TDK PÓTfelhívás 2020. évi őszi rendezvényre

PÓTFELHÍVÁS 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
Tudományos Diákköri Konferenciájának 
2020. évi őszi fordulóján való részvételre 

A rendezvény helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar
Oktatási Központ
(1082 Budapest, Üllői út 82.)

A rendezvény időpontja: 2020. november 04. (szerda), az összevonási hetes levelező munkarendű képzések kivételével oktatásmentes nap

A rendezvény a 2020. évi tavaszi és az őszi ITDK együttes megtartása.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Vezetői Értekezletének állásfoglalása szerint a COVID-19 miatti veszélyhelyzetre való tekintettel a tavaszra tervezett intézményi és kari TDK-konferenciák az ősz folyamán pótolhatók. Ezek a konferenciák megtarthatók az őszre tervezett TDK-konferenciával együtt is. 

Azon hallgatók, akik közben abszolutóriumot szereznek, most kivételes alkalommal a 2020 tavaszi ITDK jelentkezésükkel részt vehetnek az őszi TDK-konferenciákon és ezeken jogosultságot szerezhetnek a 35. OTDK-ra.  

Az ünnepélyes eredményhirdetés időpontja:
2020. november 06. (péntek)

Az ITDK-n lehet jogosultságot szerezni a 2021. évi 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való indulásra.

Jelentkezni a kar honlapján található nevezési lap kitöltésével lehet.

Nevezési határidő:
2020. szeptember 18. (péntek)

A nevezési lapokat elektronikusan kitöltve 
Dr. Mészáros Gábor c. r. alezredes, KTDT elnök
rtk.tdt@uni-nke.hu e-mail címére kérjük a határidőig megküldeni.
(Nyomtatott formában nem szükséges leadni!)

Leadási határidő:
2020. október 09. (péntek)

Az elkészült dolgozatot 1 db nyomtatott, fűzött példányban kell leadni Dr. Mészáros Gábor c. r. alezredes, KTDT elnöknél az Oktatási Központban (III. emelet 336. szoba), valamint Word és PDF formátumban is el kell küldeni az rtk.tdt@uni-nke.hu email címre (max. 5 MB).

Az elkészült rezümét 1 oldal terjedelemben (min. 1500, max. 2500 karakter szóközökkel, nyelvenként) a leadás időpontjáig bezárólag magyar és angol nyelven, e-mailben kell elküldeni Dr. Mészáros Gábor c. r. alezredes, KTDT elnöknek az rtk.tdt@uni-nke.hu email címre.

A konzulensi nyilatkozatot 1 példányban a konzulens aláírásával kell a pályamunkával egyidejűleg leadni.

(Formai követelmények, a választható tagozatok listája és egyéb információk a kar honlapján a TDK menüpont alatt megtalálhatók.)

A Kari Tudományos Diákköri Tanács várja minden érdeklődő hallgató jelentkezését!
 

Felhívjuk a tisztelt jelentkezők figyelmét, hogy a kari TDK pályamunkáit külön kívánjuk versenyeztetni az OTDK Had- és Rendészettudományi, valamint az Állam- és Jogtudományi Szekciójában (esetleg egyéb szekcióban) indulni szándékozó pályázókat. Ennek megfelelően már a Kari TDK konferencián eltérő formai követelmények irányadók a dolgozatok elkészítése kapcsán. Kérjük, hogy ezekre már a jelentkezéskor legyenek figyelemmel!