Vezetőváltás az RTK élén

Ünnepi állománygyűlésen búcsúztatták a leköszönő és köszöntötték az új dékánt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. A Ludovika Főépületben tartott rendezvényen a nyugdíjba vonuló Boda József ny. vezérőrnagyot a tisztségben váltó Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok ünnepélyes keretek között vehette át a kari zászlót és a dékáni láncot. A leköszönő dékán számos elismerés mellett egy személyre szóló tanulmánykötetet is átvehetett az egyetem rektorától. 

„A mai esemény is egy mérföldkő az egyetem életében”- fogalmazott köszöntőjében Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora szerint az eseményen megjelent állami civil és egyenruhás vezetők nagy száma is azt mutatja, hogy az állam számára is nagyon fontos az a munka, amelyet a Rendészettudományi Kar végez, és akik ezt irányítják. Patyi András szólt az elmúlt három év fontosabb eredményeiről, így például a rendészeti képzések teljes körű megújításáról, amelynek köszönhetően elindult a négy éves tisztképzés is. „Az elmúlt években nem volt olyan hónap, amelyikben ne történt volna, vagy ne indult volna el valamilyen fejlesztés a karon”- hangsúlyozta a rektor. Patyi András elmondta azt is, hogy fizikai értelemben is jelentős változás történt az RTK életében a kar Ludovika Egyetemi Campusra költözésével. „Megkezdődött az az integráció, amellyel a tisztképzésben résztvevő hallgatók és az azt irányító oktatók, vezetők együttműködése zajlik a civil képzésben résztvevőkkel”- tette hozzá Patyi András. A rektor szerint egy egyetemi kar számára a dékán olyan, mint a boltíven a zárókő. „Zárókő nélkül a boltív beomlik, de önmagában a zárókő is a földre hullik”- fogalmazott. Patyi András megköszönte Dr. habil. Boda József leköszönő dékán munkáját, egyben sok erőt és energiát kívánt az új dékánnak, Prof. Dr. Ruzsonyi Péternek, aki 2012 és 2015 között már egyszer betöltötte ezt a tisztséget.

„Jól esnek az elismerő szavak, de igazából én tartozom köszönettel a sok segítségért, támogatásért, amit a jelenlevőktől kaptam az elmúlt három évben”- mondta beszédében Boda József, aki több elismerést is átvehetett az együttműködő szervezetek vezetőitől. A leköszönő dékán szólt az elmúlt időszak fontosabb eredményeiről, így például a nappali képzés négy évesre bővítéséről, a Rendészettudományi Doktori Iskola elindításáról, a Rendvédelmi Tagozat megalakításáról és az új tanszékek, intézetek létrehozásáról. Boda József szerint az is fontos eredmény, hogy ma már tisztjelölti státuszban vesznek részt a rendészeti hallgatók az egyetem életében. Boda József köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette a kar munkáját az elmúlt években. A többi között kiemelte Janza Frigyes vezérőrnagy, Patyi András rektor, Papp Károly altábornagy, Zsinka András államtitkár, Balogh János vezérőrnagy, Bucsek Gábor vezérőrnagy és Horváth József egyetemi főtitkár, valamint a közvetlen munkatársai támogatását, akiknek emléktárgyakat is átadott az ünnepségen. „Megtiszteltetés volt számomra Önökkel együtt szolgálni”- zárta beszédét Boda József.

Ezt követően Sors László, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt vezető államtitkár kötött szalagot az RTK zászlajára, majd Boda József a kari zászlót, Patyi András rektor pedig a dékáni láncot nyújtotta át Ruzsonyi Péternek. Ünnepi székfoglalójában a régi-új dékán elmondta, hogy az elmúlt hat évben az NKE stabil szervezetté, elfogadott kutatóhellyé, a köz szolgálatát híven teljesítő és a hallgatók számára is kívánatos felsőoktatási intézménnyé vált. „A rendészettudományi kar eredményesen, új tartalmakat is megjelenítve integrálódott az egyetem egészébe”- fogalmazott Ruzsonyi Péter, aki szerint a leköszönő dékán jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az RTK kialakítsa jelenlegi arculatát.  Az új dékán elmondta, hogy számára a lojalitás, a tisztesség és emberség a legfontosabb hívószavak munkája során. Szerinte a kar akkor lehet eredményes, ha valóban csapatmunka jellemzi majd és a tanári kar valamennyi tagja példaképpé válik. „Az egyetem által felvállalt értékek közvetítésével is követésre méltó alapmintát kell adni a hallgatóknak, akiknek érezniük kell, hogy az oktatók értük dolgoznak” – fogalmazott Ruzsonyi Péter, aki a legfontosabbnak a hangoztatott elvek és a mindennapok gyakorlata közötti teljes összehang megteremtését tartja. Az új dékán szerint a hallgatók felkészítése hatalmas felelősséget jelent és a szakmai ismeretek professzionális elsajátítását a diáklét sérülése nélkül kell elvégezni. Ruzsonyi Péter dékánként szeretné tovább vinni az elődök által megkezdett eredményes folyamatokat és innovatív megoldásokkal elérni, hogy a hallgatókban még jobban kifejlődjön az oktatási intézményhez való kötődés, kialakuljon a tanultakkal való azonosulás, a szakmai identitás és hűség. „Közös erőfeszítéssel el kell érjük, hogy a hallgatók ne csak tőlünk, hanem belőlünk is tanuljanak”- mondta Ruzsonyi Péter.

A rendezvényen elismerések átadására is sor került. Patyi András rektor egyetemért emlékérmet Veres Csaba alezredesnek, címzetes egyetemi docensi címet pedig Márkus András pénzügyőr dandártábornoknak, Balogh Miklós mérnök rendőr ezredesnek, Sipos Gyula rendőr vezérőrnagynak és Varsányi Péter rendészeti szakembernek nyújtott át.

Az NKE rektora Boda József leköszönő dékánnak közelgő 65. születésnapja alkalmából egy személyre szóló tanulmánykötetet nyújtott át, amely a „Szakmaiság, szerénység, szorgalom” címet viseli.

Ruzsonyi Péter július 15-től lép hivatalba.

 

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó:Szilágyi Dénes