Megalakult a DOSz Rendészettudományi Osztálya

A Doktoranduszok Országos Szövetsége már két évtizede elköteleződött a tudomány szolgálatában. Az elmúlt évek nagy változásokat hoztak a szervezet életében, hiszen 2013-ban szövetséggé alakult és a Magyar Tudományos Akadémia mintáját követve megalakította a tudományos osztályokat. A rendészet, mint tudomány olyan osztályok égisze alatt „bújt” meg, mint a hadtudomány, valamint az állam- és jogtudomány. A Rendészettudományi Doktori Iskola létrejöttével kapott új lendületet a tudományterület, és megerősödve töretlen lendülettel halad előre. Ennek a folyamatnak egy jelentős állomása a DOSz Rendészettudományi Osztály megalakulása, amely osztály a rendészet tudományterületét képviseli a doktoranduszok országos közösségében.

Az osztály megalakulására a Rendészettudományi Karon került sor 2018. április 13-án. Az alakuló ülést (mint házigazda és egyben a DOSz elnöki megbízottja) Dr. Szabó Csaba nyitotta meg, aki bemutatta a DOSz tevékenységét, valamint méltatta a Rendészettudományi Osztály megalapításának jelentőségét az eseményen jelen lévő doktoranduszok előtt.

Az eseményen dr. Hancz Patrik, a DOSz általános és gazdasági elnökhelyettese megbízó levelet adott át a Rendészettudományi Osztály alapító elnöke, Baráth Noémi, a Rendészettudományi Doktori Iskola II. éves nappalis doktorandusz hallgatója részére.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Prof. Dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, a Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője is.