Állománygyűlés a Rendészettudományi Karon

A következő szemeszter feladatai és oktatásszervezési információk szerepeltek a február 22-ei állománygyűlés napirendjén az RTK-n.

Dr. habil. Boda József nyá. nb. vezérőrnagy, az RTK dékánja megköszönte a kar munkatársainak, hogy az elmúlt időszak fő feladatait maradéktalanul teljesítették. Mint mondta, rendben lezajlottak a félévi vizsgák, a tisztjelölti vizsgák és a tisztjelöltek eskütételi ünnepségei. A következő hónapok feladatai közül kiemelte a többi között a közös közszolgálati gyakorlat lebonyolítását, a tisztavatás és a nyár végén kezdődő rendészeti alapfelkészítés megszervezését.

Dr. habil. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes aktuális oktatásszervezési kérdésekről beszélt. Kiemelten szólt az oktatói munka hallgatói véleményezéséről, amely – elég nagy számú hallgatói visszajelzés esetén – pontos képet fest egy-egy oktató tevékenységéről. A dékánhelyettes arra kérte a kar munkatársait, hogy minél többen éljenek a dolgozói elégedettségmérés kínálta véleményadási lehetőséggel.

Fotó: Bodó Pál