docens, rendőrségi tanácsos

Nyilasi Tibor
tanár

Rucska András r. őrnagy
tanár

Sipos Péter
technikus