Állománygyűlés a Rendészettudományi Karon

Május 2-án került sor az RTK állománygyűlésére a Rendészeti oktatási épületben.

Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, az RTK dékánja dr. Horgos Lívia tanársegédet köszöntötte születésnapja alkalmából, és bejelentette, hogy dr. Balla Józsefet, a Határrendészeti Tanszék tanszékvezetőjét ezredessé léptették elő. Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes elmondta, hogy folyamatban van az oktatói munka hallgatói véleményezése, és beszámolt arról, hogy sikeresen lezajlott az Integrált védelem 2018 közös közszolgálati gyakorlat, amelyet húsz külföldi megfigyelő is figyelemmel kísért. A dékánhelyettes felhívta a figyelmet arra, hogy kiemelt feladat a vizsgák tisztaságának a megőrzése. Dr. habil. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes aktuális oktatásszervezési információkról szólt, Boda József dékán pedig a többi között arról beszélt, hogy folyamatos az oktatást segítő új technikai eszközök beszerzése. Az új büntetőeljárási kódex továbbképzés keretében való oktatásának részleteit dr. Frigyer László r. őrnagy ismertette. Less Ferenc r. alezredes, a ROKK Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ vezetője a Képzés a képzőknek című CEPOL-kurzusról számolt be.

Fotó: Bodó Pál