2021. évi őszi TDK felhívás

FELHÍVÁS

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Tudományos Diákköri Konferenciájának

2021. évi őszi fordulóján való részvételre

A rendezvény helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82.)

A rendezvény időpontja: 2021. december 1. (szerda), oktatásmentes nap

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács állásfoglalása, valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásának értelmében az OTDK-n azok a hallgatók vehetnek részt, akik az intézményi/kari TDK-konferencia időpontjában: osztatlan, BA/BSc,  MA/MSc, BProf (Bachelor of Profession) képzésben; felsőoktatási szakképzésben tanulnak.

A Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak hallgatói az OTDT állásfoglalása alapján az Intézményi TDK-n külön tagozatban indulhatnak, azonban az OTDK-n való indulási jogosultságot nem szerezhetnek

Az ünnepélyes eredményhirdetés időpontja:

2021. december 8. (szerda)

Az ITDK-n lehet jogosultságot szerezni a 2023. évi XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való indulásra.

Jelentkezni a Kar honlapján található nevezési lap kitöltésével és megküldésével lehet.

Nevezési határidő:

2021. szeptember 26. (vasárnap)

A nevezési lapokat elektronikusan kitöltve

az rtk.tdt@uni-nke.hu e-mail címére kérjük a határidőig megküldeni.

(Nyomtatott formában nem szükséges leadni! A dokumentum címe a pályázó neve és a választott tagozat. Példa: Horváth Hermina Iparbiztonság)

A dolgozat plágiumkeresésre történő megküldésének határideje:

2021. november 5. (péntek)

A leadásra szánt pályamunkákat a fent megjelölt határidőig várjuk plágiumkeresésre az rtk.tdt@uni-nke.hu e-mail címre.  A dolgozatok plágiumkeresésének eredményét a hallgató és a konzulens is válasz e-mailben megkapja. A pályamunkákat csak abban az esetben áll módunkban befogadni, ha a plágiumkeresés eredménye nem haladja meg a 20%-ot.

A pályamunka leadási határideje:

2021. november  10. (szerda)

Az elkészült dolgozatot Word és PDF formátumban is el kell küldeni az rtk.tdt@uni-nke.hu email címre (max. 5 MB). A dolgozatot nyomtatott formában nem kell leadni.

Az elkészült rezümét 1 oldal terjedelemben (min. 1500, max. 2500 karakter szóközökkel, nyelvenként) a leadás időpontjáig bezárólag magyar és angol nyelven, e-mailben kell elküldeni az rtk.tdt@uni-nke.hu email címre.

A konzulensi nyilatkozatot 1 példányban a konzulens aláírásával kell a pályamunkával egyidejűleg online megküldeni a fent jelölt e-mail címre.

(Formai követelmények, a választható tagozatok listája és egyéb információk a kar honlapján a „Hallgatóknak”, „Tudományos diákkör TDK” „Letölthető dokumentumok” menüpont alatt megtalálhatók.)

 

A Kari Tudományos Diákköri Tanács várja minden érdeklődő hallgató jelentkezését!

Felhívjuk a tisztelt jelentkezők figyelmét, hogy a kari TDK pályamunkáit külön kívánjuk versenyeztetni az OTDK Had- és Rendészettudományi, valamint az Állam- és Jogtudományi Szekciójában (esetleg egyéb szekcióban) indulni szándékozó pályázókat. Ennek megfelelően már a Kari TDK konferencián eltérő formai követelmények irányadók a dolgozatok elkészítése kapcsán. Kérjük, hogy ezekre már a jelentkezéskor legyenek figyelemmel!

Budapest, 2021. június 30.

                                                                                                                              Horváth Hermina tű. őrnagy
                                                                                                                                            KTDT titkár