Terepgyakorlat a másodéves rendőr tisztjelölteknek

A közrendvédelmi szakirány nappali munkarendű másodéves tisztjelöltjei külső gyakorlati képzésen vehettek részt az ORFK RSZKK Nagytétényi lőtér területén.

A gyakorlati foglalkozást a Csapatszolgálati intézkedések tantárgy keretén belül tartották meg kutatás, zárás témában. A terepgyakorlatot dr. Gál Erika r. őrnagy, továbbá Fonbank Roland r. őrnagy vezette; a szakmai és gyakorlati tapasztalataiknak köszönhetően a tisztjelölti állomány csapatszolgálati ismerete jelentősen bővülhetett, és emellett számos pozitív élménnyel is gazdagodtak – tudtuk meg dr. Major Róbert PhD r. ezredestől, a Közbiztonsági Tanszék vezetőjétől.

Az elméleti tananyag átismétlését követően a terepgyakorlat során törekedtek arra, hogy a tisztjelölti állomány ne csak a konkrét feladatok végrehajtásával, hanem az alegységek irányításával kapcsolatos parancsnoki munkát is megismerje és kipróbálhassa. Ennek keretében a szakasz minden egyes tagja megmérettetett a rajparancsnoki és szakaszparancsnoki feladatokban. Így lehetőség nyílott a parancsnoki munka gyakorlására, amelynek leginkább az alapjait, elsősorban a nyílt, egyértelmű és határozott kommunikációt tudták gyakorolni, továbbá azt, hogy milyen komplex gondolkodást igényel az egységek magabiztos irányítása. A részfeladatok gyakorlása során jelentkező hibák, hiányosságok korrigálását, javítását követően egy összetett kutatási feladat végrehajtására került sor. Ennek keretében egy sűrű, bokros, részben fedett terület átvizsgálása történt meg, amelynek célja egy eltűnt, feltehetően sérült személy megtalálása volt. A gyakorlatot segítette az, hogy az állományban Police Medic ismeretekkel rendelkezők is részt vettek, ezzel megkönnyítve a sérült személy szakszerű helyszíni ellátását is. Dr. Gál Erika r. őrnagy a terepgyakorlat értékelésekor hangsúlyozta, hogy a tisztjelöltek a feladatokat mindvégig eredményesen, az előírásoknak és a gyakorlati szempontoknak megfelelően, lelkesen, kiváló szinten hajtották végre.

Dr. Major Róbert hozzátette, hogy a hasonló jellegű foglalkozások illeszkednek a tanszék gyakorlatorientált szakmai munkájába.