Kerekasztal-beszélgetés a rendészeti alapfelkészítés intenzív szakaszáról

A rendészeti alapfelkészítés intenzív szakaszának tapasztalatait vitatták meg egyetemi és rendőrségi vezetők december végén a Rendészettudományi Karon.

Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, az RTK dékánja elsőként Balázs Benedek hallgatói parancsnoknak, valamint dr. Simon Attila r. ezredesnek, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetőjének és munkatársainak adott szót, akik beszámoltak az elsőéves hallgatókról szerzett tapasztalataikról. A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ álláspontját kifejtve Kozák Miklós ny. ezredes azt mondta, hogy ők is folyamatosan figyelemmel kísérték az alapfelkészítés első öt hetét, és jórészt pozitív tapasztalatokat szereztek. Dr. Bak Sándor r. ezredes, az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálatának vezetője a többi között hangsúlyozta, hogy a karra jelentkezőknek elegendő információt kell nyújtani ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzanak, és ehhez sokféle kommunikációs csatornára van szükség. Dr. habil. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes elmondta, hogy az egyetemi nyílt napokon és a középiskolákban rendezett tájékoztató előadásokon az érdeklődők közvetlenül a kar oktatóitól, hallgatóitól kaphatnak hasznos információkat. Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes kiemelte, hogy az RTK célja, hogy a legjobb képességű hallgatók jelentkezzenek a kar szakjaira. Dr. Bognár László ny. r. dandártábornok, az NKE Fenntartói Testület Hivatalának szakértője a kiképzés közösségteremtő erejéről beszélt. Gazdagabbá kell tenni a mai, hosszú ideje változatlan felvételi eljárást az RTK-n – fejtette ki véleményét dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, az NKE Fenntartói Testületének tagja. Mint mondta, az utóbbi időben sokat változott a jelentkezők korosztálya, ezért változtatni kell a leendő hallgatóknak címzett kommunikáción is. Boda József zárásként a többi között elmondta, hogy a karon időben elkezdődik majd a hallgatói kiképzők kiválasztása és felkészítése.

Szöveg: Suba László

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: hírek 2017