Tisztújítás a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületében

Május 8-án rendezték meg a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületének (RDOE) közgyűlését, amelyet a hagyományokhoz híven tudományos konferencia követett.

A közgyűlés résztvevőit dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, az NKE RTK dékánja köszöntötte. Mint mondta: „nagy öröm számomra, hogy ismét találkozhatok azokkal a leendő tudósokkal, akik a rendészettudomány zászlóját továbbviszik”. Hozzátette: nehéz doktorandusznak lenni, de hosszú távon megtérül a befektetés.

A napirendi pontok között szerepelt a lejárt mandátumú tisztségviselők helyének betöltése. A közgyűlés titkos szavazással újraválasztotta az elnöki tisztségre dr. Szilvásy György Pétert. Az alelnöki tisztséget dr. Pacsek József, a főtitkárit Girhiny Kornél tölti be. Dr. Pokrócos Károly György FB-tag, Kui László pedig elnökségi tag lett.

A rendészet aktuális kérdései címmel megrendezett konferencián dr. Haller József intézetvezető egyetemi docens arról beszélt, hogy neurobiológiát az USA-ban és Európában is oktatnak jogi képzést nyújtó egyetemeken. Mint mondta, a rendészeti munkában sokat segítenek az agyi képalkotó eljárások. Az agresszivitás „bele van építve” a hypotalamuszba, de a gyógyszeres kezelés korántsem olyan hatékony, mint korábban gondolták – fogalmazott Haller József.  

Az Ürmösné dr. Simon Gabriella központvezető által elnökölt konferencia vendégelőadói – Szabó László András, a Közigazgatástudományi Doktori Iskola, illetve Asqui Jorge Kristóf, a Hadtudományi Doktori Iskola doktorandusza – után az RDOE rendes tagjainak előadásai hangzottak el.

Fotó: Bodó Pál