Konferencia a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

Július 4-én nemzetközi tudományos konferenciát rendezett a Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszék „A határellenőrzés ideiglenes visszaállításának követelményrendszere” címmel az RTK Rendészeti Oktatási Épületében.

A százfős konferencia célja „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretében működtetett Ludovika kutatócsoport kutatási eredményeinek bemutatása volt. A kutatócsoport dr. Balla József PhD r. ezredes, tanszékvezető vezetésével Magyarország schengeni belső határain a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételrendszerére irányuló kutatást végzett, melynek során tudományos módszerekkel tárták fel a témával kapcsolatos hazai és nemzetközi helyzetet, a bevált nemzetközi gyakorlatokat, illetve konkrét ajánlások születtek a határellenőrzési ideiglenes végrehajtásának különböző aspektusaival kapcsolatban.

A kutatást lezáró nemzetközi konferencián az országos határrendészeti szakirányítás, a schengeni külső és a schengeni belső határszakasszal rendelkező megyei rendőr-főkapitányságok határrendészeti szakirányításának képviselői, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság és a Készenléti Rendőrség képviselői, valamint a középfokú határrendészeti oktatást végző rendészeti szakgimnáziumok képviselői, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói vettek részt.

Balla József kutatásvezető köszöntőjét és prof. dr. Sallai János r. ezredes bevezető gondolatait követően a kutatócsoport tagjai bemutatták eredményeiket. A határellenőrzés ideiglenes visszaállításának erő- és eszközszükségletéről Balla József tartott előadást. A határrendészeti állomány kiválasztása és beválásvizsgálata a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételrendszerében címmel Szatmári Adrienn szakpszichológus, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának munkatársa osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel, majd Michał Malinowski hőr. főtörzsőrmester, a lengyel határőrség tagja beszélt a lengyel határőrség feladatrendszeréről és szervezeti felépítéséről, míg kollégája, Aleksander Strzondała hőr. őrnagy a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának lengyelországi tapasztalatairól szólt.  A magyarországi kutatási eredmények sorában a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának technikai követelményrendszerét tekintette át Kui László c. r. alezredes, tanársegéd. Dr. Szele Tamás r. alezredes, az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Európai Támogatások Osztályának munkatársa az ORFK Belügyi Alapok projektjeinek és a határellenőrzés visszaállításának kapcsolatáról, Vájlok László r. alezredes, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztályának munkatársa pedig a határellenőrzés ideiglenes visszaállítását támogató képzési rendszerről tartott előadást.

A konferencia résztvevői megállapították, hogy kutatás eredményei tudományos értékük mellett alkalmasak arra is, hogy gyakorlati ajánlásokat kínáljanak a rendőrség részére a határellenőrzés ideiglenes visszaállításával összefüggő humángazdálkodási, képzési és műszaki-technikai kérdésekben.

Szöveg: Kui László c. r. alezredes, tanársegéd

Fotó: Bodó Pál