Megalakult az NKE SE Rendészeti Kutyás Szakosztálya

Ünnepélyes keretek között tartotta alakuló ülését június 18-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület Rendészeti Kutyás Szakosztálya.

A szakosztály elsődlegesen az NKE RTK Vám- és Pénzügyőri Tanszék gondozásában lévő „A szolgálati kutya a rendvédelmi szervek szolgálatában” elnevezésű tantárgy oktatásának támogatására, valamint egyéb, szolgálati kutyákkal és civil sportkutyázással kapcsolatos tevékenységek segítésére és koordinálására jött létre.  

Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, az RTK dékánja kiemelte, hogy azért támogatta a kezdeményezést, mert fontosnak tartja a szolgálati kutyákkal való tevékenységek egyetemi oktatás keretében történő bemutatását. Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, az NKE Fenntartó Testületének tagja – mint a szakosztály tiszteletbeli elnöke – kifejtette, hogy a rendvédelmi szerveknél végzett kutyás tevékenységeken kívül a sportkutyás és a segítőkutyás tevékenységekkel is foglalkozni kell, hiszen az ember és a kutya együttélése napjainkra már nagyon szoros kötelékké vált. Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, az NKE oktatási rektorhelyettese, az NKE Sportegyesület elnöke elmondta, hogy az NKE SE elnöksége egyhangúan támogatta a szakosztály létrehozását, hiszen ez egy olyan fontos terület, amellyel az egyetemnek és az egyesületnek is foglalkoznia kell. Prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, tanszékvezető egyetemi tanár, a Szakosztály Büntetés-végrehajtási Szakirányának Vezetője úgy fogalmazott, hogy mindig is szerette a kutyákat, támogatja és fontosnak tartja az ilyen irányú kezdeményezések egyetemi megvalósítását. 

Dr. med. Angyal Miklós PhD r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, a szakosztály elnöke kiemelte, hogy a szakosztály megalapítására azért volt szükség, hogy az egyetemi oktatás keretein felül is legyen lehetőség a kutyás tevékenységek oktatására, koordinálására, valamint azok tudományos kutatására. Dr. Christián László r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, a szakosztály Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Szakirányának vezetője kifejtette, hogy a kutyák alkalmazása olyan terület, amelynek a rendvédelmi szerveken kívül az önkormányzati, magánbiztonsági és polgárőri szférában is igen jelentős szerepe van. Dr. Less Ferenc PhD r. alezredes, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ főosztályvezetője, a szakosztály tudományos vezetője elmondta, hogy a beosztásából fakadóan is igen fontosnak tartja a szolgálati kutyákkal kapcsolatos tevékenységek egyetemi szintű oktatását. Továbbá bejelentette, hogy a 2018. őszi európai uniós Kynopol nemzetközi konferencián már szervező partnerként számítanak az NKE Rendészettudományi Karra és a szakosztályra is. Dr. Pálinkás András püőr. alezredes, az NKE RTK Vám- és Pénzügyőri Tanszék tanára – akinek a személye nélkül nem honosodott volna meg a szolgálati kutyákkal kapcsolatos egyetemi oktatásunk –, a szakosztály szakmai vezetőjeként kifejtette, hogy egyetért az előtte felszólalókkal, hiszen olyan kardinális jellegű területről van szó, amelyre vonatkozóan szükség van a speciális ismeretek oktatására és átadására is. Várhegyi Katalin, az NKE SE referense hozzátette, hogy szükség van a szakosztályra, azon belül pedig a megfelelő szakágak megalakítására. Dr. Frigyer László r. őrnagy, az NKE RTK Kriminológiai Intézet Bűnügyi Stratégiai Tanszék oktatója, mint a szakosztály titkára, elmondta, hogy 2016. február óta ő a koordinátora az NKE RTK Rendészettudományi Karon a szolgálati állatokkal kapcsolatos oktatásnak. Így azóta keresi – Pálinkás András és Angyal Miklós segítségével és irányításával – azokat a lehetőségeket, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy a hallgatók mélyebb ismereteket szerezzenek a szolgálati állatok vonatkozásában. Ennek okán sikerült – az elöljárók támogatásával – létrehozni a Rendészeti Kutyás Szakosztályt, amelyhez a vezetőkkel együtt nagy reményeket fűznek.

Az alapító ülésen a felszólalókon kívül jelen volt dr. habil. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes és dr. Mészáros Bence r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, Körmendi Márta, az NKE RTK Vám- és Pénzügyőri Tanszék igazgatási szakreferense, valamint Kellnerné Brandl Noémi Mária, az NKE RTK Kriminalisztikai Intézet intézeti adminisztrátora is. 

Az alakuló ülésen a tervezetteknek megfelelő szakmai konzultáció zajlott, amelynek keretében elfogadták a szakosztály saját belső szabályzóját, valamint megválasztották a vezetőség tagjait.

Szöveg: dr. Frigyer László r. őrnagy


Címkék: hírek sport 2018 NKE SE