TDK Technikai információk

Tájékoztató

a Rendészettudományi Kar 2020. évi őszi Tudományos Diákkör Konferenciájának online megrendezésével kapcsolatos tudnivalókról

Kedves Versenyzők, Tisztelt Konzulensek, Tisztelt Érdeklődők!

A Rendészettudományi Kar vezetése a COVID-19 vírus okozta járványügyi helyzetre való tekintettel azt a felelősségteljes döntést hozta, hogy a 2020. évi őszi Tudományos Diákköri Konferencia online kerüljön megrendezésre. A kar vezetése a döntésnél azt is figyelembe vette, hogy a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia az Országos Tudományos Diákköri Tanács döntése alapján szintén online kerül megrendezésre, így a kari konferencián induló versenyzők már a 35. OTDK feltételeivel egyező módon mutathatják be dolgozataikat.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Dékánjának 4/2020. számú utasításának 6.§ (4) bekezdése alapján „A TDK konferencia napja az összevonási hetes levelező munkarendű képzések kivételével kari oktatásmentes nap.” A Kar vezetésének feladatszabása alapján a nappali munkarendű hallgatók feladata a konferencia napján a TDK-n való részvétel.

Az online rendezvényt az MS Teams alkalmazás segítségével rendezzük meg.

  • Megnyitó ünnepség elérhetősége

Létrehoztuk a 2020. évi őszi Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes megnyitó MS Teams csoportját, melyet az alábbi linken lehet elérni:  

NKE – RTK – TDK Megnyitó link

Kérjük, hogy 2020. november 04-én az ünnepélyes megnyitót megelőzően lépjenek be az egyetemi MS Teams alkalmazásukba a saját egyetemi MS Teams fiókjukon keresztül. A kiküldött linken keresztül tudnak csatlakozni az eseményhez. Az MS Teams naptár felületén az esemény elfogadását követően a választott tagozatba a naptár bejegyzésére kattintva is be lehet lépni.

Kérjük, hogy legkésőbb 08.25 óráig lépjenek be a csoportba, mert a megnyitó alatt nem fogjuk tudni a később bejelentkezőket beengedni a megnyitó csoportjába.

  • Az egyes tagozatok üléseinek elérhetősége

A megnyitót követően lépjenek ki a megnyitót közvetítő csoportból (az MS Teams-ből ne!), majd 08.45 és 08.55 óra közötti időpontban lépjenek be abba a csoportba (tagozatba), amelyet meg kívánnak tekinteni (ahová a LUDEVENT felületen korábban bejelentkeztek), hogy mindenkit be tudjunk léptetni a csoportba.

Az egyes tagozatokba az alábbi linkeken lehet belépni:

Büntető-Eljárásjogi Tagozat

 Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

Integrált Gazdaságvédelmi Tagozat

 Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

Integrált Rendészeti tagozat

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

Iparbiztonsági Tagozat

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

Közlekedésrendészeti tagozat

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

Kriminológiai Tagozat

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

Migrációs és Vezetéstudományi Tagozat

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

Rendészetelméleti- és Történeti Tagozat

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

Tűz-és Katasztrófavédelmi Tagozat

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tagozat

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

Természetesen lehetőség van több tagozatban előadásokat megtekinteni, melyhez minden esetben ki kell lépni az egyik csoportból, majd az újabb link segítségével be lehet lépni a megtekinteni kívánt tagozat csoportjába.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a konferencia megkezdését követően az új bejelentkezőket csak az egyes előadások közötti váltások idejében tudjuk beléptetni, hogy ne zavarjuk meg az előadót az előadásában.

A versenyzők és a konzulensek a tagozatokhoz külön kapják meg a szükséges linkeket, hogy az eltérő jogosultságokat be tudjuk állítani.

  • Versenyzők, konzulensek

Kedves Versenyzők, Tisztelt Konzulensek!

A megnyitót követően lépjenek ki a megnyitót közvetítő csoportból (az MS Teams-ből ne!), majd 08.45 és 08.55 óra közötti időpontban lépjenek be a 2020. november 02-án kiküldésre kerülő linken keresztül a csoportjukba (tagozatukba), hogy megadhassuk a megfelelő jogosultságokat az előadás megtartásához. Erre az az írásbeli bírálatok beérkezéséig biztosítandó anonimitás miatt van szükség.

Kérjük, legyenek pontosak, hogy időben meg tudjuk kezdeni a tagozatok üléseit.

A dolgozatok címe alapján a dolgozat várható bemutatásának időpontja a LUDEVENT felületen a regisztrált csoportban megtekinthető, illetve hétfőtől az MS Teams felületen is elérhető. Igyekszünk az időpontokat pontosan tartani, de kérem legyenek figyelemmel arra, hogy az időpontok tájékoztató jellegűek.

Minden érdeklődő konzulenst is a konferencia teljes idején sok szeretettel várunk, a hallgatókhoz hasonlóan lépjenek be az MS Teams alkalmazásba, majd a kapott linken be tudnak jelentkezni a tagozatba.

Kérjük, hogy csatlakozáskor a webkamerát és a mikrofont az MS Teams-en belül kapcsolják ki, csak az éppen előadó kapcsolja be ezeket az eszközöket.

Az előadó az MS Teams alkalmazás mellett nyissa meg a bemutatót is, és az előadás megkezdésekor meg tudja osztani a bemutatót a többi résztvevővel.

A bemutatót követően a zsűri értékelése után van lehetőség a hozzászólásra, szándékukat a kis kéz ikon segítségével tudják jelezni részünkre. Amikor a moderátor lehetőséget ad a hozzászólásra, akkor felszólítását követően kapcsolják be a webkamerát és a mikrofont. A kérdés feltétele után ismét legyenek szívesek a kamerát és a mikrofont kikapcsolni.

A tervek szerint 2020. november 03-án reggel 07.00 órakor főpróbát tartunk, ahol a versenyzők meg tudják nézni, tudnak-e csatlakozni a tagozatukhoz, illetve le tudják-e játszani a prezentációjukat, videóikat.

  • Az eredményhirdetés elérhetősége

Létrehoztuk a 2020. évi őszi Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetésének MS Teams csoportját is, melyet az alábbi linken lehet elérni:

NKE – RTK – TDK Eredményhirdetés link

Az eredményhirdetés 2020. november 06-án 11.00. órakor lesz, ezért kérünk minden érdeklődőt, hogy a rendezvény előtt 10.45 és 10.55 óra közötti időpontban jelentkezzenek be a link segítségével az MS Teams alkalmazásba, a megnyitónál már ismertetett módon.

A versenyzőknek sok sikert, az érdeklődőknek pedig tartalmas konferenciát kívánunk!

Budapest, 2020. november 03.

 Dr. Mészáros Gábor c. r. alezredes                        Horváth Hermina tű. őrnagy
                   
tanársegéd                                                                tanársegéd
a Kari Tudományos Diákköri Tanács a                   a Kari Tudományos Diákköri Tanács
                      elnöke                                                                       titkára