Alaki szemle a Rendészettudományi Karon

Mindhárom évfolyam fölött szemlét tartott az elmúlt napokban a Rendészettudományi Kar dékánja.

Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy az évfolyamonként szervezett reggeli sorakozóra meghívta az osztályfőnököket is. Az alaki szemlén a dékán a Rendvédelmi Tagozat parancsnokával, valamint az évfolyamparancsnokokkal együtt személyesen győződött meg arról, hogy az egyes évfolyamok milyen szinten képesek alkalmazni az alaki szabályokat.  Kiemelt figyelem irányult a harmadéves hallgatókra, akik bő két hónap múlva megkezdik a tisztavatásra való felkészülést.

Fotó: Bodó Pál