Választható tagozatok

VÁLASZTHATÓ TAGOZATOK
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
Tudományos Diákköri Konferencia
2020. évi tavaszi forduló

Figyelem! A választott tagozatot a konzulenssel egyeztetni kell, és a nevezési lapon kötelező megjelölni! A nevezési lapon azt az OTDK Szekciót (Állam- és Jogtudományi; Had- és Rendészettudományi; esetleg egyéb szekció) is kötelező megjelölni, amelyben a pályázó – a 2021-es OTDK-ra történő továbbjutás esetén – indulni kíván! A szervezők nem tudják garantálni, hogy a pályamunka a választott tagozatban fog tudni indulni a kari versenyen, mert a végleges tagozati beosztást az összes beérkezett pályamunka függvényében kell kialakítani.

HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

 • Büntetés-végrehajtási Tagozat
 • Gazdaságvédelmi Tagozat
 • Iparbiztonsági Tagozat
 • Katasztrófavédelmi Műveleti Tagozat
 • Közrendészeti Tagozat (közrendvédelem, közlekedésbiztonság és közlekedésrendészet, igazgatásrendészet, csapaterős tevékenység)
 • Krimináltaktikai és Metodikai Tagozat
 • Krimináltechnikai Tagozat
 • Kriminológiai Tagozat
 • Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tagozat
 • Migrációs és Határrendészeti Tagozat
 • Rendészetelméleti- és Történeti Tagozat
 • Rendészeti Magatartástudományi Tagozat
 • Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tagozat
 • Vám-, Adó- és Jövedéki Igazgatási Tagozat

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

 • Alkotmányjogi Tagozat
 • Büntetés-végrehajtási Jogi Tagozat
 • Büntető-eljárásjogi Tagozat 
 • Büntetőjogi Tagozat 
 • Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tagozat
 • Európai Közjogi és Magánjogi Tagozat
 • Fogyasztóvédelmi Jogi és Versenyjogi Tagozat
 • Infokommunikációs Jogi Tagozat
 • Jog- és Állambölcseleti Tagozat
 • Közigazgatási Jogi Tagozat 
 • Kriminalisztika Tagozat
 • Kriminológiai Tagozat
 • Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat 
 • Munkajogi és Szociális Jogi Tagozat
 • Nemzetközi Jogi Tagozat
 • Pénzügyi Jogi Tagozat
 • Polgári Eljárásjogi Tagozat
 • Polgári Jogi Tagozat
 • Szabálysértési Jogi Tagozat