2021 évi TAVASZ ITDK rendezvény

FELHÍVÁS

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Tudományos Diákköri Konferenciájának

2021. évi tavaszi fordulóján való részvételre

A korábbi gyakorlattól eltérően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán a hallgatói igényeket figyelembe véve 2021-ben az OTDK évében tavasszal is rendezünk Tudományos Diákköri Konferenciát.

A rendezvény helyszíne: MS Teams online konferencia

A rendezvény időpontja: 2021. április 22. (csütörtök), oktatásmentes nap

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács állásfoglalása, valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásának értelmében az OTDK-n azok a hallgatók vehetnek részt, akik az intézményi/kari TDK-konferencia időpontjában: osztatlan, BA/BSc,  MA/MSc, BProf (Bachelor of Profession) képzésben; felsőoktatási szakképzésben tanulnak.

Újdonság!

A Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak hallgatói az OTDT állásfoglalása alapján az Intézményi TDK-n külön tagozatban indulhatnak, azonban az OTDK-n való indulási jogosultságot nem szerezhetnek.

Az ünnepélyes eredményhirdetés időpontja:

2021. április 28. (szerda)

Az ITDK-n lehet jogosultságot szerezni a 2023. évi 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való indulásra.

Jelentkezni a Kar honlapján található nevezési lap kitöltésével lehet.

Nevezési határidő:

2021. február 28. (vasárnap)

A nevezési lapokat elektronikusan kitöltve

Dr. Mészáros Gábor c. r. alezredes, KTDT elnök

rtk.tdt@uni-nke.hu e-mail címére kérjük a határidőig megküldeni.

(Nyomtatott formában nem szükséges leadni! A dokumentum címe a pályázó neve és a választott tagozat. Példa: Mészáros Gábor Közrendészet)

Leadási határidő:

2021. április 04. (vasárnap)

Az elkészült dolgozatot 1 db nyomtatott, fűzött példányban kell leadni Dr. Mészáros Gábor c. r. alezredes, KTDT elnöknél az Oktatási Központban (III. emelet 336. szoba), valamint Word és PDF formátumban is el kell küldeni az rtk.tdt@uni-nke.hu email címre (max. 5 MB).

Az elkészült rezümét 1 oldal terjedelemben (min. 1500, max. 2500 karakter szóközökkel, nyelvenként) a leadás időpontjáig bezárólag magyar és angol nyelven, e-mailben kell elküldeni Dr. Mészáros Gábor c. r. alezredes, KTDT elnöknek az rtk.tdt@uni-nke.hu email címre.

A konzulensi nyilatkozatot 1 példányban a konzulens aláírásával kell a pályamunkával egyidejűleg leadni.

(Formai követelmények, a választható tagozatok listája és egyéb információk a kar honlapján a „Hallgatóknak”, „Tudományos diákkör TDK” menüpont alatt megtalálhatók.)

A Kari Tudományos Diákköri Tanács várja minden érdeklődő hallgató jelentkezését!

Felhívjuk a tisztelt jelentkezők figyelmét, hogy a kari TDK pályamunkáit külön kívánjuk versenyeztetni az OTDK Had- és Rendészettudományi, valamint az Állam- és Jogtudományi Szekciójában (esetleg egyéb szekcióban) indulni szándékozó pályázókat. Ennek megfelelően már a Kari TDK konferencián eltérő formai követelmények irányadók a dolgozatok elkészítése kapcsán. Kérjük, hogy ezekre már a jelentkezéskor legyenek figyelemmel!

Budapest, 2021. február 4.

Dr. Mészáros Gábor c. r. alezredes
KTDT elnök