Az iszlám kultúra - a Közel-Kelet konfliktusai és azok hatása az EU-t érintő migrációra

A média gyakran hiányos, néhány esetben pedig téves információkkal lát el bennünket, éppen ezért a források jelentős részét fenntartásokkal kell kezelnünk.

A többi között erről is szó volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2017. november 29-én a Németh Gábor r. őrnagy, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ munkatársa által tartott előadáson. A rendezvényt a Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszékén működő Szent László Határigazgatási Tudományos Diákkör készítette elő, szervezte meg. Az előadáson számos tisztjelölt hallgató mellett hivatásos állományú oktatók is jelen voltak.

Németh Gábor előadásának legfőbb célja az volt, hogy eloszlassa az általános tévhiteket, amelyek az iszlám vallást általánosan övezik. Az előadó hitelessége, szakértelme megkérdőjelezhetetlen, hiszen hosszabb időt töltött a jellemzően iszlám berendezkedésű válságövezetekben, így személyes tapasztalataira is épített.

Az előadó ismertette az iszlám vallás legfontosabb alappilléreit, kialakulásának történetét, az írott és íratlan szabályokat. Rámutatott, hogy az iszlám egyszerre vallás, jogrendszer, etika, normarendszer, illetve gazdasági és társadalmi doktrínák sokasága is. Alapvetően erősen dogmatizált, szerteágazó rendszerről van szó, amelynek igen komoly társadalmi hatásai vannak.

Az előadás első felében a résztvevők általános képet kaptak az iszlám vallás múltjáról, a politikai-vallási szakadásról, az alapvető szabályokról, valamint a Közel-Kelet konfliktusairól. Az előadás második felében a biztonságpolitikai kérdések vizsgálata során sikerült felvázolni több megoldási javaslatot is, amely a kultúrkörbe tartozó országok stabilizálódását és fejlődését szolgálhatja. Ilyen például a béketeremtés és békefenntartás, gazdasági fejlesztések, oktatás, tervszerű vízgazdálkodás, termőterületek megtartása és bővítése, a saría helyett a kontinentális jogállamiság megteremtésének támogatása.

Németh Gábornak köszönhetően a konferencián részt vevők objektív képet kaptak a migráció és a terrorfenyegetettség aktuális helyzetéről is. Az előadó hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint nem az iszlám radikalizálódik, hanem a radikális személyek/csoportok iszlamizálódnak, tehát az iszlám nem egyenlő a terrorizmussal.

A Szent László Határigazgatási Tudományos Diákkör a jövőben is tervez szakmai előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket, amelyekre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Szöveg: Nagy Levente tisztjelölt

Fotó: Szilágyi Dénes