Visszatekintés az elmúlt esztendőre a Rendészettudományi Karon

A 2017-ben elvégzett feladatokról számolt be a Rendészettudományi Kar (RTK) dékánja a kar évértékelő állománygyűlésén, ahol elismerések átadására is sor került.

A rendezvényen megjelent dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület Belügyminisztérium által delegált tagja, dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó és a honvédelmi szervek vezetői, az RTK mentoroktatói, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Rendészettudományi Kar vezetői és munkatársai.

Dr. habil. Boda József elmondta, hogy az elmúlt év kiemelt feladatait – az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójának megrendezését, a tisztavatást és a kar költözését – az RTK munkatársai magas színvonalon oldották meg, amiért a dékán köszönetét fejezte ki. Részletesen szólt valamennyi szervezeti egység múlt évi tevékenységéről, majd sorra vette az idén a kar előtt álló kiemelt feladatokat.

Az állománygyűlésen bejelentették, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Csizmadia Gábor r. dandártábornok mintegy 200 darab archív rendőrségi oktatófilmet ajánlott fel oktatási és kutatási célra a Rendészettudományi Kar részére. Prof. dr. Sallai János r. ezredes, a Rendészetelméleti és -történeti Tanszék vezetője elmondta, hogy a katalogizált gyűjtemény a 60-as, 70-es években készült 8 mm-es, a rendőrség szinte valamennyi szakterületét érintő filmekből áll.

A rendezvényen elismerések átadására is sor került. Az RTK dékánja a Rendészettudományi Kar folyamatos támogatásáért és mentori tevékenységéért – nyugdíjba vonulása alkalmából – dékáni elismerő oklevelet és tárgyjutalmat adott át prof. dr. Bánfi Ferenc ny. r. vezérőrnagynak.

Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány dicséretben és jutalomban részesítette a rendvédelmi szerveknél 35 év alkalmazási jogviszonyban eltöltött idő alatt kifejtett eredményes tevékenysége elismeréséül dr. Havasi Zoltán c. r. dandártábornokot és prof. dr. Sallai János r. ezredest, továbbá 30 év alatt kifejtett eredményes tevékenysége elismeréséül dr. Vigh András c. r. alezredest. Dr. Török Zoltán r. dandártábornok, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója 25 éves jubileumi jutalomban részesítette dr. Frigyer László r. őrnagyot. Az elismeréseket Boda József adta át.

A dékán emléklapot és tárgyjutalmat adományozott Juhász Zoltán ny. r. ezredesnek nyugdíjba vonulása alkalmából, valamint dr. Buzás Gábor PhD r. alezredesnek ötvenedik születésnapja alkalmából.

Szöveg: Suba László

Fotó: Szilágyi Dénes