Tiszteket avattak a Budai Várban

Az NKE Rendészettudományi Kar 218 végzett hallgatója tett tiszti esküt a budai Várban a hétvégén. Orbán Viktor ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a jövőben még az eddiginél is nagyobb szükség lesz bátor, jól képzett, hazájukat és nemzetüket szerető egyenruhásokra.

A most végzett hallgatók a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt, Orbán Viktor miniszterelnök és a tábornoki kar jelenlétében tették le a tiszti esküt a budai Várban rendezett ünnepélyes eskütételen. A miniszterelnök ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a hallgatók nemcsak egy diplomát szereztek, hanem esküt is tettek és szolgálatba léphetnek. „ Az eskü mögé komoly ember kell, akiben egyszerre munkál az elszántság, a kitartás és a meggyőződés. Fogadalmukkal jogrendszerünk és ezer éves államiságunk megőrzése iránt is elkötelezték magukat” – fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette, hogy az a rend, amelyet a most végzettek is védelmeznek, az a magyarok döntési szabadságából született, és „ennek az akaratnak a végrehajtói vagyunk mindannyian”.

A kormányfő szerint a jog mellé a kötelességnek is társulnia kell, a szabadság és a biztonság feltételezik egymást. Hangsúlyozta, hogy a magyar emberek ma azt várják a kormánytól és a rendőrségtől, hogy védje meg az országot, a családokat, a közös értékeket és eredményeket a külső és belső veszélytől egyaránt. „Ma Európában a rend, a béke és a biztonság már nem magától értetődő dolog, egyre komolyabb erőfeszítéseket kell tenni, hogy fenntartsuk saját civilizációnk több ezer éves rendjét”- tette hozzá a miniszterelnök, aki úgy látja, hogy ilyen helyzetben felértékelődik a rend, a béke és vele együtt annak védelmezőinek szerepe is. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a jövőben is szükség lesz – sőt Európa jelenlegi helyzetét látva még az eddigieknél is nagyobb szükség lesz – bátor, jól képzett, hazájukat és nemzetüket szerető egyenruhásokra. A rendvédelemben dolgozóknak példát is kell mutatniuk, ezért feddhetetlennek és rendíthetetlennek kell lenniük. „Önök ma egy olyan testület tagjai lettek, amelyet az elhivatottság, a szolgálat és a hazai iránti elkötelezettség jellemez. Azt kívánom Önöknek, hogy híven esküjükhöz mutassanak jó példát mindenkinek emberségből, határozottságból és törvénytiszteletből is”- fordult a végzett hallgatókhoz a miniszterelnök.

Hallgatói válaszbeszédében Virovecz Lilla pénzügyőr hadnagy elmondta, hogy az elmúlt években, az alapfelkészítéstől kezdve olyan élményekben volt részük, amelyeket más egyetemeken nem élhettek volna át. „Maga az egyenruha is már különlegessé tett bennünket, hiszen mondandója és tekintélye is van” - fogalmazott. Szerinte sokrétű tudást kaptak az intézménytől, hogy magasan képzett szakemberekké váljanak. Virovecz Lilla megköszönte elöljáróiknak és tanáraiknak, hogy fáradtságot nem kímélve megosztották velük tapasztalataikat, tudásukat. „Az élet igazolta, hogy jó döntést hoztunk annak idején, amikor az egyetemre jelentkeztünk”- tette hozzá a most tisztté avatott hallgató.

A Rendészettudományi Karról idén 170 tiszt kerül a rendőrséghez, akik bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi és határrendészeti szakirányokon végeztek. A többi végzős a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (18 fő), a Büntetés-végrehajtási Szervezet (6 fő) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (24 fő) tisztje lesz. Az esküt tevő rendőrtisztek közül 1 fő kiváló eredménnyel végezte el tanulmányait.

A végzett hallgatók a diploma megszerzése után tiszti kinevezést kapnak, és a rendvédelmi szerveknél végzettségüknek megfelelő beosztásokat töltenek be. Az esküt tevő hallgatók július 2-án kezdik meg szolgálatukat rendőrtisztként, pénzügyőr tisztként, tűzoltó tisztként, illetve büntetés-végrehajtási tisztként, hadnagyi rendfokozatban. A gyakorlati tapasztalatok megszerzése után felvételizhetnek a rendészeti vezető, a kriminalisztika és a polgári nemzetbiztonsági mesterképzésre, vagy specializálódhatnak a kar valamely továbbképzési szakán.

Az NKE megalakulása óta a hagyományos rendészeti tisztképzés megújult. A Rendészettudományi Kar képzései továbbra is nagyon népszerűek, egyes szakokra közel tízszeres a túljelentkezés. A nyolcszemeszteres alapképzés (BA) belügyi alapmodullal kezdődik, amely biztosítja, hogy a rendvédelmi szervek hivatásos állományába lépők egységesen sajátítsák el a közös ismeretanyagot. A hallgatók a képzés során elméleti és gyakorlati tudást szereznek, amelyet a rendvédelmi szerveknél töltött szakmai gyakorlatokon tudnak elmélyíteni, ha a szükség úgy hozza, a veszélyhelyzet kezelésének feladataiban is részt vesznek. Az RTK arra is figyelmet fordít, hogy a hallgatók elsajátítsák a rendvédelmi szervek tisztjeitől elvárt magasabb erkölcsi értékeket, magatartásformákat, és azokat magukénak vallják.

A bevezetett négyéves BA képzésben a hallgatóknak több lehetőségük van a gyakorlati ismereteik, vezetői készségeik elmélyítésére, a tudományos kutatásra, tapasztalataik növelésére és a sporttevékenységre. A levelező munkarendes hároméves képzések többségében a rendvédelmi szervek hivatásos állományában dolgozók számára vannak fenntartva. Néhány szakirány azonban civilek számára is elérhető.

A Rendészettudományi Kar az első tanévét töltötte a Ludovika Campuson, ahol már XXI. századi körülmények között folyik a képzés: a jól felszerelt szaktantermek, laborok, a taktikai ház elméletileg jól megalapozott, gyakorlatorientált képzést tesznek lehetővé. A hallgatók számára széles körű sportolási lehetőségek állnak rendelkezésre, hiszen a sportpályák, a sportközpont, az uszoda és a lovarda nem csupán a kiképzés helyszínéül szolgál, hanem a szabadidő értékes eltöltésére is lehetőséget teremt a kar hallgatói számára.

 

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

 


Címkék: RTK tisztavatás