A rendészeti felsőoktatás korábbi vezetőinek portréival hagyományainkat ápoljuk

A Rendészettudományi Kar (RTK) és jogelődje, a Rendőrtiszti Főiskola korábbi vezetőinek portréit leplezte le az RTK-n rendezett ünnepségen prof. dr. Patyi András rektor és dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, az RTK dékánja.

Dr. habil. Boda József köszöntőjében hangsúlyozta: egy egyetem életében ritka, hogy ilyen szép új campust vehet a birtokába. Mint fogalmazott, ez jó alkalom arra, hogy a volt vezetőknek emléket állítsunk azért a munkáért, amelyet közel ötven év alatt végeztek a rendészeti tisztképzés érdekében.

Prof. dr. Patyi András rektor kiemelte: azzal, hogy a RTF és a kar korábbi vezetőinek méltó módon elkészített portréit elhelyezzük itt, a saját múltunkat, a saját hagyományainkat ápoljuk. „Ugyan vezetői korszakonként csak egy-egy ember szerepel a képmásokon, de minden ember mögött a főiskola, illetve a kar egész állománya, egész csapata ott van” – fogalmazott Patyi András. Hozzátette: ez az új épület, amelynek most egy múltba néző ablakát teremtettük meg a portrék elhelyezésével, annak a fejlesztésnek az eredménye, amely a közszolgálati felsőoktatás és annak részeként a rendészeti felsőoktatás fontosságát bizonyítja.

Az ünnepségen, amelyen az egyetem vezető munkatársain és mentoroktatóin kívül megjelentek a rendvédelmi feladatokat ellátó és a honvédelmi szervezetek vezetői is, részt vett dr. Kratochwill Ferencné, a Rendőrtiszti Főiskola egyik korábbi főigazgatójának özvegye, továbbá a portrékon megörökített korábbi vezetők közül dr. Dános Valér r. vezérőrnagy, prof. dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, prof. dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy és prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok. A Simon Ferenc által készített festmények leleplezése után dr. habil. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes méltatta a portrékon megörökített volt parancsnokok, főigazgatók, rektorok és dékánok életútját.

Szöveg: Suba László

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: RTK portré