Az 1978-ban végzettek találkoztak az RTK-n

A Rendőrtiszti Főiskola 40 éve végzett hallgatóit és nyugdíjas volt munkatársait köszöntötte a jogutód Rendészettudományi Kar (RTK) közössége május első napjaiban.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Zsinka András, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára, az országos rendőrfőkapitány képviseletében dr. Dsupin Ottó r. dandártábornok, a ROKK vezetője, valamint dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes.

A meghívott vendégeket dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja köszöntötte, aki röviden bemutatta az esemény helyszínéül szolgáló Rendészettudományi Kar új objektumait. Az épületekről és az itt folyó oktatási, kiképzési munkáról egy rövidfilmet is megtekinthettek a jelenlévők.

A 40 éve végzettek tiszteletére dr. Farkas Johanna PhD egyetemi adjunktus Hamvas Béla A láthatatlan történet című művének újragondolt változatát adta elő. Mint mondta, a jubileumot ünnepelők „40 évvel ezelőtt közösséget hoztak létre, barátságokat kötöttek, és elkötelezték magukat egy hivatásnak a haza szolgálatában”. Megemlékeztek azokról a volt kollégákról is, akik már nem lehetnek közöttünk.

Az 1978-ban végzett hallgatóknak és mindazoknak, akik a Rendőrtiszti Főiskolán oktatóként, adminisztratív munkatársként vagy más munkakörben évtizedekig áldozatos munkával szolgálták a rendészeti felsőoktatást, és ebben az évben érkeztek/érkeznek el életük 60., 70., 75., 80., 85., illetve 90. évéhez, Boda József dékán emléklapot adott át. Közülük Czáder Imréné, aki a Rendőrtiszti Főiskolán hosszú ideig gazdasági igazgatói tisztséget töltött be, tevékenysége elismeréséül aranygyűrű tárgyjutalomban is részesült. Az RTF és az RTK érdekében végzett hagyományőrző munkájáért elismerő oklevelet vehetett át dr. Kovács Sándor r. ezredes, valamint Kenyeres András ny. r. ezredes.

Szöveg: Suba László

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: hírek találkozó 2018