Kari részvétel a Második Országos Kriminalisztikai Szakmai Konferencián

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ közös szervezésében október 31-én a Nemzetközi Oktatási Központban került megrendezésre – „Közösen az igazságszolgáltatásért, a bűnüldözésért” címmel – a Második Országos Kriminalisztikai Szakmai Konferencia.

A rangos szakmai konferencia levezető elnöke dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy volt, aki a megjelent számos rendőri és szakmai vezető között külön köszöntötte dr. habil. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettest is, a kar Kriminalisztikai Intézetének intézetvezetőjét.

A konferencia céljai között szerepelt, hogy új információkat és véleménycserére történő lehetőséget biztosítson a témában jártas igazságügyi szakértőknek, bűnügyi technikai szakembereknek, az oktatásban részt vevő munkatársaknak és a nyomozóknak.

A rendezvényen külön felkérésre „Új kihívások a kriminalisztikai képzésben” címmel érdekfeszítő előadást tartott dr. med. Angyal Miklós PhD r. ezredes, a Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék tanszékvezető egyetemi docense.

A konferencián a kar oktatói állományából jelen volt dr. Balláné prof. habil. dr. Fünszter Erzsébet r. ezredes, a Krimináltechnikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, valamint a tanszékének teljes oktatói állománya: dr. jur. Vigh András PhD r. alezredes, egyetemi docens, Rucska András r. őrnagy, tanár és Nyilasi Tibor tanár, továbbá dr. Frigyer László r. őrnagy, a Bűnügyi Stratégiai Tanszék tanársegéde.

A rendezvény összességében kiváló alkalom volt az oktatók szakmai tudásának fejlesztése mellett a már kialakított szakmai kapcsolatok fenntartására és bővítésére is.

Dr. Frigyer László