Rendészeti Jogi és Igazgatási Tanszék

Titkárság:

III-V. épület átjáró 7.
Telefon: 392-3535, 19-170
E-mail:

Mátraháziné Rákosi Zsuzsanna
tanszéki adminisztrátor

dr. Nagy Judit PhD 2

Mb. Tanszékvezető:

Dr. Nagy Judit r. ezredes PhD
rendőrségi tanácsos, egyetemi docens
nemzetközi rektorhelyettes

Telefon: 392-3535, 19-170
E-mail: nagy.judit@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Szabálysértési jog
 • Nemzetközi és EU jog
 • Nemzetközi rendészeti együttműködés
 • International and European Law Enforcement Cooperation
 • A rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai

Idegen nyelv ismeret: angol

Oktatók:

Dr. habil. Balla Zoltán PhD
egyetemi docens, főiskolai tanár


Telefon: 392-3535, 19-369
E-mail: 

Oktatott tantárgyak:

 • Rendészeti hatósági eljárásjog 1., 2.
 • Jogi ismeretek
 • Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer

Idegen nyelv ismeret: angol, német


dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera
mesteroktató

Telefon: 392-3535, 19-323
E-mail: 

Oktatott tantárgy:

 • Rendészeti civiljog

Idegen nyelv ismeret: német

Dr. Buzás Gábor c. r. alezredes PhD
adjunktus, rendőrségi tanácsos

Telefon: 392-3535, 19-340
E-mail: 

Oktatott tantárgyak:

 • Rendészeti hatósági eljárásjog 1., 2.
 • Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer
 • Tömegrendezvények biztosításának jogi háttere

Idegen nyelv ismeret: cseh, eszperantó

dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy
tanársegéd

Telefon: 392-3535, 19-274
E-mail: 

Oktatott tantárgyak:

 • Emberi jogok
 • Jogi ismeretek

Idegen nyelv ismeret: angol

dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
tanársegéd

Telefon: 392-3535, 19-340
E-mail:   

Oktatott tantárgyak:

 • Rendészeti hatósági eljárásjog 1., 2
 • A rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer

Idegennyelv ismeret: német

dr. Simon Attila r. ezredes
mesteroktató

Telefon: 392-3535, 19-170, 19-117
E-mail: 

Oktatott tantárgyak:

 • Szabálysértési jog
 • Rendészeti igazgatás
 • Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szabálysértések


dr. Haspel Orsolya r. őrnagy
szaktanár

Telefon: 392-3535, 19-170
E-mail: 

Oktatott tantárgyak:

 • Igazgatásrendészeti jog
 • Igazgatásrendészeti jogi specializáció
 • Szabálysértési jog

dr. Márton Anikó r. őrnagy
tanársegéd

Telefon: 392-3535, 19-323
E-mail: 

Oktatott tantárgyak:

 • Szabálysértési jog
 • Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer

Idegennyelv ismeret: német

Dr. Hollán Miklós PhD
egyetemi docens

Telefon: 392-3535, 19-170
E-mail: 

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetőjog
 • Szabálysértési jog

Idegennyelv ismeret: angol

dr. Mátyás Melinda
tanársegéd

Telefon: 392-3535, 19-170
E-mail: 

Oktatott tantárgy:

 • Szabálysértési jog

Idegennyelv ismeret:angol

Prof. Dr. Finszter Géza DSc
kutatóprofesszor

Telefon: 392-3535, 19-170
E-mail: 

Oktatott tantárgyak:

 • Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer
 • Rendészeti szervek működésének jogi alapjai (ML)

Idegen nyelv ismeret: francia, orosz

Külső oktatók:

dr. Pánczél Eta ny. r. alezredes
adjunktus

Telefon: 392-3535, 19-170
E-mail: 

Oktatott tantárgyak:

 • Jogi ismeretek
 • Emberi jogok

Idegen nyelv ismeret: orosz

Dr. habil. Bodonyi Ilona
főiskolai docens

Telefon: 392-3535, 19-170
E-mail: 

Oktatott tantárgy:

 • Az EU kisebbségi és migrációs politikája (ML)
 • Gyűlölet-bűncselekmények: bűnüldözés és bűnmegelőzés az Európai Unióban
 • Tudományos kutatásmódszertan
 • The Police int he Society and int he Social Sciences
 • Minority and migration politics of the EU

Idegennyelv ismeret: angol, német, orosz