Tudományos Diákkör TDK

FELHÍVÁS

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának 2020. évi tavaszi fordulóján való részvételre

A rendezvény helyszíne:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar
Oktatási Központ
(1083 Budapest, Üllői út 82.)

A rendezvény időpontja: 2020. április 22. (szerda), oktatásmentes nap

Az ünnepélyes eredményhirdetés időpontja:

  • 2020. április 27. (hétfő)

A KTDK-n lehet jogosultságot szerezni a 2021. évi 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való indulásra.

Jelentkezni a kar honlapján található nevezési lap kitöltésével lehet.

Nevezési határidő:

  • 2020. január 31. (péntek)

A nevezési lapokat elektronikusan kitöltve Dr. Mészáros Gábor c. r. alezredes, KTDT elnök rtk.tdt@uni-nke.hu e-mail címére kérjük a határidőig megküldeni. (Nyomtatott formában nem szükséges leadni!)

Leadási határidő:

  • 2020. március 20. (péntek)

Az elkészült dolgozatot 1 db nyomtatott, fűzött példányban kell leadni Dr. Mészáros Gábor c. r. alezredes, KTDT elnöknél az Oktatási Központban (III. emelet 336. szoba), valamint Word és PDF formátumban is elküldeni a rtk.tdt@uni-nke.hu email címre (max. 5 MB).

Az elkészült rezümét 1 oldal terjedelemben (min. 1500, max. 2500 karakter szóközökkel, nyelvenként) a leadás időpontjáig bezárólag magyar és angol nyelven, e-mailben kell elküldeni Dr. Mészáros Gábor r. alezredes, KTDT elnöknek a rtk.tdt@uni-nke.hu email címre.

A konzulensi nyilatkozatot 1 példányban a konzulens aláírásával kell a pályamunkával egyidejűleg leadni.

(Formai követelmények, a választható tagozatok listája és egyéb információk a kar honlapján a TDK menüpont alatt megtalálhatók.)

A Kari Tudományos Diákköri Tanács várja minden érdeklődő hallgató jelentkezését!

Felhívjuk a tisztelt jelentkezők figyelmét, hogy a kari TDK pályamunkáit külön kívánjuk versenyeztetni az OTDK Had- és Rendészettudományi, valamint az Állam- és Jogtudományi Szekciójában (esetleg egyéb szekcióban) indulni szándékozó pályázókat. Ennek megfelelően már a Kari TDK konferencián eltérő formai követelmények irányadók a dolgozatok elkészítése kapcsán. Kérjük, hogy ezekre már a jelentkezéskor legyenek figyelemmel!

 

Hogyan írjunk TDK dolgozatot - módszertani segítség
PDF letöltése