A Készenléti Rendőrség vezetői a Ludovika Campuson

Az NKE Rendészettudományi Kar és a Készenléti Rendőrség között egyre szorosabb az együttműködés, ami a jövőben tovább bővülhet majd – hangzott el a rendvédelmi feladatokat ellátó szervezet vezetőinek látogatásán, a Ludovika Főépületben. A Készenléti Rendőrség munkatársai megismerkedhettek az egyetem és a kar történetével, valamint megtekinthették a Ludovika Campust is.

Az elmúlt hónapokban sorra látogattak el a campusra a rendvédelmi szervek vezetői. Ezúttal a Készenléti Rendőrség vezetői ismerkedtek a Rendészettudományi Kar oktatási-képzési rendszerével és új épületeivel.

Dr. habil Boda József ny. vezérőrnagy, a kar dékánja beszédében megköszönte mindazt a támogatást, amit a Készenléti Rendőrségtől kaptak a hallgatók felkészítésben. Balogh János vezérőrnagy, a rendőri szervezet parancsnoka elmondta, hogy számukra alapvető kötelesség, hogy minél hatékonyabban segítsék az RTK-n folyó oktatói, kutatói munkát. Elhangzott, hogy a jövőben szeretnék még jobban megtölteni tartalommal a két szervezet együttműködését.

Boda József tájékoztatójában ismertette az egyetem és a kar történetét. Utóbbi kapcsán elmondta, hogy az NKE egyik jogelődje a Rendőrtiszti Főiskola, amely 1971-től az NKE megalakulásáig, 2012-ig működött ezen a néven. A dékán szólt a főiskola, majd a kar korábbi és jelenlegi vezetőiről, és külön kiemelte Janza Frigyes ny. vezérőrnagy tevékenységét, aki a Belügyminisztérium delegáltjaként a Fenntartói Testület tagja. Elhangzott, hogy az RTK 4 intézettel, 9 intézetektől különálló tanszékkel és egy doktori iskolával működik. Idén indult el nappali tagozaton a négyéves alapképzési forma és van két mesterképzés is a karon. A dékán szólt arról is, hogy a kar is aktívan részt vesz az egyetem tudományos életében, amelynek keretében Ludovika kiemelt kutatóműhely is alakult az RTK-n. A karon mintegy 1600 hallgató vesz részt a képzésben, akik munkáját 185 dolgozó segíti.  Boda József elmondta azt is, hogy hallgatóik eredményesek a tudományos megmérettetéseken, az idei OTDK-n például 29-en kaptak díjat. A dékán külön hangsúlyozta a nemzetközi tapasztalatszerzés fontosságát, amire a karon minden lehetősége megvan a hallgatóknak és az oktatóknak egyaránt. „A kar vezetésének célja, hogy az RTK hatékony tudományos tevékenységével és nemzetközileg is értékelhető tudományos eredményeivel járuljon hozzá az NKE majdani kutatóegyetemi profiljának kialakításához, hazai és nemzetközi elismertségéhez”- fogalmazott Boda József.

A tájékoztatót követően a Készenléti Rendőrség munkatársai megtekintették a Ludovika Campus beruházás eredményeit, így például az RTK speciális oktatási és kollégiumi épületét is.

 

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes