2022. évi tavaszi TDK felhívás

FELHÍVÁS

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Tudományos Diákköri Konferenciájának

2022. évi tavaszi fordulóján való részvételre

 

A rendezvény helyszíne:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar
Oktatási Központ
(1083 Budapest, Üllői út 82.)

 

A rendezvény időpontja: 2022. április 27. (szerda), oktatásmentes nap

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács állásfoglalása, valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásának értelmében az OTDK-n azok a hallgatók vehetnek részt, akik az intézményi/kari TDK-konferencia időpontjában: osztatlan, BA/BSc,  MA/MSc, BProf (Bachelor of Profession) képzésben; felsőoktatási szakképzésben tanulnak. 

A Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak hallgatói az OTDT állásfoglalása alapján az Intézményi TDK-n külön tagozatban indulhatnak, azonban az OTDK-n való indulási jogosultságot nem szerezhetnek.

 

Az ünnepélyes eredményhirdetés időpontja:

2022. május 4. (szerda)

 

A KTDK-n lehet jogosultságot szerezni a 2023. évi 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való indulásra.

 

 

Nevezési határidő:

2022. február 27. (vasárnap)

 

A nevezést online formában az „Online jelentkezés a 2022. évi tavaszi konferenciára” fül alatt tehetik meg a fent jelölt határidőig.

 

A dolgozat plágiumkeresésre történő megküldésének határideje:

2022. március 25. (péntek)

 

A leadásra szánt pályamunkákat a fent megjelölt határidőig várjuk plágiumkeresésre az rtk.tdt@uni-nke.hu e-mail címre. A dolgozatok plágiumkeresésének eredményét a hallgató és a konzulens is válasz e-mailben megkapja. A pályamunkákat csak abban az esetben áll módunkban befogadni, ha a plágiumkeresés eredménye nem haladja meg a 20%-ot.

 

A pályamunka leadási határideje:

2022. március 30. (szerda)

 

Az elkészült dolgozatot Word és PDF formátumban is el kell küldeni az rtk.tdt@uni-nke.hu email címre (max. 5 MB). A dolgozatot nyomtatott formában nem kell leadni.

Az elkészült rezümét 1 oldal terjedelemben (min. 1500, max. 2500 karakter szóközökkel, nyelvenként) a leadás időpontjáig bezárólag magyar és angol nyelven, e-mailben kell elküldeni az rtk.tdt@uni-nke.hu email címre.

A konzulensi nyilatkozatot 1 példányban a konzulens aláírásával kell a pályamunkával egyidejűleg online megküldeni a fent jelölt e-mail címre.

(Formai követelmények, a választható tagozatok listája és egyéb információk a kar honlapján a „Hallgatóknak”, „Tudományos diákkör TDK” „Letölthető dokumentumok” menüpont alatt megtalálhatók.)

A Kari Tudományos Diákköri Tanács várja minden érdeklődő hallgató jelentkezését!

Felhívjuk a tisztelt jelentkezők figyelmét, hogy a kari TDK pályamunkáit külön kívánjuk versenyeztetni az OTDK Had- és Rendészettudományi, valamint az Állam- és Jogtudományi Szekciójában (esetleg egyéb szekcióban) indulni szándékozó pályázókat. Ennek megfelelően már a Kari TDK konferencián eltérő formai követelmények irányadók a dolgozatok elkészítése kapcsán. Kérjük, hogy ezekre már a jelentkezéskor legyenek figyelemmel!

 

Budapest, 2022. január 5.

 

Dr. Kiss Tibor r. őrnagy

KTDT elnök